PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 76 nr 5 Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej | 95--105
Tytuł artykułu

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw hutniczych w gospodarce globalnej

Warianty tytułu
Mergers and Acquisitions of Metallurgical Enterprises in the Global Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sektor metalurgiczny jest jedną z ważnych branż przemysłu przetwórczego w Polsce. Jego największe ośrodki produkcyjne znajdują się w regionie śląskim i mazowieckim. Dominuje w nim hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przy czym większość produkcji skupiona jest na stali. Jej jakość wytwarzania oraz ograniczenia poziomu emisji przy produkcji i zmniejszanie energochłonności czynią ten sektor najnowocześniejszym w Europie. Przyczyniają się do tego wymogi jakościowe stawiane przez głównego odbiorcę stali - przemysł samochodowy, inwestycje zagraniczne oraz znaczne środki uzyskane ze strony UE. Celem artykułu była analiza przyczyn procesu przejęć i fuzji w sektorze hutniczym na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem państw UE. Dotyczy ona ogólnej liczby połączeń w przekrojach strukturalnych według: przedsiębiorstw przejmujących i przejmowanych, liczby państw, w których miały miejsce, czasu dokonania fuzji i przejęć oraz rozkładu w poszczególnych latach według państw.(abstrakt oryginalny)
EN
Today, the metallurgical sector is one of the most important manufacturing industries in Poland. Its largest production centres are located in the Silesian and Mazovian regions. The Polish metallurgical industry, dominated by ferrous and non-ferrous metallurgy, is mainly oriented towards steel production. Because of its manufacturing quality and technological solutions aimed at reducing pollution emission levels and energy consumption, the metallurgical sector is among the most modern sectors in Europe. On the one hand, this development has been necessitated by quality requirements made by the main consumer of steel - the automotive industry; on the other hand, it has been supported by foreign investments and EU funds, which were used to finance innovative technological solutions. Currently, the sector is undergoing progressive consolidation. The purpose of the article is to analyse causes of mergers and acquisitions in the metallurgical sector in the world, with special emphasis on the EU countries. The author analyses the phenomenon in structural cross-classifications: the number of acquiring and acquired companies, the number of countries in which mergers and acquisitions took place, time and distribution of mergers and acquisitions by year and country.(original abstract)
Twórcy
 • Luma Investment
Bibliografia
 • Ambukita E., 2014, Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67: 715-723.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Brigham E.F., Houston J.F., 2001, Fundamentals of Financial Management, Orlando: Harcourt Collage Publishers.
 • Domodaron A., 2002, Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Basset, New York: Wiley.
 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Dz.U. 2013, poz. 950.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych, Dz.U. 2016, poz. 996.
 • Frąckowiak W., 1998, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 • Freund J.E., 1968, Podstawy nowoczesnej statystyki, Warszawa: PWE.
 • Gaugham P.A., 2002, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, New York: John Wiley & Sons.
 • Grant Thornton, 2011, Mergers and Acquisitions: Global Prospects for Growth - International Business Report 2011, Grant Thornton International Ltd., Great Britain.
 • Hamrol M., Tarczyński J., 2002, Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstw w Polsce, w: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Herdan A., 2008, Fuzje i przejęcia wybrane aspekty integracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hook J.C., 2002, Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Warszawa: Liber.
 • Lewandowski M., 2001, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa: WIG-Press.
 • Machała R., 2011, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 • Malinowski G.M., 2016, Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Warszawa: PWN.
 • Nita B., 2007, Metody wyceny i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
 • Panfil M., Szablewski A., 2011, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Rozwadowska B., 2012, Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem, Warszawa: Studio EMKA.
 • Stenzel I., 2015, Fuzje i przejęcia (M&A) w niemieckiej praktyce gospodarczej, Berlin: Ambasada RP.
 • Szablewski A., 2000, Strategia wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Szczepankowski P.J., 2000, Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Warszawa: PWN.
 • Sytuacja sektora stalowego w Polsce, 2014, Biuletyn AGH, nr 77, www.biuletyn.agh.edu.pl [dostęp: 30.09.2017].
 • Turyna J., 2006, Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, USGAAP - polskie ustawodawstwo, Warszawa: Difin.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 • Zadora H., 2011, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Zieliński K. (red.), 2014, Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.