PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 tom 2 | 47--57
Tytuł artykułu

Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego i osobistego w świetle wyników badań

Warianty tytułu
Satisfaction of Wałcz County Residents with Professional and Personal Life in the Light of the Test Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule badawczym zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących subiektywnego poziomu satysfakcji z jakości życia osobistego i zawodowego, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie mieszkańców powiatu wałeckiego. Na ich podstawie można zauważyć, iż respondenci są relatywnie bardziej zadowoleni ze swojego życia pozazawodowego niż z pracy, jak i przywiązują do niego większe znaczenie. Problemem, z którym boryka się znaczna część osób jest natomiast równoważenie pracy z życiem osobistym, co ma istotny wpływ na jakość życia. Badania różnych aspektów jakości życia w układach lokalnych stanowią ważne źródło informacji dla władz miasta/gminy/powiatu i powinny być uwzględniane w polityce rozwoju określonej jednostki terytorialnej, jak też stanowią jeden z mierników skuteczności zarządzania w ujęciu lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The research article presents the results of the survey concerning the subjective level of satisfaction with the quality of personal and professional life. The research was carried out on a representative sample of residents of Wałcz County. On the basis of the results, it can be seen that the respondents are relatively more satisfied with their after-work life than with their work. Moreover, a greater importance is assigned to their personal life. A significant number of people is facing the problem of finding a balance between work and private life, which has a significant impact on the quality of life. Studies of various aspects of the quality of life in local systems are an important source of information for the authorities of the city/municipality/county and should be taken into account in the development policy of a specific territorial unit, as well as be one of the measures of the management effectiveness in local terms. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Badanie budżetu czasu ludności w 2013r. Informacja sygnalna. Wyniki badań GUS (2014), http://www.stat.gov.pl [dostęp: 30.04.2015].
 • Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodzienis, "Folia Oeconomica", nr 240.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny - czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (2016) (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, http:// www.diagnoza.com [dostęp: 10.07.2016].
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wydawnictwo PETIT, Warszawa.
 • Domański T. (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Greenhaus H.J., Collins M.K. (2003), The relationship between work-family balance and quality of life, "Journal of Vocational Behaviour", Vol. 63.
 • Kisil A. (2015), Rewolucja pracy (53): Praca a życie prywatne i mieszanie się szefów, http://biznesblog.lazarski.pl/?p=2776 [dostęp: 07.04.2015].
 • Kusterka-Jefmańska M. (2013), Subiektywna jakość życia w ocenie mieszkańców saksońsko polskiego obszaru przygranicznego, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 • Mandal A. (2013), Funkcje miast i ich subiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego, "Acta Geografica Silesiana. Sosnowiec: WNoZ UŚ", nr 14.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, (2015), GUS Warszawa.
 • Tishner. J. (1992), Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
 • Zadowolenie z życia. Komunikat z badań CBOS (2015), nr 3, CBOS, Warszawa.
 • Zimbardo P., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomaszewska-Lipiec R. (red.) (2014), Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Tomaszewska-Lipiec R. (Ed.) (2015), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • http://www.bankier.pl [dostęp: 20.03.2014].
 • http://www.data-archive.ac.uk/ [dostęp: 10.12.2015].
 • http://www.europeansocialsurvey.org/, [dostęp: 15.05.2015].
 • http://www.stat.gov.pl [dostęp: 20.03.2015].
 • http://wyborcza.pl/1,75478,18830873,polacy-szczesliwi-i-zad4,0owoleni-z-siebie-wyniki-diagnozy-spolecznej.html [dostęp: 23.09.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.