PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2(63) | 96--103
Tytuł artykułu

Kumulacja kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy

Warianty tytułu
Accumulation of Conventional Penalties in the Event Of Withdrawal from an Agreement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usystematyzowanie możliwości dochodzenia kar umownych po odstąpieniu od umowy jest kluczowe na etapie, w jakim znajdą się strony stosunku obligacyjnego. Szczególnie przejawia się to w zakresie podwójnego karania strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Do dyspozycji istnieje prawo umownego bądź ustawowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Dlatego tak ważne jest rozróżnienie, co jest niewykonaniem, a co nienależytym wykonaniem umowy oraz kiedy ono występuje. Celem artykułu jest analiza kumulacji kar umownych po odstąpieniu od umowy, gdyż często występują wątpliwości wynikające z podwójnego karania. Konieczne jest zatem rozłączenie kary za wykonanie zobowiązania po terminie oraz niewykonanie zobowiązania w ogóle. Pociąga to za sobą odpowiednie zastosowanie danej kary do danej sytuacji. Publikacja stanowi rozwinięcie zagadnienia stosowania jednocześnie kary umownej za odstąpienie od umowy i kary umownej za nieterminowe jej wykonanie w przypadku odstąpienia od umowy(abstrakt oryginalny)
EN
Systematization of the possibility to claim conventional penalties after withdrawal from an agreement is crucial on the stage on which sides of obligation relation are found. In particular, it manifests itself in terms of double punishment of the party for failure or improper completion of the contract. There is a statutory or contractual right to exercise the right to withdraw from the agreement. Therefore, it is important to distinguish what is non-performance, and what is improper completion of the contract and when it occurs. The purpose of this article is to analyze the accumulation of conventional penalties after withdrawal from the agreement, as often there are doubts arising from the double punishment. It is therefore necessary to disconnect the penalties for performance of the obligation after the deadline and the non-performance. This entails the use of the appropriate penalty for a particular situation. The article's aim is to develop issues connected to applying simultaneously conventional penalty for withdrawal from the contract and conventional penalty for delays in its performance in the event of withdrawal.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
96--103
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Błahuta F., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz t. 3, Warszawa 1972.
 • Drapała P., [w:] System prawa prywatnego, t. 5, Warszawa 2006.
 • Jastrzębski J., Kara umowna a ochrona interesów niemajątkowych w reżimie kontraktowym, Warszawa 2006.
 • Kołacz J., Odszkodowanie umowne a kara umowna, "Prawo Spółek" 2007, nr 1.
 • Ohanowicz A., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegółowa, Warszawa- -Poznańl966.
 • Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz 1.1, (red.) K. Pietrzykowski, Warszawa 1997.
 • Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1976.
 • Radwański Z., Zobowiązania. Cześć szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Rembieliński A., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, 1.1, (red.) J. Winiarz, Warszawa 1989.
 • Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji y zobowiązań umownych, Warszawa-Kraków 2007.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1987 r., III CZP 82/86, OSNC 1987, nr 12, poz. 189, Lex nr 3305.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984 r., III CZP 70/83, OSNCP 1984, nr 8, poz. 131, Lex nr 2969.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69, Lex nr 81615.
 • Wiśniewski T., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, (red.) Bieniek, Gerard, Warszawa 2011.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., III CSK 288/06, OSP 2009, nr 4, poz. 39, Lex nr 274191.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 202 r., ICKN 486/00, OSP 2003, nr 3, poz. 36, Lex nr 54355.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2008 r., I CSK 13/08, Lex nr 637699.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 154/06, OSNC 2007, nr 7-8, poz. 117, Lex nr 224591.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10, OSNC-ZD 2011, nr4poz. 85,Lexnr784898.
 • Zoll F., [w:] System prawa prywatnego, t. 6. Prawo Zobowiązań. Część ogólna. Suplement, (red.) A. Olejniczak, Warszawa 2010.
 • Żuławska C., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia - Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.