PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 3 | nr 3 | 53--67
Tytuł artykułu

Prawo do widowiska sportowego w świetle nowych technologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The right to do sporting event show in the light of new technologies development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Widowisko sportowe, w odróżnieniu od samego nagrania transmisji z widowiska sportowego - czyli wideogramu, nie jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. Prawo autorskie do wideogramu, czyli nagrania, konstytuuje się z chwilą powstania utworu. Utworem w tym przypadku jest samo nagranie (wideogram). Dlatego też w przypadku transmisji wideo, która odbywa się w czasie rzeczywistym (tak, jak ma to miejsce w przypadku transmisji z widowisk sportowych) ochroną prawnoautorską objęty jest wideogram (a więc nagranie) lub zrealizowane nadanie, a nie sama czynność przesyłu sygnału (nadawania) nagrania. Tym samym nie ma podstaw w obowiązującym systemie prawnym do tego, żeby można było posługiwać się konstrukcją prawa do transmisji widowiska sportowego, przed zrealizowaniem takiej transmisji. Oznacza to, że wszystkie umowy w przedmiocie sprzedaży praw do transmisji widowiska sportowego pozbawione są podstaw prawnych w zakresie przedmiotu tych umów.(abstrakt oryginalny)
EN
The sporting event, unlike the broadcast from the sports event - which called a videogram, is not subject to copyright protection. Copyright for the videogram, that is the recording, is formed when the work - a recording (videogram) - is being made. There is no legal basis that would establish the right to broadcast sports broadcasts before the broadcast itself is done. Consequently, all and any contracts concerning the sale of sports broadcasting rights have no legal basis for the subject matter of those contracts.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R. (1997), Widowisko sportowe a prawo autorskie, [w:] Kępiński M. (red.), Sport i media - problemy prawne, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Flisak D. (2015), Komentarz do art. 97 Ustawy o prawe autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex, Lex: 528908.
 • Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273).
 • Grzybczyk K. (2017), Komentarz do art. 1 [w:] Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Legalis, Warszawa.
 • Internet: http://www.sat-charts.eu/artykul,3598,Kruoja-Jagiellonia-Bialystok-transmisja-na-zywo.html, (dostęp: 6 czerwca 2017 r.).
 • Internet: https://www.youtube.com/user/kartofliskapl?&ab_channel=kartofliskapl, (dostęp: 5 czerwca 2017 r.).
 • Internet: https://www.youtube.com/watch?v=PdRLrZ-hdf0&ab_channel=kartofliskapl , (dostęp: 5 czerwca 2017 r.).
 • Kępiński M. (1997), Umowa o transmisję sportową, [w:] Kępiński M. (red.), Sport i media - problemy prawne, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Knise E., Rupprich H., Nowoczesne technologie edukacyjne na zajęciach z wychowania fizycznego - scouting w procesie interakcji nauczyciel-uczeń, Bronikowski M. [w:] Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie, AWF Poznań 2015.
 • Radwański Z. (2009), Prawo cywilne część ogólna, Warszawa.
 • Regulamin Inea Stadionu w Poznaniu, źródło Internet: http://img.lechpoznan.pl/pliki/do_pobrania/regulamin_INEAstadionu.pdf, (dostęp: 04.06.2017 r.).
 • Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, źródło Internet: http://www.legia.com/files/files/regulamin_obiektu_sportowego_29_01_13_word.pdf (dostęp: 04.06.2017 r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) z zm.
 • Ustawa nr 84-610 z dnia 16 lipca 1984 r. w sprawie organizacji i promocji aktywności fizycznej i sportu (Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350) z zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) z zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) z zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298) z zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) z zm.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tzw. "Lei Pele" nr 9615/98 o działalności sportowej z 24 marca 1998 r. zmieniona ustawą 12.395/11 z 2011.
 • Wojciechowski K. (2005), Widowisko sportowe w telewizji. Widowisko sportowe i audiowizualna relacja z niego jako dobro chronione w świetle polskiego prawa prywatnego, Liber, Warszawa.
 • Wyrok połączony TSUE z dnia 4 października 2011 r. w sprawach C-403/08 Football Association Premier League Ltd and Others v. QC Leisure and Others, zbiór orzeczeń 2011 I-09083 oraz C-429/08 Karen Murphy v Media Protection Services Ltd., źródło: Internet http://curia.europa.eu/ (dostęp: 14 stycznia 2017);
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1078/14, Lex: 1650998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.