PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (36) | 125--136
Tytuł artykułu

Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Airports in Tourism Movement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza umowy "otwartego nieba" wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych teoriach handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzynarodowego rynku usług transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności systemu oraz zapewni dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Nieodłączną konsekwencją liberalizacji jest wzrost konkurencji na rynku, a co za tym idzie - pojawienie się nowych produktów. W ten sposób powstały linie niskokosztowe, które zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych przewoźników. Doświadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku doprowadziła do niewielkiego wzrostu konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, zaś w przypadku rynku przewoźników niskokosztowych w krótkim czasie nastąpił wzrost popytu na transport pasażerski oraz rozwój portów lotniczych. Głównym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego w europejskich portach lotniczych w latach 2010-2015. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najważniejsze europejskie porty lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy o tendencjach spadkowych zaliczyć należy część portów hiszpańskich, cypryjskich oraz port na wyspie Kos. W drugiej grupie, z tendencją wzrostu liczby pasażerów, znajdują się pozostałe porty lotnicze. Ogromne znaczenie dla ich rozwoju posiadają loty czarterowe, jednak na przykładzie Polski zauważyć można ich słabnący wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego. W Polsce w 2015 roku ich udział zmalał do 15,5% ogólnej liczby pasażerów. W odróżnieniu od lotów czarterowych wzrasta znaczenie przewozów pasażerskich, tak zwanych tanich linii lotniczych. Najwięksi z przewoźników niskokosztowych zdobyli ponad 60% udział w polskim rynku.(abstrakt autora)
EN
Analysis of the "open skies" agreement indicates that it is based on the basic theories of international trade. It provides that the full liberalization of the international air transport market will increase the efficiency of the system and provide additional benefits to all market participants. An inherent consequence of liberalization is the creation of increased competition on the market and thus often leads to the creation of new products. That is how low-cost airlines were created, which have begun to offer solutions uncommon at classical carriers. Experiences in Europe show that deregulation of the air transport market has led to a slight increase of competition between traditional carriers and in the case of a low-cost airlines market has resulted in a short time that the demand for passenger transport and airport infrastructure was developing. The main aim of this article is an analysis of changes in the volume of air passenger traffic at European airports in years 2010-2015. The analysis shows that the most important European airports, due to the tendency of development, can be divided into two main groups. To the group of declining trends should be included a part of the Spanish ports, the Cypriot ports and the port of Kos. In the second group with increased trend in the number of passengers are other airports. Utmost importance for their development have charter flights. However, on the example of Poland can be observed their weakening impact on the volume of passenger traffic. In Poland in 2015 their contribution decreased to 15.5% of the total number of passengers. Great importance for the number of passengers using air transport is characterized by connections offered by the so-called low cost airlines. The largest of the low-cost carriers have gained more than 60% share in the Polish market.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z. (2008). Transport w turystyce. Charakterystyka rynku transportowego. Bydgoszcz: WSG.
 • Herman, G.V., Wendt, J.A. (2011). Development and Promotion of Tourism, an Extra Chance in Maintaining and Asserting the Identify and Specifity of Oaş Land. GeoJournal of Tourism and Geosites, 7 (1), 87-95.
 • Ilieş, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wyd. AWFiS.
 • Kruczek, Z., Sacha, S. (1996). Europa - zarys geografii turystycznej. Kraków: Proksenia.
 • Nowak, M., Wendt, J.A. (2010). Hurghada as One of the Major Destination of Polish Tourism. W: J.A. Wendt (red.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania (s. 99-109). Oradea: Editura Universităţii din Oradea
 • Wendt, J.A. (2008). Zarys współczesnych zagrożeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. W: T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej (s. 7-11). Warszawa: WSiP.
 • Wendt, J.A. (2011). Zarys geografii turystycznej. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Wendt, J.A. (2012). Changes of Polish Tourist Flows to the Eastern Adriatic. W: P. Jordan (red.), Regional Development and Regionalization in the Adriatic Space (s. 159-165). Wiedeń: Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschafte.
 • Wendt, J.A., Chroń, M., Jaźwiecka, M., Wiskulski, T. (2016). Differences in the Perception and Evaluation of Tourists Attraction of Menorca by Its Resident and Tourism. GeoJournal of Tourism and Geosites, 1 (17), 21-31.
 • Wendt, J.A., Wiskulski, T. (2015). Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30), 217-231.
 • Wiskulski T. (2013). Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego. W: T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych (s. 165-172). T. 2. Gdańsk: Wyd. UG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.