PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 (160) | 59--68
Tytuł artykułu

Evaluation of Effective Manure Disposal Systems and its Influence on Soil Fertility

Warianty tytułu
Ocena skutecznych systemów do usuwania gnojowicy i ich wpływ na żyzność gleby
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Artykuł przedstawia główne punkty metodologii oceny systemów do utylizacji gnojowicy. Rozważania objęły wszelkie koszty, od kosztów związanych z oczyszczaniem gnojowicy w budynkach po koszty związane ze zwiększeniem biologicznego plonu uzyskanego w wyniku jego zastosowania, w tym zmiany wartości żyzności gleby. Funkcja celowa otrzymuje minimalną wysokość kosztów całościowych związanych z wprowadzeniem wymaganej ilości składników odżywczych i masy organicznej na jednostkę powierzchni planowanego plonu. Skuteczne rozwiązania techniczne obliczeń w oparciu o proponowane metody obejmują: budowę belkowego podajnika z napędem hydraulicznym, automatyczna instalacja ładująca gnojowicę z budynków inwentarskich. Proponowane rozwiązania zredukują straty składników odżywczych o 50-70% i pozwolą na produkcję 20 milionów ton zbóż rocznie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents main provisions of methodology of manure utilization systems evaluation. All costs, starting with the costs related to manure cleaning in premises to the costs of increasing the biological yield obtained from its use, including the soil fertility value changes, were considered. The target function is offered a minimum of complex costs of entering the required amount of nutrients and organic matter per unit area for the planned yield. The effective technical solutions of calculations based on the proposed method include: construction of a boom conveyor with a hydraulic drive and described performance, scraper and screw types of conveyors, automatic scraper loading installation of manure from livestock buildings. The proposed solutions will reduce losses of nutrients by 50-70%, and will allow production of 20 million tons of grain annually.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • All-Russian Research Institute of Animal Husbandry, Moscow, Russia
 • All-Russian Research Institute of Animal Husbandry, Moscow, Russia
 • All-Russian Research Institute of Animal Husbandry, Moscow, Russia
 • Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Афанасьев, В.Н., Цветков, С.А., Туваев, В.Н. и др. (1984). Производство твердых органических удобрений. Методические указания, 48.
 • Гриднев, П.И. и др. (2000). Повышение эффективности функционирования технических систем подготовки навоза к использованию, М. Росинформагротех, 80.
 • Гриднев, П.И. Гриднева, Т.Т. (2015). Анализ технического уровня средств уборки и подготовки навоза к использованию, Вестник ВНИИМЖ, № 1(17), 51-57.
 • Гриднев, П.И., Гриднева, Т.Т. (2014). Экономико-математическая модель экологически безопасных технологических систем утилизации навоза, Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 4, 8-11.
 • Гриднев, П.И., Гриднева, Т.Т. (2012). Основные направления совершенствования технологий и технических средств для уборки навоза из помещений и подготовки его к использованию, Техника и оборудование для села, № 3, 20-25.
 • Гриднев, П.И., Гриднева, Т.Т., Кузьманина Ю.Ю. (2015). Результаты экспериментальных исследований процесса уборки навоза штанговым транспортером (Монография под ред. проф. докт. Вацлава Романюка) Фаленты-Варшава, 58-61.
 • Гриднев, П.И., Карпов, В.П., Гриднева, Т.Т. (2010). Автоматизированная скреперная установка для уборки навоза при беспривязном содержании животных, Техника и оборудование для села, № 8, 18-19.
 • Ковалев, Н.Г., Гриднев, П.И., Гриднева, Т.Т. (2016). Научное обеспечение развития экологически безопасных систем утилизации, Аграрная наука евро-Северо-Востока, № 1(50), 62-69.
 • Romaniuk, W., Mazur, K., Domasiewicz, T., Wardal, W.J., Biskupska, K. (2012). Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie bydła mlecznego - stan istniejący i propozycje przebudowy, Монография, Inżynieria w Rolnictwie, №4, 92.
 • Romaniuk, W., Domasiewicz, T., Karbowy, A., Wardal, W.J. (2009). Ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Inżynieria Rolnicza, №1(110), 233-242.
 • Romaniuk, W. (2005). Wymagania formalno-prawne w zakresie standardów techniczno technologicznych w produkcji zwierzęce. Inżynieria Rolnicza, №3(63), 23-32.
 • Туваев, В.Н. (1984). Технологические процессы и требования к комплексам технических средств для механизированного приготовления компостов на животноводческих фермах и птицефабриках, Дис. кнд. техн. наук - Ленинград - Пушкин, 245.
 • Оценка убытков и размера возмещения за ухудшение качества сельскохозяйственных земель [электронный ресурс] http:/knowledge.allbest.ru (дата обращения: 16.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491582

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.