PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 (160) | 51--58
Tytuł artykułu

Permanent Grassland Restoration Techniques - An Overview

Warianty tytułu
Techniki renowacji trwałych użytków zielonych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zaprezentowano krótki przegląd technik renowacji użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem nowego agregatu do szeroko pasowego podsiewu. Istniejące obecnie na rynku urządzenia do renowacji użytków zielonych nie są dostosowane do wszystkich typów gleby i stanowisk łąkowych. Siewnik firmy Vredo jest bezużyteczny na glebach murszowych, podczas gdy agregat firmy Moore wymaga aplikacji herbicydu, co wyłącza jego przydatność w gospodarstwach ekologicznych. Alternatywna konstrukcja zaprojektowana w ITP Kłudzienko (agregat do podsiewu szeroko pasmowego) jest urządzeniem efektywnym i ekonomicznym, do zastosowania również na glebach murszowych i niewymagającym posiewnej aplikacji herbicydu. Działanie maszyny polega na frezowaniu szerokich (ok.10 cm) pasów darni i podsiewie nawozów mineralnych, nasion roślin motylkowych, traw i ziół. Glebogryzarka pasowa napędzana jest od WOM ciągnika. Poprzez zmianę rozstawu podsiewanych rzędów może być zmieniany udział podsianej powierzchni w granicach 20-40%. Skutki podsiewu, oceniane od pierwszego pokosu w roku następnym po podsiewie, wykazywały wzrost plonów siana o 0,8-1,2 ton s. m. w pierwszym pokosie. Tego typu innowacyjna konstrukcja jest szczególnie przydatna w fermach krów mlecznych, gdzie niezbędna jest najwyższa jakość paszy.(abstrakt oryginalny)
EN
Short review of grassland restoration techniques has been made with emphasis on the application of newly developed wide-strip overseeding aggregate. Machines currently available on the market are not suitable for all types of soil and grassland conditions. Vredo seeder is useless on muck soils, while Moore aggregate requires herbicide application. Therefore it is not to be applied in organic farming. Construction designated in ITP Kłudzienko (wide-strip overseeder) is a very economical and effective, possible to be used also on muck soils and without assistance of any chemicals. Operation of the machine consists of 'milling' of wide (about 10 cm) strips of sod and overseeding of mineral fertilizers and seeds of grasses, legumes and herbs. Cultivator for soil 'milling' strips is driven by the tractor PTO. By changing the spacing of strips, an oversown area can be resized from 20% to 40%. The effect of overseeding, evaluated next year exposed the increase of hay yield from 0.8 to 1.2 t · ha-1 of dry matter in the first cut. Such innovative construction is particularly important in dairy farms which are in the need of the best quality feed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Masovian Research Centre in Kłudzienko
 • Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR), National Research Institute
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Badowski, M., Rola, H. (2003). Ocena przydatności herbicydu Fernando 225 EC do zwalczania Rumex crispus i Urtica dioica na użytkach zielonych. Postępy w Ochronie Roślin, 43(2), 521-523.
 • Badowski, M., Sekutowski, T. (2007). Chemiczna renowacja zaniedbanych trwałych użytków zielonych. Inżynieria Rolnicza, 3(91), 11-17.
 • Barszczewski, J., Jankowska-Huflejt, H. Mendra, M. (2015). Renowacja trwałych użytków zielonych. Materiały informacyjne nr 42. ITP Falenty, 20.
 • Barszczewski, J., Paluch, M. (2005). Wybrane problemy zrównoważonego gospodarowania związane z produkcją pasz na użytkach zielonych. Wieś Jutra,3(80), 33-34.
 • Baryła, R. (1996). Renowacja trwałych łąk i pastwisk w siedliskach grądowych ze szczególnym uwzględnieniem podsiewu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 442, 23-30.
 • Gibson, D.J. (2009). Grasses and Grassland Ecology, Oxford University Press, New York, 305.
 • Goliński, P. (1998). Nowoczesne sposoby podsiewu użytków zielonych. Łąkarstwo w Polsce, 1, 17-29.
 • Golka, W., Ptaszyński, S. (2008). Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnoekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego. IBMER, Warszawa, 25.
 • Hermenean, I., Mocanu, V. (2009). New mechanization alternatives with low inputs for over sowing degraded grasslands. Research Journal of Agricultural Science, 41(2), 423-437.
 • Huguenin-Elie, O., Gago, R., Stutz, C., Lüscher, A., Kessler, W. (2006) Long-term effects of fertilization on herbage composition yield and quality of an Arrehenatherion - type meadow. Grasslands Science in Europe, 11, 550-553.
 • Jankowska-Huflejt, H., Wróbel, B., Gutkowska, A., Burs, W. (2005). Czynniki kształtujące trwałość użytków zielonych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, 197-202.
 • Jankowska-Huflejt, H. (2007). Rolno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(55), 23-34.
 • Jankowska-Huflejt, H. (2015). Wiosenny podsiew łąk i pastwisk. Portal Agrotechnika. Acquired from http://agro-technika/archiwa/wiosennypodsiew-łąk-i-pastwisk.pl
 • Jaurena, M., Lezama, F., Salvo, L., Cardozo ,G., Ayala, W., Terra, J., Nabinger, C. (2016). The Dilemma of Improving Native Grasslands by Overseeding. Rangeland Ecology & Management, 69(1), 35-42.
 • Kulik, M. (2010).Wpływ technologii regeneracji runi łąkowej na zmiany jej składu gatunkowego. Annales UMCS, Sectio E, 65(4), 94-104.
 • Łyszczarz, R., Dembek, R., Suś, R., Zimmer-Grajewska, M., Kornacki, P. (2010) Renowacja łąk trwałych położonych na glebach torfowo-murszowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10(4), 129-148.
 • Medelete, D. M., Panzaru, R. L. (2015). Economic efficiency on overseeding grasslands from Preajba - Gorj county in 2014. Acta Universitatis Civiniensis, 67(1), 123-125.
 • Mendra, M., Barszczewski, J. (2013). Zastosowanie podsiewów w renowacji użytków zielonych. Hodowca Bydła, 3, 36-38.
 • Ptaszyński, S. (2005). Założenia do budowy siewnika do podsiewu łąk i pastwisk. IBMER, Warszawa, 21.
 • Radkowski, A., Radkowska, I. (2014 a). Ocena jakości i wartości pokarmowej kiszonek z runi łąkowej wybranych gospodarstw Polski południowo-wschodniej. Wiadomości Zootechniczne, R. LII, 1, 32-37.
 • Radkowski, A., Radkowska, I. (2014 b). Wartość pokarmowa kiszonek sporządzanych z runi łąkowej o zróżnicowanym udziale koniczyny łąkowej oraz wpływ ich skarmiania na przyrosty masy ciała buhajków i jałówek rasy Limousine. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41(2), 129-137.
 • Radkowski, A., Radkowska, I. (2015). Przyrosty masy ciała bydła mięsnego rasy Limousine w zależności od udziału koniczyny białej (Trifolium repens L.) w runi pastwiskowej. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 4, 3-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491546

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.