PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 110 | 111--124
Tytuł artykułu

The University's Role in the Process of Creating a Better Society

Warianty tytułu
Rola uniwersytetu w procesie tworzenia lepszego społeczeństwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest odzwierciedlenie zmieniającej się roli uniwersytetu w stosunku do współczesnego społeczeństwa. Szkolnictwo wyższe jest jednym z kluczowych inwestycji w przyszłość globalnego społeczeństwa. Nie tylko w kontekście społeczeństwa słowackiego istnieje oczywista potrzeba przekształcenia systemu oświaty, który w obecnej formie nie jest w stanie odpowiednio reagować na aktualne problemy. Uważamy, że kluczowym graczem w osiągnięciu tego celu jest uniwersytet, który może być silnie wspierany przez etykę akademicką jako bezpośrednie zastosowanie narzędzi etycznych do środowiska akademickiego. Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej części skupiamy się na analizie etyki akademickiej, abyśmy mogli w drugiej części tekstu odpowiedzieć na "kontrowersyjną" kwestię roli intelektualisty w obecnej przestrzeni publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to reflect the changing role of a university in relation to the contemporary society. Higher education is one of the key investments in the future of global society. Not only in the context of the Slovak society, there is an obvious need to transform the education system, which is, in its current form, not able to adequately respond to the problems of nowadays. We believe that the key player in meeting this goal is a university that can be strongly supported by academic ethics as a direct application of ethical tools to the academic environment. Our paper is divided into two consecutive parts. In the first part, we focus on the analysis of academic ethics so that we can then, in the second part of the text, address the "controversial" question of the role of an intellectual in the present public space. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
 • Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
 • 1. 12 riešení pre kvalitnejšie vysoké školy. 2010. Bratislava. Dostupné na: http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/12RIESENI PRE VS.pdf/ cit. 2017-06-23.
 • 2. Bělohradský. V. 2012. Etika řeči. Intelektuál a jeho věc. : In: Intelektuál ve veřejném prostoru. Ed. P. Hlaváček. Praha: Academia, 2012, p. 129-142
 • 3. Brozmanová Gregorová. A. 2014. Service learning Inovatívna stratégia učenia sa. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. p. 200
 • 4. Dlhodobý zámer rozvoja UMB v Banskej Bystrici 2015 -2020. Dostupné na: http://www.umb.sk/o-nas/rozvoj/dlhodoby-zamer-rozvoja-umb-2015-2020/.
 • 5. Fobel, P. 2006. Konceptualizácia organizačnej etiky ako špecifického typu aplikovanej etiky. In: Zborník z vedeckej konferencie: Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Ekonomická fakulta, 2006.
 • 6. Guitcheva, G., Fobel, P., kremničanová, E., Vincúr, B. 2011. Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.
 • 7. Králiková, R. 2009. Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách. /online/2009. Transparency International Slovensko. Slovak Governance Institut. Dostupné na : http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/akademicka_etika.pdf /cit. 2017-06-23/.
 • 8. Krupková, V. 2011. Etika ve vysokoškolském prostředí, etické kódexy na vysokých školách v České republice. 21. zasedání předsednictva RVŠ 20.10.2011.
 • 9. Krupková, V. Kvalita vzdělávacího procesu s ohledem na etické aspekty. Dostupné na: http://www.kvalita.reformy-msmt.cz/ cit. 2017-06-23/.
 • 10. Lobkowicz.M.2012. Co a kdo je vlastně intelektuál? Přemýšlení o jednom mnooznačném pojmu. In: Intelektuál ve veřejném prostoru. Ed. P. Hlaváček. Praha: Academia, 2012, p. 31-40.
 • 11. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 2017. Návrh stratégie rozvoja vysokého školstva. Dostupné na: http://www.ozpsav.sk/files/rozvoj vs_ozpsav_2017.pdf/ cit. 2017-06-23.
 • 12. Peregrin.J.2012. Jak nebýt užitečným idiotem. In: Intelektuál ve veřejném prostoru. Ed. P. Hlaváček. Praha: Academia, 2012, p. 306 - 328
 • 13. Platková Olejárová, G. 2011. Stav a perspektívy akademickej etiky na slovenských vysokých školách (analýza cez etické kódexy). In: Fobelová, D. a kol. 2011. Aplikovaná etika a profesionálna prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. s. 151-162
 • 14. Řádek, M. a kol. Vysoké školstvo na Slovensku. Realita - problém -možné riešenia. Bratislava: European Public Policy Partnership. Dostupné na: http://www.jeneweingroup.com/dokumenty/eppp/Vysoke_skolstvo.pdf/ cit. 2017-06-23/
 • 15. Slovenská rektorská konferencia a Inštitút SRK. Výročná správa 2016. 16. Suchožová, E. 2013. Globálne vzdelávanie - vzdelávanie pre 21. storočie. Bratislava, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.