PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 11--19
Tytuł artykułu

The Role of Agricultural Education in the Awareness of the Students from the Higher School of Agribusiness in Lomza (WSA) and Warsaw University of Life Sciences (SGGW)

Warianty tytułu
Rola edukacji rolniczej w świadomości studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The agricultural sector is a key element of economy. In order to compete with international agriculture highly educated farmers are needed. Numerous research show the correlation between farmers' education and farms income. The purpose of the study was to prove the role of agricultural education in the awareness of the students from the Higher School of Agribusiness in Lomza (WSA) and Warsaw University of Life Sciences (SGGW). The survey was conducted in March 2015 among the students of Faculty of Agriculture of both universities mentioned above. The result shows that the vast majority of agriculture students consider agricultural education to be important and useful in running a farm. Most respondents are satisfied with their preparation by universities for work in agriculture. (original abstract)
Rolnictwo jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Aby mogło ono konkurować z rolnictwem międzynarodowym potrzebne jest odpowiednio wysokie wykształcenie właścicieli gospodarstw rolnych. Liczne badania wykazują zależność pomiędzy wykształceniem rolników a dochodami gospodarstw rolnych przez nich prowadzonych. Niniejsza praca miała na celu wykazanie roli edukacji rolniczej w świadomości studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Badania ankietowe przeprowadzono w 2015 roku wśród studentów kierunków rolniczych powyższych szkół. Wynik wskazują, że znaczna ilość studentów kierunków rolniczych uważa wykształcenie rolnicze za ważne i przydatne w pracy w rolnictwie a większość ankietowanych jest zadowolona z przygotowania ich do pracy w rolnictwie przez uczelnię. (abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Higher School of Agribusiness in Lomza
 • University of Warmia and Mazury, Olsztyn
Bibliografia
 • 1. Baer-Nawrocka A., Poczta W. Przemiany w rolnictwie, Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Transformations in the farming, Poland village 2014, Report on the state of the village, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014, str. 85-100.
 • 2. Haman J., Michałek R., Żmija J. Misja nauk rolniczych w rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, Mission of agricultural sciences in the development of the Polish agri-food sector, "Inżynieria rolnicza" z. 4, t. 1, 2012, str. 465-483.
 • 3. Hołownicki R. Inżynieria rolnicza w Stanach Zjednoczonych Agricultural engineering in the United States, "Inżynieria Rolnicza", z. 3(145), t.1, 2013, str. 85-98.
 • 4. Jenik A. Polityka gospodarcza. Economic policy, Wydawnictwo naukowe PWN, 2001, str. 582-592.
 • 5. Leopold A. Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Farming in the process of transformations and the development of the economy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, str. 146-149.
 • 6. Marcysiak A., Marcysiak A. Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, Influence of quality features of the human capital on economic outturns of agricultural farm, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11 (26), 2011, s. 129-137.
 • 7. Michałek R., Peszek A. Wykształcenie rolnika, a wskaźnik postępu naukowo technicznego i wskaźnik efektywności postępu, Farmer educating, progress indicator scientifically technical and efficiency index of progres, "Inżynieria Rolnicza", z. 2(136) t. 1, 2012, str. 241-248.
 • 8. Sikorska A. Zróżnicowanie w strukturze społecznej wsi, Diversifying the village in the social structure, Wieś i rolnictwo 1 Polska Akademia Nauk, 1999, str. 99-111.
 • 9. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A. Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Extension in the changing socioeconomic situation of country areas, Wydawnictwo SGGW, 2014, str. 9-20.
 • 10. Sobczyk W. Rolnictwo i środowisko, The farming and the environment, Wydawnictwa AGH, 2013, str. 323-326.
 • 11. Szulc T. Przyszłość nauki i edukacji rolniczej, The future of science and of agricultural education, "Przegląd Hodowlany" nr 9, 2001, str.10-13.
 • 12. Zieliński K. Procesy modernizacyjne rolnictwa, Modernization processes of the farming, Wydawnictwo Diffin, 2014, str. 65-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.