PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 98--110
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność jako rekomendacja do kształtowania warunków pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Social Responsibility as a Recommendation to Formation of Working Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zmieniających się warunkach gospodarczych, determinujących możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw istotne jest poszukiwanie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu ich wartości. Jednym z czynników wpływających na wzrost wartości przedsiębiorstwa na rynku jest zapewnienie warunków wykonywania pracy, pozwalających zmniejszyć obciążenia powodowane brakiem bezpieczeństwa. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa pracy, poza zastosowaniem środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych obejmować powinno kształtowanie zasad postępowania wynikających z wytycznych kultury organizacji. W opracowaniu wskazano na możliwość kształtowania warunków pracy przy wykorzystaniu wytycznych odpowiedzialności społecznej. Odniesiono się do wpływu odpowiedzialności społecznej na tworzenie kultury organizacyjnej, uwzględniającej środowisko funkcjonowania organizacji. Zaprezentowane rozważania mają charakter przeglądu literatury odnoszącej się do związku odpowiedzialności społecznej z szeroko rozumianymi determinantami kształtowania warunków pracy. Uzupełnione zostały wynikami obserwacji, uzyskanymi w trakcie realizacji projektów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the changing economic conditions that determine the viability of businesses important is to seek solutions, that contribute growth their value. The factor affecting the growth of the company's position in the market is provide conditions of work, enabling to reduce the burden of lack the safety. Taking actions conducive to improving safety, apart from the use of technical means and organizational solutions, must include the development of principles characterized organizational culture. The paper outlines the possibility of shaping working conditions by using social responsibility guidelines. The impact of social responsibility on the creation of an organizational culture, taking into account the organization's functioning environment, was addressed. The presented considerations are a review of literature related to relationship of social responsibility with widely understood determinants of working conditions shaping. They are supplemented by viewing results obtained during the implementation of research projects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
98--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 • Antošová, M., Csikósová, A. (2014). Influence of European Union policy to Corporate Social Responsibility. Procedia Economics and Finance, 23, 733-737.
 • Argandona, A., Hoivik, H.V.W. (2009). Corporate social responsibility: One size does not fit all. Collecting evidence from Europe. Journal of Business Ethics, 89(3), 221-234.
 • Beguin, P., Duarte, M.F. (2017). Ergonomics as tool to improve the sustainability of the workforce. Work, 57(3), 339-350.
 • Berg, H.-P., Kopisch, Ch. (2013). Safety Culture and its Influence on Safety. Journal of KONBiN, 23(1), 17-28.
 • Bernal-Conesa, J.A., Briones-Peñalver, A.J., De Nieves-Nieto, C. (2016). The integration of CSR management systems and their influence on the performance of technology companies. European Journal of Management and Business Economics, 25(3), 121-132.
 • BSR Issue Briefs (2004). Overview of Corporate Social Responsibility. Business for Social Responsibility, http://www.bsr.org/BSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=48809 (11.03.2017).
 • Carroll, A.B. (1993). Business and Society. Ethics and stakeholder. Cincinnati: College Division South-Western Publishing Co.
 • Ejdys, J. (red.) (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Fotiadis, S. (2016). Comparative Studies on CSR Reporting: Assessing Aspects of Occupational Health & Safety Disclosure. A thesis submitted for the degree of Master of Science (MSc) in Environmental Management and Sustainability. Thessaloniki: School of Economics, Business Administration & Legal Studies.
 • Gambalska-Kwiecień, A. (2012). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 189(63a), 189-198.
 • Gasiński, T., Piskalski C. (2004). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Górny, A. (2017). The use of working environment factors as criteria in assessing the capacity to carry out processes. W: G. Oancea, M.V. Drăgoi (eds.), MATEC Web of Conferences, 94, 04011.
 • Górny, A. (2015). Man as internal customer for working environment improvements. Procedia Manufacturing, 3, 4700-4707.
 • Górny, A. (2014a). Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture. Management, 18(1), 43-57.
 • Górny, A. (2014b). Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment. CCIS, 435, 449-454.
 • Górny, A. (2012). Znaczenie determinant bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W: K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Forsight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków (287-304). Poznań: Instytut Zachodni.
 • Górny, A. (2010). Ergonomia w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. W: E. Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się (377-388), Lublin: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Glendon, A.I., Stanton, N.A. (2000). Perspectives on safety culture. Safety Science, 34, 193-214.
 • Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzelczak, A., Borowiec, A., Górny A. (2012). Forsight przedsiębiorstw. Zastosowanie metodyki myślenia sieciowego. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Hale, A.R. (2000). Editorial: culture's confusions. Safety Science, 34, 1-14.
 • Hąbek, P., Wolniak, R. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. Quality & Quantity, 50, 399-420.
 • HSE (1997). Successful health and safety management, London: Health and Safety Executive.
 • International Labor Organization (1944). ILO Constitution (including Declaration of Philadelphia), Philadelphia: ILO.
 • Meyer, F., Eweje, G., Tappin, D. (2017). Ergonomics as a tool to improve the sustainability of the workforce. Work, 57(3), 339-350.
 • PARP (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport. Warszawa: MillwardBrown SMG/ KRC, PwC.
 • Pidgeon, N.F. (1991). Safety culture and risk management in organization. Journal of Cross-Cultural Psychology, 22(1), 129-140.
 • PN-ISO 26000:2012. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Warszawa: PKN.
 • Stachowicz-Stanusch, A. (2006). Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka polskich przedsiębiorstw. W: K. Ziemniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 81, 506-512.
 • Singhapakdi, A., Lee, D.-J., Sirgy, M.J., Senasu, K. (2015). The impact of incongruity between an organizations' CSR orientation on employees' quality of work life. Journal of Business Research, 68(1), 60-66.
 • Szczuka, M. (2015). Social Dimension of Sustainability in CSR Standards. Procedia Manufacturing, 3, 4800-4807.
 • Vitolla, F., Rubino, M., Garzoni, A. (2017). The integration of CSR into strategic management: a dynamic approach based on social management philosophy. Corporate Governance International Journal of Business in Society, 17(1), 89-116.
 • Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business.
 • Zbiegień-Maciąg, L. (1991). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.