PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 (244) | 26--36
Tytuł artykułu

Podatek od transakcji finansowych. Dylemat wyboru między rozwiązaniem fiskalnym a antykryzysowym

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Transaction Tax. A Choice Between the Fiscal and Anti-crises Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję podatku od transakcji finansowych. Koncepcja ta miała na celu harmonizację regulacji krajowych w dziedzinie opodatkowania sektora finansowego, ściągnięcie dochodów, które zrekompensowałyby koszty kryzysu finansowego lat 2008-2009 oraz wprowadzenie środka zniechęcającego do zawierania niektórych transakcji finansowych o wysokim ryzyku. W artykule dokonano przeglądu argumentów zwolenników i przeciwników projektu Komisji oraz jego potencjalnych skutków. Podzielany jest powszechnie pogląd, że podatek będzie miał negatywny wpływ na PKB i poziom zatrudnienia, że zwiększy koszty transakcji finansowych, będzie negatywnie wpływał na emisję papierów dłużnych, zarówno publicznych jak i korporacyjnych. Wyrażono ponadto poważne zastrzeżenia, co do skuteczności podatku finansowego, jako narzędzia przeciwdziałającego spekulacyjnym transakcjom finansowym. Chociaż państwa członkowskie uznały, że porozumienie w tej sprawie w ramach całej Unii Europejskiej nie jest możliwe, jedenaście państw zadeklarowało zainteresowanie jego wdrożeniem w formule wzmocnionej współpracy. W 2013 roku Komisja przedstawiła dostosowaną do tej formuły wersję projektu dla jedenastu państw. Jej cele i zakres były takie same jak w wersji pierwotnej dla całej UE. Dotychczas jednak Rada nie uzgodniła wspólnego tekstu satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych (w międzyczasie liczba uczestników zmalała do dziesięciu). Przedłużające się negocjacje oraz jednostronne wdrożenie podatku przez niektóre państwa członkowskie dowodzą, że zarówno jego konstrukcja, jak i potencjalnie negatywne skutki budzą poważne wątpliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2011, the European Commission submitted a proposal of the financial transaction tax (FTT). The objectives of that idea were to harmonize national regulations aiming at taxing financial sector, to collect revenues contributing to compensate costs of the 2008-2009 financial crises and to establish disincentives for some risky financial transactions. The study reviews arguments of supporters and opponents of the EC proposal and potential implications of the regulation. A consensus was achieved that the financial transaction tax would have adverse effects on GDP and employment, would increase costs of financial transactions, and might adversely impact returns of sovereign and corporate debt securities. Moreover, it was widely agreed that a financial tax would not be an effective tool against speculative financial transactions. Although EU member states expressed the view that the agreement on FTT could not have EU-wide character, eleven member states declared their interest to introduce such a measure under the mechanism of enhanced cooperation. In 2013, the Commission submitted a proposal aimed at introducing an FTT in eleven Member States through the instrument of enhanced cooperation. The proposal has the same scope and objectives as the Commission's initial proposal for an EU-wide FTT. Till now, the Council has not reached final agreement satisfying all participants (meanwhile reduced to ten). A steadily prolonged deadline for introducing the FTT and its unilateral implementation by certain Member States prove that both the construction of the FTT as well as its potentially negative effects raise severe doubts.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Anthony J., Bijlsma M., Elbourne A., Lever M., Zwart G. (2012), Financial transaction tax: review and assessment, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB Discussion Paper no 202; https://ideas.repec.org/p/cpb/discus/202.html [dostęp: 12.08.2017].
 • Bardziłowski T. (2015), Podatek od transakcji finansowych - nieszkodliwy zombie czy nokautujący cios dla polskiego rynku kapitałowego?, FOR Analiza, nr 13, 22.10.2015.
 • Blundell-Wignall A., Atkinson P. (2011), Global SIFIs, derivatives and Financial Stability, OECD 2011, https://www.oecd.org/finance/financial-markets/48299884.pdf [dostęp: 25.09.2017].
 • Case C-209/13 UK vs Council, ECLI:EU:C:2014:283; 30.04.2014; http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-209/13 [dostęp: 10.08.2017].
 • Cédelle A. (2015), Enhanced cooperation: A way forward for tax harmonisation in the EU?, Oxford University Centre for Business Taxation, November 2015; https://ssrn.com/abstract=2984844 [dostęp: 10.08.2017].
 • CEPR (2013), Statements of Support for a Financial Transaction Tax (FTT), Washington DC, 2013, Center for Economic and Policy Research; http://cepr.net/documents/ftt-support.pdf [dostęp: 26.09.2017].
 • Clifford Chance (2015), The EU FTT - what is the effect of Estonia's exit? 17 December 2015; https://www.cliffordchance.com/briefings/ 2015/12/the_eu_ftt_what_istheeffectofestoniasexit.html [dostęp 15.09.2017].
 • Council Decision of 12 July 2010 authorising enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation, 2010/405/EU; DzUrz UE L 189.
 • Council Decision of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, 2011/167/EU; DzUrz UE L 76.
 • Council Decision of 22 January 2013 authorising enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, 2013/52//EU, DzUrz UE L 22.
 • Council of the EU (2015), Outcome of the Council Meeting, Brussels, 8 December 2015, Press 78; www.consilium.europa.eu/en/.../ecofin/2015/12/st15068_en15_pdf.
 • Council of the EU (2016), Outcome of the Council Meeting, Luxembourg, 17.06.2016; http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2016/06/17/ [dostęp: 16.09.2017].
