PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4(65) | 154--161
Tytuł artykułu

Przyszłość i rola spółdzielczości energetycznej w Polsce - autorski projekt ustawy o spółdzielniach energetycznych

Warianty tytułu
The Future and the Role of Energy Cooperatives in Poland - the Original Bill n Energy Co-Operatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przekazanie możności rozwiązywania problemów energetycznych na grunt lokalny -grunt mikro - w innych państwach europejskich, Stanach Zjednoczonych oraz Australii odniosło nadspodziewany sukces, ożywiło gospodarkę i przyczyniło się do rozwoju konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umożliwienie członkom lokalnych społeczności wywierania bezpośredniego wpływu na gospodarkę energetyczną owej zbiorowości. W proponowanym przez autorów Dziale IIIA ustawy Prawo spółdzielcze, poświęconym spółdzielniom energetycznym przyjęto, iż celem spółdzielni energetycznej będzie promowanie oszczędzania energii, budowa bloków energetycznych oraz umożliwianie osobom fizycznym, osobom prawnym oraz osobom, którym ustawa przyznaje zdolność prawną produkcji energii we własnym zakresie. Przygotowany przez autorów projekt ustawy zakłada, iż wytwarzanie energii przez spółdzielnię energetyczną, a także sprzedaż tej energii przez spółdzielnię, z uwagi na cel jakiemu ma służyć, nie będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do spółdzielni energetycznych stosować będzie się także odpowiednio przepisy o mikroinstalacjach, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, 1059), co umożliwi prowadzenie działalności przez spółdzielnie energetyczne. Zakładanie i rozwój spółdzielni energetycznych powinien odbywać się przede wszystkim we współpracy z samorządem gminnym. Współpraca na tym polu poprzez zaangażowanie sił i środków przyczyni się rozwoju energetyki w Polsce. Działalność ta zostanie wpisana jako zadanie własne gminy(abstrakt oryginalny)
EN
The transfer of energy problems' solving onto the local - micro - ground in other European countries, the United States and Australia ended up with the unexpected success, revived the economy and contributed to the development of civil society, by allowing members of the local community to exert direct influence on the energy economy of this community. In the proposed by the Authors Department IIIA of the Cooperative Law, devoted to energy cooperatives, it is assumed that the objective of energy co-operative will be promotion of energy savings, construction of power units, and enabling individuals, legal persons and the persons to whom the law recognizes the legal capacity production of energy on their own. The bill prepared by the Authors assumes that the production of energy by the energy co-operative, as well as the sale of this energy by the co-operative, due to the objective being pursued, will not be an economic activity in the meaning of the Act on freedom of economic activity. To the energy co-operatives will also apply the provisions of mikro-instalations, referred to in the Act of 10 April 1997. Energy Law (Law Gazette 2012, 1059), which will provide an opportunity for the business of energy co-operatives. Establishment and development of energy co-operatives should take place primarily in cooperation with the municipal government. Cooperation in this field through the involvement of forces and means will contribute to energy development in Poland(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
154--161
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Schreuer A, Weismeier-Sammer D.(2010) Energy cooperatives and local ownership in the field of renewable energy technologies-. A literature review. Vienna: Research Institute for Co-operation and Co-operatives (RiCC), Vienna University of Economics and Business
 • T. Szymusiak, Prosumpcja - wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy, [w:] Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, (red.) Adrianowski D., Patora K., Sikorski J., Łódź 2013;
 • Toffler A., The Third Wave, William Collins Sons & Co. Ltd., New York 1980
 • van der Horst D. (2008) Social enterprise and renewable energy: emerging initiatives and communities of practice. Social Enterprise Journal 4
 • Walker G., Devine-Wright P. (2008), Community renewable energy: What should it mean? Energy Policy 36
 • Weismeier-Sammer D., Reiner E., Cooperative Solutions for 'Renewable Energy Production. RICC Working Paper. Vienna: WU Vienna University of Economics and Business, 2011.
 • Bolinger M.(2005), Making European-style community wind power development work in the US. Renewable and Sustainable Energy Reviews 9
 • Willis R., Willis J., Co-operative renewable energy in the UK. A guide to this growing sector. Manchester: The Co-operative Group and Co-operatives UK, 2012.
 • (DGRV) DeutscherGenossenschafts - und Raiffeisenver- bande.V, Energy cooperatives- results of the survey carried out in spring 2012.
 • Haas R., Panzera C, Rescha G., et al. (2011) A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15
 • Walker G., Hunter S., Devine-Wright P, et al. (2007), Harnessing Community Energies: Explaining and Evaluating Commnnity-Based
 • Enzensberger N., Fichtner W., Rentz O. (2003), Financing renewable energy projects via closed-end funds - a German case study. Renewable Energy 28
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.