PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 24 | 363--377
Tytuł artykułu

Działania w zakresie priorytetu drugiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activities in Second Priority Range of Rural Development Program 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badaniami objęto cztery działania, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczono do priorytetu drugiego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa, zwłaszcza poprzez promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach. Najwięcej instrumentów wsparcia w ramach całego programu przyznano na działanie modernizacja gospodarstw rolnych (2,4 mld euro), które mają charakter materialnego wsparcia. Mniejsze wsparcie przyznano na nowe działanie restrukturyzacja małych gospodarstw (883 mln euro) oraz premie dla młodych rolników (717 mln euro). Ogólnie działania w ramach priorytetu 2 odpowiadają za 30,1% (4,0 mld euro) indykatywnego budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The study included four actions, which according to the European regulations were classified as second priority of the RDP 2014-2020. The purpose of this measure is to increase the profitability of farms and the competitiveness of agriculture, in particular by promoting innovative technologies in farms. Most support instruments in the whole program were granted to the modernization of farms (2.4 billion euros), which are a kind of material support. Lower support was given to a new action - restructuring of small farms (883 million euros), and bonuses for young farmers (717 million euros). Generally actions in priority 2 are responsible for 30.1% (4.0 billion) of indicative budget program for rural development, estimated on the level of 13.5 billion euros. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
363--377
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • 1. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela.
  • 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, MRiRW, Warszawa.
  • 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, MRiRW, Warszawa.
  • 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • 8. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.