PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (3) | 261--276
Tytuł artykułu

Making Work Sustainable in Business and Social Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Działania wspierające pracę zrównoważoną w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach ekonomii społecznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań wspierających pracę zrównoważoną w firmach oraz przedsiębiorstwach społecznych w Polsce. W artykule skoncentrowano się na identyfikacji określonych działań z zakresu kształtowania warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, rozwoju kompetencji pracowników, a także wprowadzania udogodnień dotyczących godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi w firmach oraz podmiotach ekonomii społecznej. Ponadto artykuł stanowi próbę identyfikacji stymulatorów wdrażania koncepcji pracy zrównoważonej wynikających z występującej w badanych organizacjach filozofii innowacji. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że firmy są zorientowane przede wszystkim na wprowadzanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poprawą warunków socjalno-bytowych swoich pracowników, natomiast przedsiębiorstwa społeczne są bardziej aktywne we wdrażaniu działań związanych ze wspieraniem równowagi między pracą a życiem osobistym. W artykule przedstawiono także zależności między wybranymi elementami filozofii innowacji a wdrażanymi przez badane podmioty działaniami związanymi z koncepcją pracy zrównoważonej. Przedstawione wyniki badań wskazują na szczególne znaczenie eksponowania innowacji w strategii przedsiębiorstwa oraz pozytywnych relacji, zarówno na poziomie całej organizacji, jak i zespołów pracowniczych, jako stymulatorów działań związanych z wdrażaniem koncepcji pracy zrównoważonej. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej na podkreślenie zasługuje także stymulujące oddziaływanie czynnika, jakim jest włączanie osób reintegrowanych w proces tworzenia innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is identification of the activities supporting the implementation of a sustainable work concept both in firms and social enterprises operating in Poland. The paper focuses on activities with regards to the quality of the job and work environment, improving employee health, safety and well-being, introducing flexible hours, developing employee skills and reconciling working and non-working life. Moreover, the paper is an attempt to identify the components of an organization's philosophy favorable to innovations that mostly support the implementation of the sustainable work concept. The research findings presented in the paper prove that firms are focused mainly on introducing new solutions related to employee health and safety as well as social and living condition improvement. On the other hand, social enterprises are more active in implementing the solutions enabling employee reconciliation between work and personal life. The paper also presents the correlation coefficients between chosen components of an organization's philosophy favorable to innovations and the need for introducing solutions oriented toward a sustainable work concept. The research findings point out the importance of making innovation management the central element of organizational strategy. The second important component of an organization's philosophy relates to focusing on positive relations between employees, both at the organizational level and in teams. Additionally, in the case of social enterprises, the paper highlights the importance of involving people undergoing the reintegration process in creating innovations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
261--276
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Ambile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J., Herron M. 1996. Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39: 1154-1184.
 • Bal-Woźniak T. 2013. O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 30: 404-423.
 • Burke R.J. 2015. Workplace learning: vital at all ages. In: The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities. Eds. R.J. Burke, C.L. Cooper, A.S.G. Antoniou. Edward Elgar Publishing, Cheltenham- Northampton.
 • Calvano L. 2015. Balancing eldercare and work. In: The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities. Eds. R.J. Burke, C.L. Cooper, A.S.G. Antoniou. Edward Elgar Publishing, cheltenham- Northampton.
 • Carmeli A., Brueller D., Dutton J.E. 2009. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4): 692-724.
 • Chiaburu D.S., Harrison D.A. 2008. Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Co-Worker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance. Journal of Applied Psychology, 93: 1082-1104.
 • Eurofound. 2012. Sustainable work and the ageing workforce. Publications Office of the European union, Luxembourg.
 • Eurofound. 2015a. Sustainable work over the life course: Concept paper. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurofound. 2015b. Third European Company Survey - Workplace innovation in European companies. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurofound. 2016. Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Field J. 2015. Lifelong learning and the multigenerational workforce. In: The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities. Eds. R.J. Burke, C.L. Cooper, A.S.G. Antoniou. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
 • Gregory K. 2011. The Importance of Employee Satisfaction. The Neuman Business Review, Spring, p. 29-37.
 • Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D. 2007. Climate for Creativity: A Quantitative Review. Creativity Research Journal, 19: 69-90.
 • Improving Employee Health and Well-Being. 2014. Eds. A.M. Rossi, J.A. Meurs, P.L. Perrewe. Information Age Publishing, Charlotte, NC.
 • Isaken S.G., Ekvall G. 2010. Managing for Innovation: The Two Faces of Tension in Creative Climates. Creativity and Innovation Management, 19(2): 73-88.
 • Isaken S.G., Lauer K.J. 2002. The climate for creativity and change in teams. Creativity and Innovation Management, 11: 74-86.
 • Isaken S.G., Lauer K.J., Ekvall G., Britz A. 2001. Perceptions of the Best and Worst Climates for Creativity: Preliminary Validation Evidence for Situational Outlook Questionnaire. Creativity Research Journal, 13(2): 171-184.
 • Lewicki R.J., Bunker B.B. 1996. Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. In: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. Eds. R.M. Kramer, T.R. Tyler. Sage Publications, Thousand Oaks, p. 114-139.
 • Loewe P., Dominiquini J. 2006. Overcoming the barriers to effective innovation. Strategy and Leadership, 34(1): 24-31.
 • Marrewijk M. Van, Were M. 2003. Multiple Levels of Corporate Sustainability. Journal of Business Ethics, 44(2): 107-119.
 • McKnight D.H., Chervany D.H. 1996. The Meaning of Trust. University of Minnesota, Minneapolis.
 • McWilliams A., Siegal D.S., Wright P.M. 2006. Guest editors' introduction, Corporate social responsibility, strategic implications. Journal of Management Studies, 43(1): 10- 18.
 • Pan-European poll on occupational safety and health. 2012. EU-OSHA (European Agency for Health and Safety at Work). Seminar on OSH research priorities, 10-11 May, Paris.
 • Pirson M. 2008. Facing the Trust Gap Measuring and Managing Stakeholder Trust. SVH, Saarbrucken.
 • Rymsza A., Rymsza M. 2015. Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. In: Innowacyjna polityka społeczna. Eds. M. Grewiński, A. Karwacki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, p. 322-336.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491100

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.