PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 76 nr 5 Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej | 147--158
Tytuł artykułu

Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych - aspekty teoretyczne

Warianty tytułu
Services and Value Chain of Manufacturing Companies - Theoretical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowoczesna gospodarka charakteryzuje się postępującymi procesami serwicyzacji przemysłu, co oznacza większy zakres wykorzystywania usług w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Usługi te spełniają różne funkcje związane z dostarczaniem rozwiązań technologicznych, operacyjnych, finansowych czy dystrybucyjnych i mają coraz większe znaczenie dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa. A koncepcja łańcucha wartości pozwala na analizę wpływu tych działań na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie roli usług w przedsiębiorstwach przemysłowych, wykorzystując koncepcję łańcucha wartości. Opracowanie ma charakter teoretyczny. Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu można stwierdzić, że usługi są obecne we wszystkich fazach łańcucha wartości przedsiębiorstwa, ale ich rola jest różna. Wykorzystanie usług w przedsiębiorstwie może decydować o jego konkurencyjności, gdyż pozwalają one koncentrować się na strategicznych obszarach oraz lepiej realizować potrzeby odbiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
The modern economy is characterized by progressive servitisation of manufacturing, which means an increasingly wider provision of services by manufacturing companies. These services are associated with the provision of technological, operational, financial or distribution solutions and are increasingly important for creating business value. The value chain concept is useful in analysing the impact of these activities on the value and competitiveness of the firm. The aim of the article is to analyse the role of services for manufacturing companies using the value chain concept. Based on theoretical considerations, the author concludes that services are present in all links of the firm's value chain, but their role varies. Business-to-business services can determine competitiveness of businesses as they allow them to focus on strategic areas and better meet their customers' needs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baines T.S. i in., 2009, The Servitization of Manufacturing; a Review of Literature, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 20, No. 5: 547-567.
 • Borowski J., 2013, Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2(62): 11-22.
 • ECSIP, 2014, Study on the Relation between Industry and Services in Terms of Productivity and Value Ccreation, Final Report, Study for the Directorate-General for Enterprise and Industry, Vienna, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8528/attachments/1/translations/en/.../native [dostęp: 20.05.2016].
 • GUS, 1997, Rynek wewnętrzny w 1996 roku, Warszawa.
 • Kaplinsky R., Morris M., 2001, A Handbook for Value Chain Research, prepared for the International Development Research Centre (IDRC), SustainAbility, UNEP and UN Global Compact, www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf [dostęp: 07.07.2016].
 • Komisja Europejska, 2014, Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2014), 14 final, z 22.01.2014.
 • Kox H., Rubalcaba L., 2007, Business Services and the Changing Structure of European Economic Growth, CPB Memorandum 183, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
 • Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., 2015, Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej, w: E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 258-269.
 • Matusek M., 2015, Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych - czynniki sukcesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 83, nr 1941: 427-436.
 • Michałowicz J., 2014, Pomysł na przemysł, czyli serwicyzacja, CEO Innovation Experts, www.i-ex. pl/index.php/publikacje/153-pomys-na-przemys-czyli-serwicyzacja [dostęp: 30.05.2016].
 • Neely A., 2008, Exploring the Financial Consequences of the Servitization of Manufacturing, Operations Management Research, No. 1(2): 103-118.
 • Nessel K., 2015, Internacjonalizacja usług z perspektywy globalnych łańcuchów wartości. Co mówią liczby?, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 226: 95-108.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.
 • Oliva R., Kallenberg R., 2003, Managing the Transition from Products to Services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 14, No. 2: 160-172, DOI 10.1108/095642303104741 38, www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09564230310474138 [dostęp: 5.07.2016].
 • Porter M.E., 2001, The Value Chain and Competitive Advantage, w: D. Barnes (red.), Understanding Business: Processes, London - New York: Taylor & Francis, 50-66.
 • Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Helion.
 • Spring M., Araujo L., 2009, Service, Services and Products: Rethinking Operations Strategy, International Journal of Operations & Production Management, No. 29(5): 444-467.
 • Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ulbrych M., 2016, Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3 (81): 253-264, DOI: 10.18276/frfu.2016.81-22, www.wneiz.pl/ nauka_wneiz /frfu/81-2016/FRFU-81-253.pdf [dostęp: 30.06.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.