PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 110 | 191--199
Tytuł artykułu

Environmental Responsibility of Young People in the Context of Globalizing Culture and Economy

Warianty tytułu
Odpowiedzialność ekologiczna młodych ludzi w kontekście zglobalizowanej kultury i gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój globalnej gospodarki rzutuje również na zmiany w kulturze, która zyskuje w społeczeństwie nowe miejsce oraz nową wartość. Powstaje zglobalizowana kultura, tak zwana kultura światowa, która łączy się z komercjalizacją świata i kultury. Nabiera ona charakteru sprzecznego z naturą oraz człowiekiem i jest nie do połączenia z ideą zrównoważonego rozwoju. Znaczny udział w tym ma jeden z podsystemów kultury - globalna gospodarka. Jest ona również sprzeczna z przyrodą, pomaga w szerzeniu kultury światowej, przez co szkodzi systemowi kultury, przyrodzie oraz samemu człowiekowi. Nadzieją stają się młodzi ludzie, którzy są w stanie uświadomić sobie, że przyroda stanowi system funkcjonalnie i wartościowo nadrzędny w stosunku do kultury i gospodarki. Są oni w stanie wziąć odpowiedzialność nie tylko za globalną kulturę, ale również za przyrodę. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of global economy goes hand in hand with the cultural change gaining a new place and value in the society. Thus, the globalizing culture develops which is connected with the changes of the world and culture into the market. It acquires an antinatural as well as antihuman character and it is not compatible with the idea of sustainable life. One of the sub-systems of the culture - global economy - plays there the major role. It is also anti-natural, helps spreading global culture damaging the cultural system, nature and eventually also Man. Young people have become the hope because they are able to realize that the nature is the system with its function and values superordinated to the culture and economy. They will take over the responsibility for not only the global culture but also for the nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Beck U.: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. 2011.
 • 2. Bauman Z.: Tekuté časy, život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2008.
 • 3. Dubnička I.: Kultúra a environmentálna kríza. Nitra: UKF v Nitre, 2007.
 • 4. Fobel P.: Aplikovaná etika v dialógu kultúr, [in:] Etika, kultúra a multikultúrny dialóg. Banská Bystrica: UMB, 2004, s. 51-57.
 • 5. Giddens A.: Důsledky modernity.1.vyd.Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.195s.
 • 6. Jonas H.: Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: Oikoymenh, 1997.
 • 7. Juvin H., Lipovetsky G.: Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultúře.1.vyd.Praha: PROSTOR, 2012.
 • 8. Klimková A.: Prípadovosť - komunikácia - ekologická etika. 1.vyd.Košice: FF UPJŠ v Košiciach, 2015.
 • 9. Kolářský R., Súša O.: Filosofie a současná ekologická krize.1.vyd.Praha FÚ AV, 1998.
 • 10. Kreuzzieger M.: Kultura v době zrychlené globalizace. 1.vyd.Praha: Filozofia. 2012.
 • 11. Lipovetsky G.: Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti.1.vyd.Praha: PROSTOR, 2013.
 • 12. Meadows et al.: The limits to growth. A Report for the club of Rome´s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972.
 • 13. Pertusek M. :"Zygmunt Bauman: ‚tropika diskursu', slovo o pop- kultuře a spotřební společnosti epochy ‚tekuté modernity'." Sociologický časopis.: Praha. 2010. vol. 46 (5) s. 801-820.
 • 14. Slušná Z.: Ľudský a spoločenský rozmer kultúry. Témy a trendy súčasného myslenia o kultúre. Národná osveta, 2010, 3-4, s. 23-28.
 • 15. Slušná Z.: Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe. 1.vyd.Bratislava: UK v Bratislave. 2015.
 • 16. Sťahel R.: Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 1-12.
 • 17. Šmajs J.: Civilization (Culture) - a Theme for Contemplation. Životné prostredie, 2003, Vol. 37, No. 5, s. 229 - 232.
 • 18. Šmajs J.: Ohrozená kultúra. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike.1.slovenské vydanie. Banská Bystrica: PRO Banská Bystrica. 2006.
 • 19. Šmajs J.: Potřebujeme filosofii přežití? 1.vyd. Brno: Doplněk, 2008.
 • 20. Šmajs J., Binka B., Rolný I.:. Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada Publishing a.s., 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.