PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (3) | 277--288
Tytuł artykułu

Changes in the Labour Market for the Warmia-Mazury Voivod and Poland in 2005-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce w latach 2005-2014
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zależności między liczbą pracujących a aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i Polski w latach 2005-2014. Sytuację na rynku pracy charakteryzowano wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. Źródłem informacji do obliczeń były dane urzędów statystycznych -wojewódzkiego i głównego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przeprowadzone badania wykazały pozytywne zmiany wyrażane zwiększającym się zatrudnieniem, głównie w przedsiębiorstwach prywatnych należących do sektora MSP. Zmiany te były istotnie skorelowane z wartościami stóp bezrobocia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show the relationship between the number of employees and economic activity of the population in the Warmia-Mazury Region and in Poland from 2005 to 2014. This situation on the labour market was characterised by the values of factor activity, employment rate and unemployment rate. The source of information for the calculation was data from statistical offices - the provincial, Central and Regional Labour Office. The study showed positive changes expressed by increasing employment mostly in private enterprises belonging to the SME sector. These changes were significantly correlated with the values of unemployment rate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
277--288
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne). Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci. 1995-2012. GUS, Warszawa.
 • Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa, online: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims (access: 27.08.2016r.).
 • Charakterystyka województwa warmińsko-mazurskiego, online: http://bip.warmia.mazury.pl/ur-zad- marszalkowski (access: 28.08.2016 r.).
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M. 2014. Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w województwach Polski wschodniej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 196: 158-169.
 • Dylematy rynku pracy. 2013. Eds. A. Organiściak-Krzykowska, M. Janusz. UWM-IPiSS, Olsztyn--Warszawa.
 • Employed in the national economy. Local Data Bank - studies, CSO, 2005-2013, online: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane-podgrup.dims (access: 27.08.2016 r.)
 • Jarmołowicz W., Kalinowska-Sufinowicz B. 2014. Bezrobocie na wielkopolskim rynku pracy (lata 2002-2012). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3 (303): 7-21.
 • Kotlorz D., Skórska A. 2013. Transformation of Employment Structures in Poland - Servitization of Economy. Olsztyn Economic Journal, 8: 93-108.
 • Kotlorz D. 2012. Przepływy osób między zasobami na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010. In: Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji. Eds. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 268: 231- 247.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowska W. 2007. Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowska W. 2011. Czy struktury pracujących w województwie łódzkim stają się nowocześniejsze, analiza województwa na tle kraju? UWM-IPiSS, Olsztyn-Warszawa.
 • Kwiatkowski E. 2013. Ogólna charakterystyka rynku pracy. In: Podstawy wiedzy o rynku pracy. Eds. E. Kryńska, E. Kwiatkowski. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Local Data Bank GUS, online: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane-podgrup.dims (access: 27.08.2016r.).
 • Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim oraz realizacji regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w roku 2006. 2007. Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn.
 • Pracujący w gospodarce narodowej. 2005-2013. GUS, Warszawa, online: http://www.stat.gov.pl/ bdl/app/dane-podgrup.dims (access: 27.08.2016 r.).
 • Przemiany rynku pracy w Polsce. 2015. Eds. A. Organiściak-Krzykowska, М. Cicha-Nazarczuk. UWM-IPiSS, Olsztyn-Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP. 2013. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. 2006, 2010. GUS, Warszawa.
 • Rynek pracy w dobie innowacji. 2014. Eds. A. Organiściak-Krzykowska, K. Nyklewicz. UWM-IPiSS, Olsztyn- Warszawa.
 • Struktura zatrudnienia w ujęciu makroekonomicznym w Polsce i w wybranych krajach UE w latach 2005-2012. 2007-2013. Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa.
 • The agricultural population and the working population in agriculture. Statistical Yearbook of Agriculture 2013, p. 368, GUS Warsaw.
 • The characteristics of Warmia and Mazury, http://bip.warmia.mazury.pl/urzad-marszalkowski (access: 28.08.2016).
 • The structure of employment in terms of macroeconomic in Poland and in selected EU countries in 2005-2012. 2007-2013. Statistical Yearbook, GUS Warsaw.
 • Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach. 2012. Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Zieliński R. 1972. Tablice statystyczne. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.