PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 110 | 179--189
Tytuł artykułu

Relation of Freedom and Security in Measures of Crisis Management

Autorzy
Warianty tytułu
Związek między wolnością a bezpieczeństwem w zarządzaniu kryzysowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Społeczeństwo doszło do punktu, w którym z jednej strony jest ogromna przestrzeń do wdrażania wolności człowieka, ale z drugiej strony ludzie są ograniczeni przy każdym zastosowaniu tej konkretnej implementacji. Powodem jest zwykle obecność niebezpieczeństwa, którego jesteśmy świadomi, ale które może być także ukryte w naszej codziennej rzeczywistości. Wysiłek zmierzający do zapobiegania pojawiania się zjawisk kryzysowych jest powiązany z podejmowaniem działań prewencyjnych, które w istotny sposób angażują się w życie społeczeństwa. Z jednej strony eliminują zagrożenia i zwiększają nasze(subiektywne i obiektywne) bezpieczeństwo. Z drugiej strony, sposoby podejmowania tych działań i wprowadzania regulacji do życia społecznego mogą nas ograniczać jako członków społeczeństwa. Celem przedstawionego tekstu jest wyjaśnienie związku między wolnością a bezpieczeństwem. Z punktu widzenia zarządzania kryzysowego możliwe jest zrozumienie relacji między podmiotem a bezpieczeństwem jako najwyższej wartości społeczeństwa ludzkiego i pewnej interwencji w wolność jednostki. Niemniej jednak związek między wolnością a bezpieczeństwem jest problematyczny, a wynikające z niego pytania dotyczą godności ludzkiej i praw jednostki. Dlatego konieczne jest wyjaśnienie tego związku i wdrożenie zasad etycznych w zawodzie kierownika kryzysowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Society has come to the point where there is on one hand extraordinarily huge space for implementation of our freedom, but on the other hand we are limited whenever applying this specific implementation. The reason usually is the presence of danger which we are aware of, however, it can also be latent in our everyday reality. The effort to prevent the emergence of crisis phenomena is linked together with taking some preventive actions, which are significantly involved in the life of society. On one hand they eliminate the risks and increase our (subjective and objective) security. On the other hand, the way these measures and regulations are put into the practice in society may limit us as its members. The aim of presented text is to clarify the relation between freedom and security. From the perspective of crisis management, it is possible to understand subject-object relationship of security as the highest value of the human society and a certain amount of intervention into freedom of an individual is not only acceptable but desired. Nevertheless, the relation between freedom and security is problematic and questions arising out of it are related to human dignity and rights of an individual. That is why it is necessary to clarify this relation and implement ethical principles into the profession of a crisis manager. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Žilina University in Žilina, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Fobel P.: Aplikovaná etika v súčasnosti a možnosti etickej expertízy. In Fobelova D. (ed.): Aplikovaná etika a profesionálna prax. FHV UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, p. 11-21.
 • 2. Gluchman V.: Ľudská dôstojnosť a neutilitaristická konzekvencialistická etika sociálnych dôsledkov. In Filozofia. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Nr. 7/2004, p. 502 - 507.
 • 3. Gómez O. - Gasper D.: Human security. United Nations Development. Programme Human Development Report Office. Available at http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf
 • 4. Hofreiter L. - Byrtusová A.: Indikátory bezpečnosti. VeRBuM, Zlín 2016. 135 p.
 • 5. Horyna B. et al.: Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002, 463 p.
 • 6. Human development report 1994. OxfordUniversity Press 1994, 226 p. Available athttp://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
 • 7. Chalk P.: Non-Military Security and Global Order. The Impact of Extremism, Violence and Chaos on National and International Security. London, Palgrave MacMillan, 2000, 222 p.
 • 8. Kováčová D.: Korene samoty v štruktúre ľudskej existencie. In Bariaková Z. - Kubealaková M. (eds.): Literárne variácie samoty a osamelosti. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 2013, p. 263 - 280
 • 9. Kováčová J. a: Ethical dimension of crisis management. In Kuzior P. (ed.): Organization and management. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2016, p. 103 -110.
 • 10. Kováčová J. b: Etika v krízovom manažmente. Problematika implementácie etických princípov do profesie krízového manažéra. In Kováčová D. - Kovaľová D. (eds.): International scientificconference on professionalethics, Banská Bystrica. Belanium, Banská Bystrica 2016, p. 62 - 67.
 • 11. Miedzgová J.: Klasický utilitarizmus. In Remišová A. (ed.): Dejiny etického myslenia. KALLIGRAM, Bratislava 2008, p. 302 - 329.
 • 12. Míka V.T.: Environmental Changes And New Dimension Of Security. In Logistics and Transport. Nr. 1/2010, p. 65 - 71. Available at http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0018-0099
 • 13. Míka V. T. - Leszczyński M.: Súčasné zmeny v prostredí a nové poňatie bezpečnosti z pohľadu teórie krízového manažmentu. In Security Revue. International magazine for security engineering. Available at http://www.securityrevue.com/article/2010/11/
 • 14. Decree of the Government of the Slovak Republicno. 752of 28 November 2011. Available at https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/5732/1
 • 15. UniversalDeclaration of Human Rights. Available at http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf
 • 16. Law no. 227/2002 Coll.on State Security at the Time of War, State of War, State of Emergency and State of Crisis.
 • 17. Law no. 179/2011 Coll. on EconomicMobilization.
 • 18. Law no. 204/2013 Coll.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.