PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 59--67
Tytuł artykułu

Przemiany instytucjonalne na rynku finansowym w Polsce - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Changes on The Financial Market in Poland - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpoczęta w roku 1989 transformacja systemowa w Polsce doprowadziła do przemian zarówno instytucji formalnych, jak i nieformalnych we wszystkich obszarach gospodarki. Jednym z obszarów przemian w tym okresie był rynek usług finansowych i związane z nim instytucje. Banki i cały system bankowy z uwagi na swoją rolę w gospodarce zostały poddane przemianom w pierwszej kolejności. Rozpoczęte reformy instytucji formalnych doprowadzić miały do powstania nowego konkurencyjnego sektora bankowego. Przemiany nastąpiły zarówno w obszarze instytucji formalnych, jakimi były ustawowe normy i zasady regulujące reguły gry na rynku finansowym, jak i w obszarze instytucji nieformalnych, czyli np. zaufania do instytucji bankowych i całego systemu bankowego. Celem artykułu jest próba pokazania, w jaki sposób zmieniały się instytucje formalne i nieformalne rynku finansowego w Polsce po roku 1989(abstrakt oryginalny)
EN
System transformation which began in 1989 in Poland caused some changes in formal and informal institutions in all economic areas. One of those areas was financial market and institutions which were connected with that market. Banks and the whole banking system were transformed at first. The reforms of formal institutions were supposed to bring new, more competitive banking sector. The changes were noticed in formal institutions like legal rules on the financial market and informel institutions like trust to bank's institutions and the whole banking system. The main purpose of this article is to present how formal and informal institutions have been changed on the financial market in Poland after 1989(original abstract)
Rocznik
Strony
59--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Audyt bankowości detalicznej 1994-2005, Audyt Bankowości detalicznej 2006, 2007, Pentor, http://www.pentor.pl/48553.xml?doc_id=11278.
 • Bączyk M., 2006, Wprowadzenie, [w:] Prawo bankowe i inne teksty prawne - tekst jednolity, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Commons J.R., 1934, Institutional Economics. It's Place in Political Economy, Macmillan, New York.
 • Diagnoza Społeczna 2013, 2014, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014.
 • Diagnoza Społeczna 2015, 2015, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.
 • European Social Survey, 2010, Polska dla lat 1992-2002, Polski Generalny Sondaż Społeczny dla lat 2003-2013 - Diagnoza Społeczna, ADS, Warszawa.
 • Grabowska-Powaga, A., Jakubowska, A., 2016, Institutions creating social capital in Poland after 1989 - selected aspects, pobrane z: www. eaepe.org.
 • Hodgson G.M., 2006, What are institutions?, Journal of Economics Issues, vol. XL, no. 1, s. 18.
 • Jakubowska A., Grabowska-Powaga A., 2016, Instytucje a aktywność gospodarcza podmiotów - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 97, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Jütting J., 2013, Institutions and Development: A Critical Review, OECD Development Centre, Working Paper no 210, Paris, s. 11-14.
 • Kołodko G., 2004, Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego, [w:] Noga A. (red.), 2004, Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • Kulińska-Sadłocha E., Kotliński G., 2010, Zaufanie jako element rozwoju nowego systemu bankowego w Polsce, [w:] Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe nr 155, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Noga A. (red.), 2004, Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, Cambridge University Press, New York.
 • North D.C., 1994, Economic Performance Through Time, The American Economic Review, vol. 84, no. 3.
 • Spychalski G., 1999, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Tkaczyk A., 2007, Zmiany instytucjonalne w gospodarce: Doświadczenia ukraińskie i polskie, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, M.G. Woźniak (red.), z. 10, KTEiSM UR, Rzeszów.
 • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1993, Dz.U. nr 18.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994., Dz.U. nr 4.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995, Dz.U. 1996, nr 1.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994, Dz.U. nr 80, poz. 369.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U.1989, nr 4, poz.22.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - prawo bankowe, Dz.U. 1989, nr 4, poz.21.
 • Veblen T., 2008, Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Williamson O.E., 2000, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic Literature, vol. XXXVIII, nr 3, s. 597-598.
 • www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/system-finansowy (22.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.