PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 76 nr 5 Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej | 73--93
Tytuł artykułu

Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami sektora nauki w procesach innowacyjnych jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation-Oriented Cooperation between Enterprises and Scientific Institutions as a Way of Improving the Competitiveness of the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono zagadnieniu współpracy polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działalności innowacyjnej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie przyczyn, form oraz korzyści czerpanych przez przedsiębiorstwa z takiej współpracy. Dodatkowym jego celem jest zaprezentowanie stanu tej współpracy w latach 2013-2015 oraz barier silnych i trwałych relacji między gospodarką a sektorem nauki w Polsce. Z badań wynika, że aktywne innowacyjnie firmy coraz częściej nawiązują współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi. Nadal jednak jest to strategia podejmowana przede wszystkim przez duże i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe z branż wysokiej i średniej techniki. Na potrzeby artykułu zastosowano takie metody badawcze, jak: studium literatury, analiza porównawcza oraz metody statystyki opisowej. Do oceny stanu współpracy przedsiębiorstw z różnymi podmiotami wykorzystano dane GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2012-2014 i 2013-2015 oraz raport Komisji Europejskiej przedstawiający innowacyjność państw członkowskich [European Innovation Scoreboard... 2016].(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the topic of cooperation between Polish enterprises and scientific institutions in the area of innovative activity. Its main purpose is to discuss the reasons for, forms of and benefits derived from such cooperation. Another aim is to present the state of this cooperation between 2013 and 2015 and identify obstacles that stand in the way of strong and lasting relations between the economy and the science sector in Poland. Studies show that innovative enterprises are increasingly seeking collaboration with scientific and research units. However, this strategy is still followed mainly by large and medium-sized manufacturing enterprises in high-tech and mid-tech industries. The author assesses the state of cooperation between enterprises and the science sector in Poland using official statistics on innovative activities of enterprises in 2012-2014 and 2013-2015 and information from the European Innovation Scoreboard 2016.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Benhabib J., Spiegel M., 1994, The Role of Human Capital in Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol. 34, Issue 2: 143-173.
 • Bjerregaard T., 2009, Univeristies-Industry Collaboration Strategies: a Micro-Level Perspective, European Journal of Innovation Management, Vol. 12, No. 2: 161-176.
 • Brännback M., Heinonen J., 2002, Entrepreneurial Sponsorship in Biotechnology: Turku Science Park, www.tukkk.fi/pki/julkaisut/konferenssit [dostęp: 15.11.2008].
 • Broström A., Lööf H., 2006, What do You Know about Firm's Research Collaboration with Universities? New Quantitative and Qualitative Evidence, Stockholm: The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
 • Casey J.J. Jr., 2004, Developing Harmonious University-Industry Partnerships, University of Dayton Law Review, Vol. 30: 245-263.
 • Cogan J., 2001, Industry-Science Relationships. Background Paper, Brussels: Innovation Trend Chart Workshop.
 • Dan D.C., 2013, Why Should University and Business Cooperate? A Discussion of Advantages and Disadvantages, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 3, No. 1: 67-74.
 • Dierdonck R. van, Debackere K., Rappa M.A., 1990, An Assessment of Science and Technology Parks: Towards the Better Understanding of Their Role in the Emergence of New Technologies, Working Paper Alfred S. Sloan School of Management, WP 3169-90-BPS, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/46889/assessmentofscie00dier. pdf?sequence=1 [dostęp: 22.04.2017].
 • Eicher T.S., Turnovsky S.J., 1999, Non-Scale Models of Economic Growth, Economic Journal, No. 109: 394-415.
 • Engelbrecht H.-J., 2003, Human Capital and Economic Growth: Cross-Section Evidence for OECD, Economic Record, Vol. 79, special Issue: 40-51.
 • Etzkowitz H., 1998, The Norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the New University- Industry Linkages, Research Policy, Vol. 27: 823-833.
 • Etzkowitz H., Leydesdorf L., 2000, The Dynamics of Innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relation, Research Policy, Vol. 29: 109-123.
 • European Innovation Scoreboard 2016, 2016, European Union.
 • Głód W., Ingram T., 2015, Procesy innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach - studia przypadków, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212: 52-69.
 • GUS, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 • GUS, 2016, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, Warszawa.
 • Jolly V.K., 1997, Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Boston: Harvard Business School Press.
 • Jones C.I., 1995, R&D Based Models of Economic Growth, Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 4: 759-784.
 • Kodama T., 2008, The Role of Intermediation and Absorptive Capacity in Facilitating University-Industry Linkages an Empirical Study of TAMA in Japan, Research Policy, Vol. 37, No. 8: 1224-1240.
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych. Informacja o wynikach kontroli, 2016, Warszawa: NIK.
 • Kotler Ph., Caslione J.A., 2009, Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, New York: Amacom.
 • Kukliński A. (red.), 2003, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Lacka I., 2013, Technological Cooperation between Scientific and Research Institutions and Companies as a Condition of the Growth of Innovativeness and Competitiveness of Polish Economy, Economics and Management, No. 18: 275-285.
 • Liberda B., Maj E., 2009, Idee i nowoczesny wzrost, w: B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, t. II, Warszawa: PTE, 92-120.
 • Lisowska R., Ropęga J., 2015, Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich, w: P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 123-140.
 • Łącka I., 2003, Parki technologiczne w Karolinie Północnej jako przykład skutecznego współdziałania dla rozwoju regionu, w: J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 275-282.
 • Łącka I., 2011, Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • Łącka I., 2013, Efektywność powiązań nauki z przemysłem w procesach innowacyjnych, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 • Łącka I., 2015, Innovativeness and Competitiveness of the New European Union States in Variable Economic Situation between 2006 and 2013, Proceedia - Social and Behavior Sciences, Vol. 213: 185-191.
 • Mohnen P., Therrien P., 2002, Comparing the Innovation Performance of Canadian Firms and Those of Selected European Countries: an Econometric Analysis, MERIT - Infonomics Research Memorandum Series, www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/2002/rm2002-022.pdf [dostęp: 22.04.2017].
 • Nonneman W., Vanhoudt P., 1996, A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, No. 3: 943-953.
 • Tylman B. (red.), 2015, Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, Warszawa: PwC, NCBiR.
 • Perkmann M., King Z., Pavelin S., 2011, Engaging Excellence? Effects of Faculty Quality University Engagement with Industry, Research Policy, Vol. 40, No. 4: 539-552.
 • Perkmann M., Walsh K., 2007, University-Industry Relationship and Open Innovation: Towards a Research Agenda, International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 4: 259-280.
 • Poole G.R., Moore R., 2002, A Theoretical Model of Commercialization, International Journal of Technology Transfer and Commercialization, Vol. 1, No. 1-2: 201-215.
 • Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski P., Rutkowski A., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, The Journal of Political Economy, Vol. 98: 71-102.
 • Santarek K. (red.), 2008, Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa: PARP.
 • Świtalski W., 2004, Ekonomia a postęp techniczny. Rola nauki w innowacyjności gospodarek, w: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo PTE, 73-110.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2014, Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 11(272): 153-178.
 • Veugelers R., Del Rey E., 2014, The Contribution of Universities to Innovation, (Regional) Growth and Employment, EENEE Analytical Report, No. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.