PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 4 | 127--145
Tytuł artykułu

Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems Connected With the Issue of Using Provocation as a Way to Expose Paedophilia Crimes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stały się "obywatelskie ujęcia" rzekomych pedofili, którzy za pośrednictwem internetowych komunikatorów umawiali się z prowokatorami na spotkania w celach seksualnych, będąc błędnie przekonanymi o fakcie rozmowy z osobą nieletnią. Prowokacje obywatelskie nie są wyraźnie określone w obowiązującym prawie karnym, a ich stosowanie rodzi niebezpieczeństwo wykroczenia poza prawnie dopuszczalne ramy zachowań. W związku z tym wydaje się zachodzić konieczność wprowadzenia zmian do art. 24 Kodeksu karnego dotyczących zakazu stosowania wszelkich form prowokacji, w tym niepenalizowanej obecnie prowokacji pasywnej. Ponadto w niniejszym artykule wykażę, że ofiara dorosłego prowokatora (czyli domniemany pedofil) w toku prowokacji nie popełnia żadnego czynu zagrożonego pod groźbą kary obecnie obowiązującej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The number of citizen's arrests on alleged paedophiles has recently distinctly increased. Those alleged paedophiles were establishing an on-line contact with adult provocateurs and were trying to meet them in sexual aim, whilst they were having a mistaken belief that their interlocutor was underaged. Civil provocations are not entirely described by the criminal code in force, hence using them entails legal consequences if certain rules of behaviour are violated. Therefore, it seems that it is necessary to introduce changes to the criminal code, prohibiting any form of provocation, including the institution of passive provocation, undeined by the current criminal code. Additionally, in the present thesis I attempt to prove that the victim of an adult provocateur, i.e. the alleged paedophile, in the course of the provocation, does not commit any legally forbidden activity. (original abstract)
Rocznik
Strony
127--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bielsko-Biała/Skoczów: 26-letni pedofil w rękach policji, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/07/bielsko-bialaskoczow-26-letni-pedofil-rekach-policji [dostęp: 10.11.2017].
 • Filar M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003.
 • Hanausek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996.
 • Janiszowski-Downarowicz R., Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 3.
 • Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 1, Warszawa 2012.
 • Klejnowska M., Podsłuch operacyjny i prowokacja policyjna, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 3.
 • Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1-31, red. M. Królikowski, Warszawa 2015.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2017.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.
 • Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciw wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Kurzępa B., Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003.
 • Małecki M., Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., "Przegląd Sądowy" 2011, nr 6.
 • Małecki M., Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), "Państwo i Prawo" 2011, z. 7-8.
 • Małecki M., Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013.
 • Małecki M., Odpowiedzialność karna pedofila, https://dogmatykarnisty.blogspot.com/2015/12/odpowiedzialnosc-karna-pedofila.html[dostęp: 22.11.2017].
 • Mąka J., Instytucja prowokacji w praktyce działania służb policyjnych, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 1-2.
 • Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności, Lublin 1994.
 • Pedofil złapany dzięki prowokacji. Namawiał 13-latkę do seksu, www.tvn24.pl/pedofil-wpadl-wpulapke-zastawiona-w-internecie,598343,s.html [dostęp: 10.11.2017].
 • Pedofile, nadchodzi wasz kres. - Jestem 14-letnia Aga i was dopadnę, www.lublin112.pl/pedofile-nadchodzi-kres-14-letnia-aga-dopadne[dostęp: 10.11.2017].
 • Poznań: Pod nieobecność żony umówił się z 14-latką na seks i alkohol, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/09/poznan-nieobecnosc-zony-umowil-sie-14-latka-seks-alkohol [dostęp: 10.11.2017].
 • Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1362).
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969.
 • Szczepański M., Strona podmiotowa prowokacji, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 9.
 • Świebodzice: 16-latek umówił się na seks z 12-latką, został zatrzymany przez policję, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/14/swiebodzice-16-latek-umowic-sie-seks-12-latka-zostal-zatrzymanypolicje [dostęp: 10.11.2017].
 • Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze a ochrona praw jednostki, "Problemy Praworządności" 1988, nr 8-9.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 1990 r., nr 78, poz. 462 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r., nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
 • Wąsek A., [w:] System prawa karnego, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, cz. 2, Wrocław 1989.
 • Wyrok ETPC z dnia 23 października 2014 r., nr 54648/09.
 • Wyrok SN z dnia 19 marca 2014 r., II KK 265/13, OSNKW 2014, nr 9, poz. 71.
 • Zatrzymanie amatora dzieci z sieci - Z dobrym słowem, www.youtube.com/watch?v=UE7QMuDFD8A[dostęp: 22.11.2017].
 • Złapałem pedofila, a prokurator go wypuścił, www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zlapalem-pedofila-aprokurator-go-wypuscil/hwpkwwm[dostęp: 10.11.2017].
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 1, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.