PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 (51) Wyzwania dla integracji europejskiej | 31--50
Tytuł artykułu

Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Banking Sector and the EU Banking Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena stopnia stosowania unijnych regulacji przez polski sektor bankowy. Przedstawiono najistotniejsze zmiany w zakresie regulacji rynku bankowego UE i odniesiono je do obecnej sytuacji w sektorze bankowym w Polsce. Zaprezentowano zmiany w zakresie: wysokości funduszy własnych banków, norm płynności, buforów kapitałowych, stress testów oraz nadzoru nad rynkiem bankowym w UE. Analiza tematu pozwoliła na sprecyzowanie następujących wniosków: • sektor bankowy w Polsce spełnia wymagania kapitałowe określone w pakiecie CRD IV/CRR, jak też normy płynności w zakresie LCR, wyzwaniem dla banków pozostaje nadal norma NSFR, • nie ma potrzeby wprowadzania buforów globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, gdyż w Polsce nie działa żadna instytucja, która należy do grupy globalnych instytucji ważnych systemowo, • Bank PKO BP, który jako jedyny bank w Polsce był poddany stress testom przeprowadzonym w 2016 r. przez EBA, sprostał im bez zastrzeżeń, • Komisja Nadzoru Finansowego, wykonując swoje zadania, uwzględnia zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Podsumowując, należy podkreślić, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany do działania w warunkach jednolitego rynku finansowego UE.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the most important changes in the regulation of the EU banking and to refer them to the present situation in the banking sector in Poland. The article presents changes in: banking capital, liquidity requirements, capital buffers, stress tests, and banking supervision. The author claims that the banking sector in Poland is well prepared to operate under the conditions of the single European financial market.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
31--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document. Basel III: The Net Stable Funding Ratio, styczeń 2014 r., http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf.
 • BIS, Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, styczeń 2013 r.
 • Czerniak A., Stress test - ocena stabilności finansowej banku. Ile lina wytrzyma?, "Polityka" z 9 grudnia 2014 r.
 • EBA, 2016 EU-Wide Stress Test. Results, 29 lipca 2016 r., https://www.eba.europa. eu/documents/10180/1532819/2016-EU-wide-stress-test-Results.pdf.
 • Halesiak A., Jaki system finansowy dla Polski. Raport TEP, Warszawa 2017.
 • KNF, Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2016 r., 2016, www.knf.gov.pl.
 • KNF, Raport o sytuacji banków w 2016 r., 2017, www.knf.gov.pl.
 • Mikołajczyk M., Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2015, t. 1, nr 3.
 • Nadzór makroostrożnościowy w Polsce. Ramy instytucjonalno-funkcjonalne, Komitet Stabilności Finansowej, Warszawa 2016.
 • NBP, Raport o inflacji, listopad 2016, https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/ raport_o_inflacji/raport_listopad_2016.pdf.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, luty 2016, http://www.nbp.pl/home. aspx?f=/publikacje/raporty_i_analizy.html.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2016, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/publikacje/raporty_i_analizy.html.
 • Niedziołka P., Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich, http://kolegia.sgh.waw.pl/ pl/KES/kwartalnik/Documents/PN231.pdf.
 • Wolanin T., Bazylea III [w:] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/ WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., s. 338.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.Urz. UE L 287 z 29 października 2013 r., s. 63-89.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., s. 1.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1988.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 196.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz.U. poz. 1513.
 • Http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/capital- requirements.
 • Http://www.eba.europa.eu/languages/home_pl.
 • Https://www.esrb.europa.eu/national_policy/ccb/applicable/html/index.en.html.
 • Http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html.
 • Https://www.esma.europa.eu/.
 • Https://eiopa.europa.eu/.
 • Https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/wyniki_pko_bp_w_europejskich_ testach_stresu.html.
 • Https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/bufor.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.