PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 74--85
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Warianty tytułu
Social Responsibility of Non-governmental Organizations Operating for the Road Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo, iż społeczna odpowiedzialność utożsamiana jest głównie z biznesem, jej zasady odnoszą się także do innych podmiotów, których celem jest m.in. działanie na rzecz ekologii, społeczności i interesariuszy. W trakcie obrad Okrągłego Stołu z Caux (The Caux Pound Table, CRT) określono zasady społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do organizacji pozarządowych, które realizują potrzeby własne grup społecznych je tworzących, zadania wynikające z polityki państwa oraz takie, na które istnieje zapotrzebowanie społeczne, a których podmioty sektora biznesu i podmioty sektora publicznego nie podejmują. W artykule na tle teoretycznych rozważań na temat społecznej odpowiedzialności podjęto próbę oceny przestrzegania jej zasad przez organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Although social responsibility is mainly identified with the business, its principles also refer to other operators, which aim is, among others, the action in favour of ecology, the community and stakeholders. During the Caux round-table talks (The Caux Pound Tale - CRT) the principles of the social responsibility were identified in relation to non-governmental organizations which advocate the needs of social groups forming them, as well as the task resulting from the policy of the government, or those which the public demand, but the subjects of the business or public sector do not address. In the article relating to the theoretical considerations about the social responsibility an attempt has been made to evaluate the way non-governmental organizations operating for the road safety abide CSR rules. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
74--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aras, G., Crowther, D. (2010). NGOs and Social Responsibility. United Kingdom - North America - Japan - Indie - Malaysia - China: Emerald.
 • Badelt, Ch., Meyer, M., Simsa, R. (2007). Handbuch der Nonprofit Organisation: Strukturen und Management. Stuttgart: eds Schaffer-Poeschel.
 • Gądek-Hawlena, T. (2015). Działania organizacji pozarządowych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka, 3, 5342-5349.
 • Gądek-Hawlena, T. (2016). Praktyczne aspekty realizacji społecznej odpowiedzialności w sektorze TSL na tle wybranych teorii CSR. W: M. Michałowska (red.), Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Gliński, P. (2006). Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jamali, D., Mirshak, R. (2007). Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Busisness Ethnic, 72, 243-262.
 • Kafel, T. (2014). Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kisilowski, M. (2009). Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Michałowska, M. (2016). Istota społecznej odpowiedzialności w działaniach podmiotów sektora TSL. W: Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, M. Michałowska (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013.
 • Rezolucja ONZ 64/255 z marca 2010 r. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, (A/64/255).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.
 • IV Europejski Program Działań na Rzecz Bezpieczeństwa na lata 2011-2020. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0389&qid=1399978403091&from=EN (14.05.2017).
 • http://asbiznesu.pl/normy-csr-global-reporting-initiative/ (14.05.2017).
 • http://csrprofit.com/id.100041.Badanie_CSR_w_NGOs (20.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492114

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.