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; DzUrz UE L 145, 30.4.2004.
 • ECOFIN Council (2015), Taxation, the banking union and the financial transaction tax on the Ministers' agenda, Luksemburg, 8.12.2015; http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/12/08-conseil-ecofin/index.html [dostęp 20.09.2017].
 • Ernst&Young (2014), FTT - Collection methods and data requirements, Final Report, October 2014; https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-financial-sector_en [dostęp: 25.09.2017].
 • EU Financial-Transaction Tax Plans Turn to Derivatives (2014), https://www.blomberg .com/news/2014-05-23/eu-financial-transaction-tax-plans-turn-to-derivatives.html [dostęp: 28.09.2017].
 • European Commission (2011a), Proposal for a Council directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, Brussels, COM/2011/594 final.
 • European Commission (2011b), Executive summary of the impact assessment, accompanying the document Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, Brussels. SEC (2011)1103 final.
 • European Commission (2012), Commission proposes green light for enhanced cooperation on financial transactions tax, Press Release, Brussels, 23 October, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1138_en.htm [dostęp: 20.08.2017].
 • European Commission (2013a), Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, Brussels, 14.2.2013, COM(2013) 71 final.
 • European Commission (2013b), Impact Assessment, accompanying the document Proposal for a Council directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, Analysis of policy options and impacts, SWD(2013) 28 final, Brussels, 14.2.2013; s. 21.
 • European Commission (2016), Future Financing of the EU, Final report and recommendations of the High Level Group on Own Resources, December 2016; http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm [dostęp: 15.09.2017].
 • France: Amendment to Financial Transaction Tax, 23.12.2016; http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/asset-services/tax-and-certification/a16184/85776 [dostęp: 21.08.2017].
 • Griffith-Jones S., Persaud A. (2012), Financial Transaction Taxes - a report prepared for the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament, February 2012; http://stephanygj.net/papers/FTT.pdf [dostęp: 28.09.2017].
 • Hernández González-Barreda P. (2013), On the European Way to FTT under Enhanced Cooperation Multi-speed Europe or Shortcut, in Intertax, vol. 31, issue 4.
 • https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Events/conferences/doctoral_meeting/2013/gonzalez-barreda.pdf.
 • International Monetary Fund - IMF (2010), A fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for the G20 and Background Material, prepared by the Staff of the IMF, June 2010, https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf [dostęp 18.09.2017].
 • International Regulatory Strategy Group - IRSG (2013), The Impact of a Financial Transaction Tax on Corporate and Sovereign Debt, London April 2013; https://www.cityoflondon.gov.uk/business/ economic-research-and-information/research-publications/Documents/research-2013/Impact-of-FTT-on-corporate-and-sovereign-debt-Final-PDF.pdf.
 • Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2017), Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Warszawa, sierpień 2017; https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Opracowanie_ podatek_bankowy_17-08-2017_58323.pdf [dostęp: 28.09.2017].
 • Oxera (2007), Stamp duty: its impact and the benefits of its abolition, Oxford, 2007; https://www.oxera.com/Latest-Thinking/ Publications/Reports/2007/Stamp-duty-its-impact-and-the-benefits-of-its-abo.aspx [dostęp 20.09.2017].
 • Oxera (2013), Analysis of European Commission staff working document on the proposed Financial Transaction Tax, prepared for the Association for Financial Markets in Europe, 20.05.2013.
 • Piotrowski J. (2016), Kierunki zmian w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2015-2016 i ich możliwe skutki, "Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016", IBRKK.
 • Podatek od transakcji finansowych jednym z wariantów podatku bankowego (2015), Serwis Wolters Kluwer, 5.11.2015; http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/podatek-od- transakcji-finansowych-jednym-z-wariantow-podatku-bankowego ?doAsGroupId=5137659&refererPlid=5227699 [dostęp: 14.10.2017],
 • PwC (2011), How the EU VAT exemptions impact the banking sector: Study to assess whether banks enjoy a tax advantage as a result of the EU VAT exemption system, London; https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/pdf/2011-10-18_vat_study_final_report.pdf [dostęp: 18.08.2017].
 • PwC (2012), Global FS tax newsflash: The EU financial transactions tax: unprecedented steps, July; https://www.pwc.com/sg/en/tax-newsflash/assets/taxnewsflash-201207.pdf.
 • PwC (2013a), Financial transaction tax: The impacts and arguments. A literature review, 21 November; https://www2.isda.org/...==/FTT Literature Review [dostęp: 7.08.2017].
 • PwC (2013b), An overview of the taxes generated by the European Financial Services Sector: An Assessment for the Association for Financial Markets in Europe, London; https://www.afme.eu/globalassets/downloads/consultation-responses/afme-tax-an-overview-of-the-taxes-generated-by-the-european-financial-services-sector.pdf [dostęp: 18.08.2017].
 • The G-20 Toronto Summit Declaration, June 26-27, 2010; https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/g20-declaration.pdf [dostęp: 30.09.2017].
 • Tobin J. (1978), A proposal for international monetary reform, "Eastern Economic Journal", 4 (3-4), July.
 • Ustawa z 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016, poz. 68.
 • Wikipedia, Financial transaction tax; https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_transaction_tax [dostęp: 21.08.2017].
 • Wyman O. (2013), The Impact of the UE-11 Financial Transaction Tax on End-Users, prepared for the Association for Financial Markets in Europe, London, http://www.gfma.org/.../Study---Proposed-EU-Commission-Financial-Transaction-Tax-Impact -Analysis [dostęp: 20.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.