PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 23--34
Tytuł artykułu

Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Commercial Law Company and the Act on the Formation of Agricultural System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski ustawodawca wprowadził szereg mechanizmów ograniczających obrót nieruchomościami rolnymi. Wprowadzono zasadę, że tylko rolnik indywidualny może nabyć grunty rolne, co wyłącza możliwość ich nabycia m.in. przez spółki prawa handlowego. Agencja Nieruchomości Rolnych została wyposażona w szereg kompetencji pozwalających na znaczący wpływ na obrót gruntami rolnymi. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od 30 kwietnia 2016 r. wprowadziła szereg ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych przez spółki prawa handlowego. Nabycie nieruchomości rolnej za zgodą Prezesa ANR jest jedynym sposobem na uzyskanie własności nieruchomości rolnej przez osoby prawne. Powyższe regulacje w praktyce znacznie utrudniają prowadzenie działalności rolniczej przez spółki prawa handlowego. Zasada wolności działalności gospodarczej oznacza m.in. wybór formy, w jakiej można taką działalność podejmować. Kształt analizowanych przepisów takiej wolności nie daje. Być może właściwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do prawa polskiego spółki rolnej, a więc podmiotu, którego głównym rodzajem działalności byłaby działalność rolnicza i który mógłby być traktowany na równi z rolnikiem indywidualnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish legislator introduced a series of mechanisms limiting the possibility of turnover of agricultural real estate. The rule has been adopted that only an individual farmer may be the acquirer of farming land, which excludes e.g. a commercial law company. The Agricultural Property Agency has been equipped with several competences enabling it considerable interference with the agricultural real estate turnover. The amendment to the Act on the Formation of Agricultural System, binding since 30 April 2016, has introduced several limitations in the acquisition of agricultural real estate by companies governed by commercial law. The acquisition of agricultural real estate with the consent of the President of the Agricultural Property Agency is the only option for legal persons to acquire agricultural real estate. In practice, the above regulations considerably hinder the conduct of agricultural activities by commercial law companies. The principle of the freedom of agricultural activities entails the choice of the form of conducting of such activities. The analysed regulations do not give such freedom. The introduction of a farm company, i.e. the subject whose main activity would be of an agricultural character and which could be treated like an individual farmer, into the Polish, law might constitute a be a good solution to this problem. (original abstract)
Rocznik
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Bieluk J., Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w kontekście zasady słuszności, "Białostockie Studia Prawnicze" 2014, nr 17.
 • Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Rejent" 2016, nr 9.
 • Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, "Monitor Prawniczy" 2015, nr 12.
 • GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r., Warszawa 2014.
 • http://anr.gov.pl/web/guest/wzory-dokumentow-do-pobrania [dostęp: 04.11.2016].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Korzycka M., Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124), "Opinie i Ekspertyzy. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu", Warszawa 2016.
 • Łobos-Kotowska D., Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec 2006.
 • Maj K., Zmianyw ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016, nr 2.
 • Michałowski R., Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Studia Iuridica Agraria" 2012, t. 10.
 • Uchwała SN z dnia 31 lipca 1979 r., III CZP 41/79, OSNCP 1979, nr 12, poz. 238.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U., nr 32, poz. 140).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., poz. 585).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.