PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 | 193--205
Tytuł artykułu

Partnerstwa społeczności lokalnych Polski i Niemiec w warunkach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Partnerships of Local Communities of Poland and Germany in Terms of the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosunki między Polską a RFN odbywają się nie tylko na szczeblu centralnym obu państw, lecz także na poziomie mikrospołecznym, w ramach społeczności lokalnych, zwłaszcza tych zamieszkujących tereny przygraniczne po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Przejawami bilateralnej aktywności lokalnej w tym zakresie są partnerstwa gmin oraz miast polskich i niemieckich, szerzej - jeśli chodzi o poziom regionalny - współpraca w ramach polsko-niemieckich porozumień regionalnych (także w ramach euroregionów), a formę zinstytucjonalizowaną stanowi działalność powołanej w 1991 r. Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Do intensyfikacji współpracy między społecznościami lokalnymi z obu państw przyczynia się szereg rozmaitych czynników, nie tylko bliskie sąsiedztwo i wspólna granica. Z tego względu zachodzi potrzeba zidentyfikowania tych przesłanek, które wpływają na rozwój tego procesu.(fragment tekstu)
EN
The topic of the paper concerns partnerships of local communities of Poland and Germany in terms of the EU referring to specific examples. Briefly, a number of determinants that contributes to the intensification of bilateral cooperation has been identified. Moreover, the role of local partnerships in the EU terms was explained. Research questions that have been posed are: firstly, how the concept of the local community should be understood taking into consideration the context of relations between Poland and Germany and their EU membership? Secondly, what are the levels of international cooperation of the local partners? Thirdly, what are the key determinants affecting the intensification of cooperation between Polish and German communities at the local level? In order to answer these questions case studies of selected partnerships concluded by the Polish and German local communities were provided.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission: A framework for target-based tripartite contracts and agreements between the Community, the States and regional and local authorities, COM(2002) 709 final, Brussels, 11.12.2002 r., http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0709:FIN:EN:PDF (dostęp 30.10.2016).
 • Committee of the Regions, Delivering on the Europe 2020 strategy: Handbook for local and regional authorities, Publications Office, Luxembourg 2012.
 • Europe 2020 Monitoring Platform, https://portal.cor.europa.eu/europe2020/ Knowledge/Pages/welcome.aspx (dostęp 30.10.2016).
 • Hillery G.A., Definitions of community: Areas of agreement, "Rural Sociology", nr 2/1955.
 • Komisja Europejska, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu "Europa 2020", KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010 r., http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp 30.10.2016).
 • Lasch Ch., The communitarian critique of liberalism, w: Community in America: The challenge of habits of the heart, red. Ch.H. Reynolds, R.V. Norman, University of California Press, Berkeley 1988.
 • Marczuk K.P., Cross-border internal security cooperation between Poland and Germany, w: Reconciliation - partnership - security: Cooperation between Poland and Germany 1991-2016, red. K.P. Marczuk, Nomos, Baden- Baden 2016.
 • Marczuk K.P., Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich, "Studia Politologiczne", nr 34/2014.
 • Nisbet R., The quest for community: A study in the ethics of order and freedom, ISI Books, Wilmington 2010.
 • Obrębalski M., Transgraniczna współpraca samorządu województwa dolnośląskiego. Wystąpienie na konferencji Internationalisierung der Hochschulbildung in der Euroregion Neise, Zittau 5.06.2015 r., http://acc-ern. tul.cz/internationale-konferenzbeitrage-CD/prispevky/Obrebalski.pdf (dostęp 30.10.2016).
 • Portal Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/ urzad/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-miedzyregionalna/saksonia -niemcy/wspolpraca-z-woj-dolnoslaskim/ (dostęp 30.10.2016).
 • Redfield R., The little community, and Peasant society and culture, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • The concept of community: Readings with interpretations, red. D.W. Minar, S. Greer, Aldine Transaction, New Brunswick 2007.
 • Umowa o współpracy z dnia 11 kwietnia 2003 r. między Miastem Łodź/ Rzeczpospolita Polska i Miastem Chemnitz/Republika Federalna Niemiec, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=16648 (dostęp 25.10.2016).
 • Umowa współpracy między Gminą Neuenkirchen i Gminą Człopa na lata 2008-2018, http://www.pnckis.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=12& menu=80&strona=1 (dostęp 29.10.2016).
 • Wspólne oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Wolnym Państwem Saksonia, Gorlitz, 17.09.1999 r., http:// www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/fundusze_europejskie/ZGR/porozumienia/ Wspolne_oswiadczenie_o_wspolpracy_pomiedzy_Wojewodztwem. pdf (dostęp 25.10.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491842

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.