PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 1, cz. 1 Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management | 89--107
Tytuł artykułu

The Problem of Selecting Funding Sources for Local Regeneration Projects on the Example of Lodz and Sopot

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article concerns the problems of regeneration in the context of funding for regeneration activities. The aim of the study is to present the classification of funding sources and financial instruments for regeneration projects in Poland and to analyse the involvement of EU funds and private capital in the financing of regeneration projects implemented in Lodz and Sopot. The article presents two regeneration projects funded on the basis of financial engineering taking into account the JESSICA initiative and the public-private partnership model. The analysis has clearly revealed that the European Union funds are one of the main funding sources for regeneration projects. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Billert A. (2004), Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice.
 • Burzyńska D., Hajdys D., (2016), Rewitalizacja obszarów miejskich w kontekście wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, "Finanse Komunalne", Nr 9.
 • Farelnik E. (2015), Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich [w:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 391, Wrocław.
 • Gralak K. (2010), Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 4 (53).
 • Guidelines for successful public-private partnership (2003), European Commission, Brussels.
 • Hajdys D. (2013), Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jadach-Sepioło A. (2010), Inicjatywa JESSICA, Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej [w:] Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kłosowski W., Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR [online]. Retrieved on 10.01.2017 from http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/41BFAC21-9B53-45A6-948D-80C56997A103/14344/zporr_wymogi_rewitalizacja_woj_mazow.pdf.
 • Kopeć M. (2010), Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H.Beck, Warszawa.
 • National Urban Policy 2023 (2015), Ministry of Infrastructure and Development, Warszawa.
 • Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.) (2007), Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitarnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • PAP, Rząd: 25 mld zł na rewitalizację w unijnej perspektywie 2014-2020. Retrieved on 20.04.2016 from http://www.pb.pl/4039079,43577,rzad-25-mld-zl-na-rewitalizacje-w-unijnej-perspektywie-2014-2020.
 • Petruzzellis L. (2003), Place Regeneration Towards a Customer-based Approach, Reinventing Regions in a Global Economy, Regional Studies Association International Conference, Pisa.
 • Platforma PPP, Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego oraz ze wsparciem Inicjatywy JESSICA. Retrieved on 27.01.2017 from http://www.ppp.gov.pl/BazaProjektow/Strony/Sopot_dworzec_01032013.aspx.
 • Polko A. (2008), Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych, "Wspólnota" nr 14.
 • Projekt hybrydowy współfinansowany ze środków zwrotnych JESSICA "Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów" (2016), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Ryszko A. (2012), Analiza możliwości finansowania rewitalizacji terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach gmin górniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 62.
 • Skalski K. (red.) (2014), Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych. Poradnik dla Rady i Zarządu Miasta, Municypium, Warszawa.
 • Raport z wykonania zadania 1 pn. Rekomendacje w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z diagnozą dotychczasowych praktyki (2015), Centrum Wiedzy Rewitalizacja. Retrieved on 27.01.2017 from http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/Lodz_Wnioski-i-rekomendacje_10_2015.pdf.
 • Regeneration Forum Association, [online]. Retrieved on 10.01.2017 from http://www.forumrewitalizacji.pl/artykuly/15/38/Rewitalizacja-podstawowe-pojecia.
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (2016), Minister Rozwoju, Warszawa.
 • The Integrated Regeneration Programme for Księży Młyn. Retrieved on 27.01.2017 from http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=29848.
 • Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.) (2010), Rewitalizacja miast polskich- diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Act of 9 October 2015 on Urban Renewal, Journal of Laws of 2015, item 1777.
 • Act of 19 December 2008 on Public-Private Partnership, Journal of Laws of 2015, item 696.
 • Act of 9 January 2009 on Concessions for Construction Works or Services, Journal of Laws of 2015, item 113, as amended.
 • Resolution No. XXXIV/0568/04 of 14 July2004, the City Council of Łódź, The Simplified Local Regeneration Programme for Selected City Centre and Post-Industrial Areas in Łódź for 2004-2013, as amended.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.