PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 110 | 69--79
Tytuł artykułu

Ethical-Nursing Approach to the Quality of Patient´S Life in a Terminal Stage of the Cancer Disease

Warianty tytułu
Etyczno-pielęgniarskie podejście do jakości życia pacjenta w końcowym stadium choroby nowotworowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Istnieją tematy medyczne, odnoszące się do większych lub mniejszych grup ludzi, lecz temat chorób onkologicznych (nowotworowych), które są jednym z najbardziej naglących i aktualnych problemów społeczeństwa, dotyczy nas wszystkich. Schorzenie onkologiczne przynosi głęboką ingerencję nie tylko w życie człowieka chorego na raka, ale w dużej mierze jest to piętno dla całej jego rodziny. Dla wszystkich zainteresowanych sytuacja staje się bardzo trudna przede wszystkim wtedy, gdy choroba wchodzi w końcowe stadium. Jakość życia osób nieuleczalnie chorych (onkologicznie) zależy od stopnia osobistego cierpienia i zdolności pacjenta do samodzielnego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb. Świadomość głębokiej esencjonalnej istoty powiązań etycznych i humanistycznych w kontekście zapewnienia odpowiedniej opieki pielęgniarskiej, skupiającej się na empatii i miłym podejściu do pacjentów, szacunku i poszanowaniu godności ludzkiej do końca życia. Przyczynia się to znacząco do poprawy jakości życia. Częścią pracy jest również badanie dotyczące jakości życia chorych w schyłkowej fazie choroby nowotworowej. (abstrakt oryginalny)
EN
There are health issues that concern larger or smaller groups of people, but the topic of oncological diseases, which are one of the most urgent problems of human society, concerns us all. Oncological disease is an immense interference not only in the life of a person with the disease, but it is also a stigma of their whole family to a large extent. For all people involved, the situation becomes very demanding, especially when the disease enters the terminal stage. The quality of life of terminally ill cancer patients is determined by the degree of personal suffering and the ability of the patients to individually meet their various needs. Awareness of the profound aspectual essence of ethical and humanistic connections in the context of providing suitable nursing care, focused on the application of the most possible degree of empathy and loving approach to patients based on reverence and respect for human dignity to the end of life, contributes significantly to the improvement of the quality of life. The contribution also contains a survey focused on the quality of life of terminally ill cancer patients. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Adam Z. et al. 2011. Obecná onkologie (General Oncology). 1st edition. Prague: Galén, 2011. p. 394.
 • 2. Beran Jiří et al. 2010. Lékařská psychologie (Medical Psychology). 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2010. p. 144.
 • 3. Brychta M. - HNILICA, K. 2001. Vliv únavy na kvalitu života onkologických pacientů (Impact of Fatigue on Quality of Life of Cancer Patients) [online]. [ref. 2017-06-20]. Available from: http://www.linkos.cz./files/klinicka-onkologie/10/133.pdf
 • 4. Heřmanová J. et al. 2012. Etika v ošetřovatelské praxi (Ethics in Nursing Practice). 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2012. p. 200.
 • 5. Javůrková A. - Raudenská J. 2011. Etické aspekty lékařské profese (Ethical Aspects of the Medical Profession). In Raudenská, J. - Javůrková, A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví (Medical Psychology in Health Care). 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2011, p. 119-163.
 • 6. Jedelská M. 2007. Terminální stádium nemoci (The Terminal Stage of the Disease) [online]. Prague: Sestra, 2007. [ref. 2017-06-15]. Available from: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/terminalni-stadium-nemoci-334448.
 • 7. Koutecký J. 2008. Život mezi beznadějí a úspěchem (Life Between Hopelessness and Success). 1st edition. Prague: Academia, 2008. p. 504.
 • 8. Křivohlavý J. 2002. Psychologie nemoci (Psychology of Disease). 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2002. p. 200.
 • 9. Macounová M. 2009. Psychologické následky nádorového onemocnění a kvalita života u onkologických pacientů v remisi (Psychological Consequences of Cancer and Quality of Life in Cancer Patients in Remission).Diploma thesis. Brno: Masaryk University, Fakulty of Social Studies, 2009. p. 102.
 • 10. Opatrná Marie. 2008. Etické problémy v onkologii (Ethical issues in oncology). 1st edition. Prague: Mladá fronta, 2008. p. 114.
 • 11. Sadovská M, 2011. Kvalita života onkologických pacientov v paliatívnej starostlivosti (Quality of Life of Cancer Patients in Palliative Care). Diploma thesis. Olomouc: Palacký University, Philosophical Faculty, 2011. p. 137.
 • 12. Seal M. 2007. Patient advocacy and advance care planning in the acute hospital setting. In Australian Journal of Advanced Nursing, 2007, vol. 24, no. 4, pp. 29-36.
 • 13. Šafránková A. - Nejedlá M. 2006. Interní ošetřovatelství II.(Internal Nursing II.) 1st edition. Praque: Grada Publishing, 2006. p.212.
 • 14. Ševčík P. 2010. Péče o pacienta v terminálním stavu na pracovištích intenzivní medicíny (Caring for Terminally Ill Patients in the Department of Intensive Medicine). In Edukační sborník (Educational Collection): XXXIV. Brněnské onkologické dny (Brno Oncology Days) and XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (Conference for paramedical staff): abstrakty (abstracts). Brno: Masarykův onkologický ústav (Masaryk Memorial Cancer Institute), 2010. p. 195.
 • 15. World Summit Against Cancer. [online]. [s.l.], 2017. [cit. 2017-06-12]. Available from: http://www.linkos.cz./files/klinicka-onkologie/10/133.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491322

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.