PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 110 | 125--137
Tytuł artykułu

Criminality Issues - Causes, Types, Effects

Autorzy
Warianty tytułu
Problematyka przestępczości - przyczyny, rodzaje, skutki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przestępczość jest problemem ciągle aktualnym, a coraz łatwiejszy dostęp do narkotyków i substancji psychotropowych, jak również ciągły rozwój technologii, powodują, że wciąż pojawiają się nowe metody popełniania przestępstw. W artykule omówiono najbardziej znane definicje przestępczości i teorie nawiązujące do tego tematu. Autorka wskazuje także na różne przyczyny przestępczości, przedstawiając najpowszechniejsze z nich. (abstrakt oryginalny)
EN
Crime is an ongoing problem, and ever easier access to narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the constant development of technology, continue to enable new methods of crime. The article discusses the most known definitions of criminality and theories relating to this topic. The author shows various causes of crimes, presenting the most common of them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Aldrich R.W., Cyberterrorism and Computer Crimes: Issues Surrounding the Establishment of an International Legal Regime [online], http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usafa/ocp32.pdf.
 • 2. Białkowski, M.: Haking - przestępczość nowych czasów (Hacking - crime of the new times) [in:] Przegląd Policyjny (Police Review) 2002, No. 12, pp. 138-148.
 • 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K.: Kryminologia, Gdańsk 2001.
 • 4. Chandler A., The changing definition and image of hackers in popular discourse, International Journal of Sociology and Law 1996, 229-251.
 • 5. Chodorkowski, S.: Bezrobocie (Unemployment), Wrocław 2006.
 • 6. Connoly S.: Warto wiedzieć... Amfetamina (Worth knowing... Amphetamine), Warszawa 2003.
 • 7. Davenport-Hines, R.: Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000 (The Pursuit of Oblivion: A global history of narcotics 1500-2000), Warszawa 2006.
 • 8. Doroziński D., Hakerzy. Technoanarchiści cyberprzestrzeni, Helion, Gliwice 2001.
 • 9. Frysztacki, K. Socjologia problemów społecznych (Sociology of social problems), Warszawa 2009.
 • 10. Giddens A., Sutton P., Socjologia. Wydanie nowe, Warszawa 2012.
 • 11. Hołyst, B.: Kryminologia (Criminology), Warszawa 2007.
 • 12. Janczyk, J., W głębi Internetu - inne zastosowania informatyki, (In the depths of the Internet - other uses of computer science), "Dydaktyka Informatyki" ("Didactics of Informatics") 9/2014, 114-125.
 • 13. Kuzior A. Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Banska Bystrica 2014.
 • 14. Kuzior, P .: Modern technologies for drug impairment detection [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (Research Bulletins of Silesian University of Technology). Seria Organizacja I Zarządzanie (Organization and Management Series), Bulletin 75, Gliwice 2014, pp. 83-92.
 • 15. Kurzeja, A.: Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń (Street Children - Risk Prevention), Kraków 2010.
 • 16. Lickiewicz J.: Cybercrime psychology - proposal of an offender psychological profile, "Problems of Forensic Sciences" 2011, vol. LXXXVII, 239-252.
 • 17. Łajtar, M.: Alkohol a przestępczość nieletnich (Alcohol and juvenile delinquency) [in:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia (Addiction and Co-dependence Therapy), no. 3/2000.
 • 18. Mandes S.: Przegląd kluczowych tematów badań dotyczących bezdomności w socjologicznej literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec (An Overview of Key Topics in Homelessness Research in US, UK and German Sociological Literature) [in:] Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu "gminny standard wychodzenia z bezdomności" (The Problem of Homelessness in Poland. Selected aspects. Diagnosis of the research team working within the "communal standard of getting out of homelessness" project), ed. Dębski M., Gdańsk 2010.
 • 19. Nowakowska, A.: Społeczne postrzeganie bezdomności.Zjawisko stereotypizacji (Social perception of homelessness. The phenomenon of stereotyping) [in: ] Faces of homelessness, ed. Dębski M., Stachura K., Gdańsk 2007.
 • 20. Pindral, A.: Definicje i typologie bezdomności Niemiec (Definitions and typologies of homelessness in Germany), [in:] Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu "gminny standard wychodzenia z bezdomności" (The Problem of Homelessness in Poland. Selected aspects. Diagnosis of the research team working within the "communal standard of getting out of homelessness" project), ed. Dębski M., Gdańsk 2010.
 • 21. Słupska-Kwiatkowska, K.: Bezrobocie. Praca - możliwość zaspokajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić (Unemployment. Work - the ability to satisfy needs - prospects, or what to do to make this triad real [in: ] Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej (Man facing critical life situations. From the theory and practice of social work), ed. E. Włodarczyk, I. Cytlak, Poznań 2011, pp. 60-70.
 • 22. Srogosz, T. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (Act on counteracting drug addiction. Commentary), ed. CH Beck, Warsaw 2008.
 • 23. Szczepaniec M.: Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości ( Controversy over the Impact of economic conditions on crime level) [in:] Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych (Journal of Penal Law and Penal Sciences), Year XV: 2011, vol. 4, pp. 110-111.
 • 24. Sztumski, J.: Sekty - studium socjologiczno-historyczne (Sects - a sociological and historical study), Kielce 1993.
 • 25. Wasilewski J.: Przestępczość w cyberprzestrzeni - zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15/16.
 • 26. Act of 20 April 2004 on promotion of employment and labor market institutions, Dz.U. [Journal of Laws] of 2004 No. 99 item 1001 as amended.
 • 27. Act of 26 October 1982 on Education in Sobriety and Counteracting Alcoholism, Dz.U. [Journal of Laws] of 2002, No. 147 item 1231, as amended.
 • 28. Act of 29 July 2005 on counteracting drug addiction, Dz.U. [Journal of Laws] of 2005 No. 179 item 1485, as amended.
 • 29. Law of 20 May 1971, Petty Offences Code , Dz.U. [Journal of Laws] of 1971 No. 12 item 114 as amended.
 • 30. Law of 6 June 1997 Penal Code, Dz.U. [Journal of Laws] of 1997 No. 88, item. 553.
 • 31. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przestepczosc;3963635.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.