PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 tom 2 | 196--205
Tytuł artykułu

Turystyka w obliczu terroryzmu

Warianty tytułu
Tourism in the Face of Terrorism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie XXI wieku, jakim jest terroryzm w odniesieniu do istotnej gałęzi gospodarki - turystyki. W pracy posłużono się metodą przeglądu literatury oraz danymi wtórnymi. W artykule z jednej strony pokazano, jaki wpływ na różne segmenty rynku turystycznego mają ataki terrorystyczne, a z drugiej zaś ukazano próbę ich udaremnienia w kontekście obowiązujących regulacji prawnych i działań praktycznych. Wszelkie akty przemocy, terroryzmu, do których dochodzi w różnych miejscach na świecie, a zwłaszcza w destynacjach turystycznych mają swoje konsekwencje dla wszystkich stron transakcji, zarówno dla klienta, jak i dla organizatora (czasami również agenta turystycznego i pośrednika), ale przede wszystkim dla wytwórców konkretnych usług - hotelarzy, restauratorów, muzeów i organizatorów wszelkich innych atrakcji związanych pośrednio lub bezpośrednio z turystami. Nie da się zapobiec wszystkim zamachom, ale wiele z nich udało się udaremnić. Dlatego też, mimo wielu restrykcyjnych przepisów, dotykających także turystów, należy je bezwzględnie stosować tak, aby zminimalizować ewentualne akty terrorystyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is of the theoretical nature. Its aim is to draw attention to the threat of the 21st century, which is terrorism, in relation to tourism as an important branch of the economy. The paper made use of the method of literature review and secondary data. On the one hand, the article shows the impact of terrorist attacks on various segments of the tourism market, and, on the other hand, it shows an attempt to foil the attacks in the context of the existing legal regulations and practical measures. All the acts of violence, terrorism, which occur in different places in the world and especially in tourism destinations, have consequences for all parties to the transaction, both for the client and for the organiser (sometimes also for the travel agent and the intermediary), but primarily for the providers of specific services: hoteliers, restaurateurs, museums, and organisers of any other attractions directly or indirectly associated with tourists. It is impossible to prevent all attacks, but plenty of them have been successfully foiled. Therefore, in spite of many restrictive rules that also affect tourists, they must be strictly applied to minimise possible terrorist acts. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
196--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Arana J.E., Leon C.J. (2008), The Impact of Terrorism on Tourism Demand, "Annals of Tourism Research", Vol. 35, No. 2, https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Arana/publication/223306156_The_impact_of_terrorism_on_tourism_demand/links/561e446b08aec7945a254830.pdf [dostęp: 02.10.2016].
 • Bernacka R.E., Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K. (2015), Terroryzm a turystyka w opinii uczestników uchu turystycznego oraz wybrane cechy osobowości, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku", nr 2(12).
 • Kaczmarska A. (2014), Wybrane czynniki rozwoju turystyki, "Studia Ekonomiczne", nr 176, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/18_A.Kaczmarska_Wybrane_czynniki_rozwoju....pdf [dostęp: 09.10.2016].
 • Kontrola bezpieczeństwa (2016), http://ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera-i-ulatwenia/poradnik-dla-pasazerow/976-kontrola-bezpieczestwa [dostęp: 04.10.2016].
 • Latosińska J. (2016), Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży - agenta turystycznego, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(34), http://www.wzieu.pl/zn/ept/34/ept34.pdf [dostęp: 03.10.2016].
 • Lista przedmiotów zabronionych i dozwolonych (2016), http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/999-lista-przedmiotowzabronionych-i-dozwolonych [dostęp: 04.10.2016].
 • Panasiuk A. (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • Szafranowicz-Małozięć R. (2015), Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Wydawnictwo Kadry Turystyki, Warszawa.
 • Szpara K. Gwóźdź M. (2012), Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 698, "Ekonomiczne Problemy Usług. Popyt turystyczny. Uwarunkowania".
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884).
 • Walka z terroryzmem (2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ [dostęp: 04.10.2016].
 • Warunki ubezpieczenia podróży dla Klientów Biura Podróży Itaka Nr 10.11.010 (2016), http://www.itaka.pl/cms/att/warunki-ubezpieczenia/ITAKA_1011010.pdf [dostęp: 04.10.2016].
 • Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 i plany na rok 2016 (2016), Komunikat z badań nr 21/2016: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_021_16.PDF [dostęp: 03.10.2016].
 • Wyrzykowski J., Marak J. (2010), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zasady przewozu płynów w bagażu podręcznym (2016), http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/119-poradnik-dla-pasazerow/1050-pyny-1852010 [dostęp: 04.10.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zamachy_terrorystyczne_wed ug_lat [dostęp: 02.10.2016].
 • http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/ [dostęp: 02.10.2016].
 • http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych;jsessionid=A4EB8795D00BAD072717ABD2FD1B7859.cmsap2p [dostęp: 09.10.2016].
 • https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/jak-ubezpieczyc-sie-od-ryzyka-dzialan-wojennychzamieszek-i-aktow-terroru [dostęp: 09.10.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.