PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 (160) | 207--217
Tytuł artykułu

Impact of Selected Properties of Raw Material on Quality Features of Granular Fertilizers Obtained from Digestates and ASH Mixtures

Warianty tytułu
Wpływ wybranych właściwości surowca na cechy jakościowe granulatów nawozowych uzyskanych z mieszanek substancji pofermentacyjnej i popiołu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu składu ziarnowego i gęstości substancji pofermentacyjnej oraz popiołu na gęstość i wytrzymałość granulatów nawozowych, uzyskanych z mieszanek tych substratów. Wyznaczono skład ziarnowy, gęstość bezwzględną, gęstość pozorną oraz porowatość substratów. Wykonano granulaty nawozowe z czystych substratów oraz z ich mieszanek. Gęstość pozorna uzyskanych granulatów zawierała się w przedziale 0,81-1,88 g∙cm-3. Wyznaczony stopień zagęszczenia zawierał się w przedziale 3,65-10,12. Natomiast wskaźnik zagęszczenia IS granulatów z mieszanek mieścił się w przedziale 0,5- 0,55 i był niższy w porównaniu do IS granulatów z substancji pofermentacyjnych (0,6) i popiołu (0,76).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research, the objective of which was to determine the impact of particle size distribution and density of digestates and ash on density and tensile strength of granular fertilizer obtained from mixtures of these substrates. Particle size distribution, absolute density, envelope density and porosity of substrates were determined. Granular fertilizers were made of clean substrates and their mixtures. Envelope density of the obtained granulates was within 0.81-1.88 g⋅cm-3. The determined compaction degree was within 3.65-10.12. While, the compaction index IS of granulates made of mixtures was within 0.5-0.55 and was lower in comparison to IS of granulates from digestates (0.6) and ash (0.76).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
207--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Agriculture in Krakow
Bibliografia
 • Agencji Rynku Rolnego: Rejestr Wytwórców Biogazu Rolniczego - stan na dzień 04.11.2016, http://www.arr.gov.pl/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-przedsiebiorstw-energetycznychzajmujacych-sie-wytwarzaniem-biogazu-rolniczego.
 • Alburquerque, J.A., Fuente, C., Ferrer-Costa, A., Carrasco, L., Cegarra, J., Abdad, M., Bernal, M.P. (2012). Assessment of the fertilizer potential of digestates from farm and agroindustrial residues. Biomass and Bioenergy 40, 181-189.
 • Bavutti, M., Guidetti, L., Allesina, G., Libbra, A., Muscio, A., Pedrazzi, S. (2014). Thermal stabilization of digesters of biogas plants by means of optimization of the surface radiative properties of the gasometer domes. Energy Procedia 45, 1344-1353. Doi:10.1016/j.egypro.2014.01.141.
 • Döhler, H., Schliebner, P. (2006). Verfahren und Wirtschaftlichkeit der Gärrestaufbereitung. Darmstadt: KTBL.
 • Dyrektywa UE z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 • Frączek, J., Mudryk, K., Wróbel, M. (2010). Nakłady energetyczne w procesie brykietowania wierzby Salix viminalis L. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 45-52.
 • Grinzi, G., Guidetti, L., Allesina, G., Libbra, A., Martini, P., Muscio, A. (2012). Increase of net power generation of biogas plants by reduction of heat loss. 20th European Biomass Conference and Exhibition.
 • Huang, X.J., He, N., Liu, M.D., Yang, D., Wang, Y. J. (2014). A Study on Release of Nutrients from Ash Fertilizer. Applied Mechanics and Materials 535, 523-527.
 • Karbowniczak, A., Wróbel, M., Rymar, J. (2015). Optymalizacja składu mieszanki biomasy rożnika i słonecznika wierzbolistnego na potrzeby procesu aglomeracji. Episteme 26, T.1, 255-263.
 • Kowalczyk-Juśko, A., Szymańska, M. (2015). Poferment nawozem dla rolnictwa. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Warszawa, ISBN 978-83-937363-6-2.
 • Kumar, T., Tedia, K., Devdas, D. (2015). Effect of fly ash combination with organic fertilizer on physico-chemical properties of soil. Journal of Progressive Agriculture, 6(1), 78-82.
 • Maj, G., Kuranc, A. (2014). Technologie produkcji oraz systemy certyfikacji jakości peletów z biomasy roślinnej w: Wybrane problemy z zakresu ekoenergii i środowiska, Monografia Naukowa "Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS" (red. W. Piekarski) Lublin, ISBN 978-83-63761-46-2.
 • Mani, S., Tabil, L., Sokhansanj, S. (2006). Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy, 30, 648-654.
 • Mudryk, K., Wróbel, M. (2011). "Briquetting and quality of Virginia mallow biomass briguettes " Rozdział IV w: The acquisition and processing of biomass of Virginia mallow for energy purposes. (red. W. Piekarski). Wydawnictwo "Wieś jutra", Warszawa, ISBN 978-83-62815-10-4.
 • Mudryk, K., Wróbel, M. (2012). Wpływ stopnia rozdrobnienia i ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego. Autobusy, 13,10, 166-169.
 • PN-EN ISO 17827-2:2016-07 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie składu ziarnowego paliw niesprasowanych -- Część 2: Metoda przesiewania wibracyjnego przy użyciu sit o wymiarach oczka 3,15 mm lub poniżej.
 • PN-EN ISO 17828:2016-02 Biopaliwa stałe -- Określanie gęstości nasypowej.
 • PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów -- Część 1: Pelety.
 • PN-EN ISO 18134-1:2015-11 Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 1: Wilgoć całkowita -- Metoda referencyjna.
 • Ram, L.C., Masto, R.E. (2014). Fly ash for soil amelioration: a review on the influence of ash blending with inorganic and organic amendments. Earth-Science Reviews, 128, 52-74.
 • Riva, C., Orzi, V., Carozzi, M., Acutis, M., Boccasile, G., Lonati, S., Adani, F. (2016). Short-term experiments in using digestate products as substitutes for mineral (N) fertilizer: Agronomic performance, odours, and ammonia emission impacts. Science of The Total Environment, 547, 206-214.
 • Vismara, R., Canziani, R., Malpei F., Piccinini S. (2011). Biogas da agrozootecnia e agroindustria. Dario Flaccovio Editore s.r.l ISBN 978-88-579-0020-9.
 • Wróbel, M., Frączek, J., Francik, S., Ślipek, Z., Mudryk, K. (2013). Influence of degree of fragmentation on chosen quality parameters of briquette made from biomass of cup plant Silphium perfoliatum L. Engineering for Rural Development Jelgava, Available at: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/121_Wrobel_M.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.