PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 108--118
Tytuł artykułu

Tradycyjne i wirtualne źródła informacji rynkowych i ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów niepełnosprawnych ruchowo

Warianty tytułu
Traditional and Virtual Sources of Market Information and Their Influence on Market Behaviours of Motor Disabled Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skala zastosowania technologii informacyjnych i urządzeń mobilnych w operacjach rynkowych w bardzo dużym stopniu modeluje zmiany zachodzące w zachowaniach nabywczych konsumentów. Zmiany te zauważalne są nie tylko w samym sposobie dokonywania zakupów ale przede wszystkim oznaczają wirtualizację już na etapie poszukiwania informacji na temat rozpatrywanego dobra. Celem artykułu jest próba identyfikacji sposobów poszukiwania informacji rynkowych w wybranej grupie konsumentów. Podstawą do napisania opracowania były badania przeprowadzone w III kwartale roku 2016 na celowo dobranej próbie konsumentów niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny. Materiał badawczy stanowiło 125 kwestionariuszy. Do przeprowadzenia niezbędnych analiz wykorzystano program statystyczny Statistica. Zawężenie badań do określonego segmentu podyktowane było różnicami w możliwościach zaspokajania odczuwanych potrzeb przez osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby bez uszkodzeń narządu ruchu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością dogłębnego rozpoznania zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo jest liczebność segmentu oraz brak systemowego podejścia do omawianego zagadnienia w danej grupie konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The scale of applying information technologies and mobile devices in market transactions is modelling behaviours of consumers in a very large scale. Such changes are noticeable not only in the manner of purchasing goods in stationary shops, but above all they mean virtualization of purchase behaviours of all client groups. The aim of the article to identify symptoms of modern consumer behaviours of the chosen group of consumers. To illustrate the discussed issues the author used results of empirical research carried out on the group of 125 physically disabled consumers. The research was carried out in Lubelskie Provinces. The Statistica program was used. Narrowing examinations to the determined section was driven by differences in intensity of individual needs as well as possibilities of meeting those needs between physically disabled consumers and consumers without physical limitations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • 1. Aldridge A., Konsumpcja, [Consumption], Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • 2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, [Liquid modernity], Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • 3. Berthon P., Pitt L., Campbell C. Ad lib: When customers create the ad. [Ad lib: gdy konsumenci kreują reklamę]. "California Management Review", 50 (4), 2008, 6-30.
 • 4. Dąbrowska A., Janoś - Kresło M., Wódkowski M., E - usługi a społeczeństwo informacyjne, [E-services and Information society], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • 5. Dobre C., Dragomir A., Preda G. Consumer innovativeness: a marketing approach. [Innowacyjność konsumentów w ujęciu marketingowym]. "Management & Marketing" 4.2, 2009, 19-34.
 • 6. Eurostat, Employment of disabled people - Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module, [ZAtrudnienie niepełnosprawnych - analiza statystyczna rynku pracy 2011]. EUROSTAT Statistical Working Papers, Luxembourg 2015.
 • 7. Grzega U., Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych [Modernizing the consumerism of households] [w:] Kieżel E., Smyczek. S. (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, [Consumer behavior. Processes of modernizing the consumerism], Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2015.
 • 8. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, [Information socjety in Poland. Results of 2010-2014 statistical research], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • 9. GUS, Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., [Health and health-seeking behaviour of Poles according to EHIS 2014], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • 10. http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016, [Numbers of polish Internet]. Dostęp: 2016-08-06.
 • 11. http://trendwatching.com (data dostępu: 2017-02-20).
 • 12. Kucharska B., Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, [Virtualisation of consumer behaviours as a sign of consumer innovativeness in retail trade], "Marketing i Rynek" 10, 2015, 40-45.
 • 13. Maciaszczyk M., Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo. Raport z badań, [Consumer behaviour of physically disabled consumers. Research report] Wydawnictwo PL, Lublin 2014.
 • 14. Füller J., Oberhofer M., Hofmann V., Tryvertising - What Makes Consumers Share Product Innovations With Others?, [Tryvertising - co sprawia, że konsumenci dzielą się innowacjami produktowymi z innnymi?]. "NA - Advances in Consumer Research" Volume 42, eds. Cotte J., Wood S., Association for Consumer Research, 2014, 348-351.
 • 15. Saaksjarvi M., Consumer adoption of technological innovations, [Przyswajanie innowacji technologicznych przez konsumentów]. "European Journal of Innovation Management" 6.2, 2003.
 • 16. Smyczek S., Unowocześnianie konsumpcji a postawy etyczne konsumentów na rynkach finansowych, [Modernizing the consumerism and ethical attitudes of consumers on financial markets], "Studia Ekonomiczne" 231, 2015.
 • 17. Toffler A.. Trzecia Fala, [Third wave], Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 • 18. Villanueva J., Yoo S., Hanssens D. M. The impact of marketing-induced versus word-of-mouth customer acquisition on customer equity growth. [Wpływ bodźców marketingowych i marketingu szeptanego na zakupy], "Journal of Marketing Research", 45 (1), 2008, 48-59.
 • 19. Włodarczyk K., Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, [Market behaviours of Polish consumers in the era of consumption digitization], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.