PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 24 | 89--101
Tytuł artykułu

Warunki kontraktowe fidic jako wzorce umowne nienormatywnego pochodzenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
FIDIC Conditions of Contracts as Non-Normative Origin Contractual Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunki kontraktowe FIDIC są powszechnie stosowanymi na świecie wzorcami kontraktowymi umów o prace projektowe lub roboty budowlane, mającymi w założeniu ułatwić realizację inwestycji budowlanej dla wszystkich jej uczestników. Praktyka budowlana wielu krajów świata (w tym Polski) chętnie posługuje się tymi powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami, mimo że ich charakter prawny różni się w poszczególnych państwach je stosujących i niejednokrotnie ciężko jest określić, jakie jest miejsce warunków kontraktowych FIDIC w krajowych porządkach prawnych. Nie bez znaczenia jest również pochodzenie tychże wzorców umownych. Kształtowane na przestrzeni lat w Wielkiej Brytanii, wywołują znaczące skutki w postaci swej prawnej odmienności ( jako standardy anglosaskiego systemu common law) wobec kontynentalnego porządku prawnego obowiązującego chociażby w naszym kraju. Nie do końca określone zostały konsekwencje prawne stosowania warunków kontraktowych FIDIC w polskim porządku prawnym, a także interpretacja postanowień ich klauzul (związana z koniecznością tłumaczenia angielskich w oryginale wzorców na język polski) nie jest zadaniem łatwym dla polskich prawników. Mając zatem na uwadze popularność warunków kontraktowych FIDIC w polskiej praktyce budowlanej, warto przeanalizować zagrożenia, jakie wiążą się z ich stosowaniem w kontraktach na prace projektowe lub roboty budowlane. (abstrakt oryginalny)
EN
FIDIC conditions of contract are widely used in the world standards of contractual agreements for design or building works, oriented to facilitate the realization of the construction project for all participants. In many countries (including Poland), construction engineers use these widely recognized international standards willingly, although their legal status differs from country to country and sometimes it is hard to determine what place FIDIC conditions of contract occupy in particular national legal systems. The origin of these contract standards is also significant. Shaped over the years in the UK, the aforementioned standards have significant consequences because of their legal peculiarities (as the standards of the Anglo-Saxon common law system), which make it different from the continental legal system in force even in our country. The legal consequences of using the FIDIC conditions of contract were not specified precisely in the Polish legal system. Similarly, the interpretation of their provisions (which involves the translation of original English standards into Polish) does not constitute an easy task for Polish lawyers. Therefore, in view of the popularity enjoyed by FIDIC conditions of contract in the Polish construction industry, it is relevant to consider the hazards associated with using them in contracts for design or building works. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Abraham W., FIDIC: an analysis of international construction contracts, Londyn 2005.
 • Baker E. (red.), FIDIC contracts: law and practice, Abingdon 2009.
 • Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005.
 • Boczek Z.J., Procedury realizacji inwestycji według FIDIC i zamówień publicznych, Szczecin 2006.
 • Booen P.L., Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC, Warszawa 2009.
 • Bunni N.G., The FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition, Dublin 2005, numer 3.5.
 • Bytnerowicz P., Kofluk M., Zastrzeżenie w klauzuli 20.1 FIDIC 28-dniowego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wykonawcę, "e-Przegląd Arbitrażowy" 2012, nr 1 (8).
 • Cichocki K., Warunki kontraktowe FIDIC a regulacje dotyczące podmiotów publicznych, "Biuletyn Arbitrażowy" 2012, nr 18.
 • Ciepierski P., Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego - wybrane problemy, "Biuletyn Arbitrażowy" 2008, nr 8.
 • Drapała P., Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego, "Państwo i Prawo" 2014, nr 11.
 • FIDIC, FIDIC procurement procedures guide, Geneva 2011.
 • FIDIC, Selection by ability: FIDIC guidelines on quality based selection of consulting engineers, Warszawa 1995.
 • FIDIC, Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności materialnej - elementarne wiadomości, Warszawa 2006.
 • FIDIC/SIDIR, FIDIC. Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, wyd. 1 angielsko-polskie niezmienione (1999), Warszawa 2008.
 • FIDIC/SIDIR, FIDIC. Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, Warszawa 2008.
 • FIDIC/SIDIR, Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciach, Warszawa 1996.
 • FIDIC/SIDIR, Warunki kontraktowe dla budowy: dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, Kraków 2005.
 • FIDIC/SIDIR, Warunki kontraktowe FIDIC: realizacja inwestycji według standardów unijnych, Warszawa 2013.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006.
 • Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 • Kruczalak-Jankowska J. (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013.
 • Lewison K., The Interpretation of Contracts, 3rd Edition, Londyn 2004, numer 2.05.
 • Lizer-Klatka A., Skuteczność umownych terminów dochodzenia roszczeń w ogólnych warunkach FIDIC w świetle prawa polskiego, "e-Przegląd Arbitrażowy" 2012, nr 1 (8).
 • Małysa K., Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego, Kraków 2004.
 • Olszewski A., Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC - w świetle prawa polskiego, "Radca Prawny" 2010, nr 2.
 • Pejovic C., Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal, "Victoria University of Wellington Law Review" 2001, vol. 32.
 • Sadowski W., Problemy prawne zastosowania warunków kontraktowych FIDIC w Polsce, "Biuletyn Arbitrażowy" 2009, nr 10.
 • Sampławski K., Roboty dodatkowe a dopuszczalność zmian w umowach o zamówienia publiczne na tle warunków kontraktowych FIDIC, "Prawo Zamówień Publicznych" 2011, nr 1.
 • Shears P., Stephenson G., James' Introduction to English Law, 13th Edition, Oxford 1996.
 • Strąk M., Wpływ warunków kontraktowych międzynarodowego systemu FIDIC na procedury administracyjnoprawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, Gdańsk 2015.
 • Strzępka J.A., Wyrzykowski W., Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC, cz. I, "Monitor Prawniczy" 2013, nr 16.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. Nr 180, poz. 1758).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490772

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.