PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (3) | 307--319
Tytuł artykułu

The Factoring Market in Poland and the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rynek faktoringu w Polsce i w Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Usługa faktoringu dzięki stałemu finansowaniu wierzytelności zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych, umożliwiając terminowe regulowanie zobowiązań, a w rezultacie poprawę płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Właśnie z tych przyczyn w Polsce wykorzystanie usługi faktoringu jest większe niż w krajach UE. Celem artykułu jest analiza rozwoju usług faktoringowych w Polsce na tle UE. Uwzględniając znaczenie faktoringu dla sektora przedsiębiorstw i sektora bankowego, który go finansuje, przeanalizowano i oceniono polski rynek usług faktoringowych na podstawie profilu klientów oraz podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Wraz z dynamiką rozwoju firm i zakresu świadczonych usług faktoringowych rośnie liczba podmiotów gospodarczych wybierających tę usługę jako alternatywę kredytu obrotowego. Na rynku polskim wzrost ten nie jest skorelowany z wielkością gospodarki danego regionu, lecz z liczbą podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The service of factoring, thanks to the constant financing of receivables, prevents the creation of payment backlogs enabling the regulation of liabilities on time and, as a result, improves the financial liquidity of economic entities. It is thanks to the reasons mentioned above that the use of the service of factoring is bigger in Poland than in other countries of the EU. The aim of this article is an analysis of the factoring services in Poland with regards to the EU. Taking into consideration the meaning of factoring for the enterprise sector and the banking sector which finances it, an analysis and evaluation of the Polish factoring services market was made on the bases of factoring service profiles provided by clients and entities. Together with the dynamics of the development of companies and the range of the factoring services provided, the number of business entities choosing this service as an alternative to a revolving loan is growing. In the Polish market, the increase is not correlated with the size of a given region's economy, but the number of enterprise entities. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
307--319
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2015 r. 2016. Główny Urząd Statystyczny, online: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przed-siebiorstwa- finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2015-roku,2,11.html (access: 06.08.2016).
 • EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Insdustry. 2016. http://euf.eu.com/total-factoring.html (access: 06.08.2016).
 • European Payment Index. 2014. Intrum Justitia.
 • Factoring definicja. 2016. KUKE Finance Spółka Akcyjna, online: www.kuke-finance.pl/o-fak-toringu/faktoring-definicja/ (access 06.08.2016).
 • Hernandez- CAnovas G., Mol Gomez-Vazquez A. 2014. Legal and intitutional determinants of factoring in SMEs: empirical analysis across 25 European countries. 2nd Economics & Finance Conference, 03 June. Vienna.
 • Klapper L. 2006. The Role of Factoring for SME Finance. The World Bank Group, Access Finance, 15.
 • Kreczmańska-Gigol K. 2015a. Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 116.
 • Kreczmańska-Gigol K. 2015b. Faktoring jako instrument zarządzania płynnością. In: Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie. Ed. K. Kreczmańska-Gigol. Difin, Warszawa.
 • Panfil M. 2004. Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie. PARP, Warszawa.
 • Polski Związek Faktorów. 2016. Online: www.faktoring.pl (access: 06.08.2016).
 • Skupiewski T. 2012. Determinanty rozwoju polskiego rynku faktoringu. Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, 2.
 • Swatek A.M. 2015. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Swatek.pl, online: http://www.swatek.pl/ prawo-cywilne/terminy-zaplaty-w-transakcjach-handlowych/ (access 06.08.2016).
 • Szczerbowski J.J. 2013. Klauzule generalne w kodeksie Napoleona. In: System polityczny, prawo konstytucyjne i ustrój Królestwa Polskiego 1815-1830. Ed. L. Mażewski. Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin, p. 179-186.
 • Włodarczyk B. 2016. Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 50(4): 559-568.
 • Wszelaki A. 2013. Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61(2): 249-258.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.