PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 (160) | 175--182
Tytuł artykułu

Analysis of Principles of Selection of Secondary Waste Segregation Installation Elements on The Area of Selected Municipality

Warianty tytułu
Analiza założeń doboru składowych instalacji do wtórnej segregacji odpadów na terenie wybranej gminy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany systemowe w gospodarce odpadami w ostatnich latach wpływają na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających odzysk odpadów, w tym przeznaczanych do recyklingu. W artykule zawarto przewidywaną do odzysku ilość odpadów komunalnych na podstawie wybranych ich strumieni. Dla potrzeb koncepcyjnego rozwiązania wyznaczono obszar, który byłby obsługiwany przez wspomnianą instalację. W pracy wykorzystano wskaźniki nagromadzenia odpadów: masowy, objętościowy i gęstość nasypową, a także rozpoznano nierównomierność ich nagromadzenia w latach 2011-2013 dla wyznaczenia wydajności sortowni. Dobrano części składowe instalacji, które powinny umożliwić optymalizację procesu odzysku odpadów. Określono również ramy efektywności technologicznej zaproponowanego rozwiązania. Celem pracy była próba doboru parametrów sortowni odpadów komunalnych wraz z lokalizacją w warunkach miasta Stary Sącz.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years systemic changes in waste management have affected searching and implementation of solutions that increase waste recovery including those intended for recycle. The article presents a predicted amount of municipal waste intended for recovery based on their selected streams. For the needs of a conceptual solution the area was determined, which was operated by the mentioned installation. The paper uses the indicators of waste accumulation: mass, volume, bulk density and irregularity of their collection in 2011-2013 for determination of the sorting plant efficiency. Elements of the installation, which should enable optimization of the waste recovery process optimization, were selected. Moreover, frames of technological efficiency of the suggested solution were defined. The aim of the paper was an attempt to select parameters of a municipal waste sorting plant with location under conditions of Stary Sącz city.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Bieniek, J. , Najman, E. , Romański, L. , Molendowski F. , Grabowski J. , Kończyło M. (2014). Analysis of municipal waste collected by the selected waste management establishments. Agricultural Engineering 2(150), 15-22.
 • Błędzki A. K. (red.) (1997). Recykling materiałów polimerowych. Warszawa, Wyd. Naukowo- Techniczne, 1-236.
 • Generowicz, A., Gąska K., (2014). Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Archives of Waste Management and Environmental protection Vol. 16, Issue 2, ISSN 1733-4381.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2013). Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo.
 • Grygorczuk-Petersons, E.H., Wiater, J. (2014). Sezonowa zmienność wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranym osiedlu Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 40, 82-91.
 • Hryb, W. (2011). Utilization of selected fractions from biodegradable municipal waste for reclamation of degraded areas. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Vol. 13, Issue 4, ISSN 1733-4381.
 • Hryb, W. (2013). Modernization of waste management plants exemplified by installation in Gorzów Wielkopolski. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Vol. 15, Issue 1, ISSN 1733-4381.
 • National Plan of Waste Management [Krajowy Plan Gospodarki Odpadami] 2014 (MP Nr 101 z 2010 r. poz. 1183).
 • Waste Management Plan for 2004-2011 with a forecast to 2015 for the City and Municipality of Stary Sącz (2004) [Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla Miasta i Gminy Stary Sącz (2004)]. Obtained from: www.stary.sacz.pl
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015 (2004). Gmina Stary Sącz. Maszynopis.
 • Przydatek, G. (2012). Analiza zmian systemowych w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu gminnym. Autobusy, 10, 109-114.
 • Rosik-Dulewska, Cz. (2011). Podstawy Gospodarki Odpadami. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-165353-2.
 • Traczewska, T.M., Kaźmierczak, B. (red.) (2014). Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 996-1013.
 • The act of 13 September 1996 o on maintaining cleanness and order in municipalities (Journal of Laws of 2013 item 1399 as amended).
 • The act of 14 December 2012 r. on waste (Journal of Laws of 2013 r. item 21, 888 as amended.).
 • Wandrasz, J.W., Hryb, W. (2009). Kierunki rozwoju nowoczesnych instalacji w systemie Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Archives of Waste Management and Environmental Protection Vol. 11, Issue 2, ISSN 1733-4381.
 • http://geoportal.gov.pl/ dostęp (20.03.2015r).
 • http://www.recyklingwojkowice.pl/ dostęp (28.04.2015r).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492052

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.