PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (36) | 195--202
Tytuł artykułu

Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Nature of the Consignee's Acts of d iligence in d omestic and International Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych aktów staran - ności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szko - dy w przesyłce i wynikające z opóźnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na istotę aktów staranności i ich charakter na gruncie poszczególnych przepisów regu - lujących umowę przewozu krajowego i międzynarodowego. Sformułowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do przyszłej polskiej regulacji umowy przewozu. Autorka postuluje rezygnację ze skutku materialnoprawnego zaniechania aktów staranności w postaci wygaśnięcia roszczeń. Wyraża przekonanie, że akty staranności powinny być unormowane wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a da - mage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence and their nature on the basis of domestic and international regulations governing a contract of carriage. Some conclusions de lege ferenda concerning the future Polish regulation of the contract of carriage have been formulated. The author is of the opinion that an omission of acts of diligence should not lead to an expiration of claims. She believes that such an omission should causes effects only in terms of evidence, also with regard to a delay in a carriage.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
195--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz . Warszawa: Wolters K luwer.
 • Białkowski, M. (2014). Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem. Palestra , 3-4 , 115 -125.
 • Clarke, M.A. (2009). Internatonal Carriage of Goods by Road: CMR . London: informa.
 • Dolecki, H. (2008). Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym . Warszawa: PWN.
 • Godlewski, J. (2007). Przepisy ujednolicone o umowie przewozu towarów kolejami (CIM) . Gdynia: Wyd. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
 • Górski, W. (1983). Umowa przewozu . Warszawa: Wyd. Prawnicze.
 • Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht . München: C.H. Beck, Franz Vahlen.
 • Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar . München: C.H. Beck.
 • Messent, A., Glass, D. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road . London, Hong Kong: Lloyd's of London Press Ltd
 • Morawski, L. (1980). Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie . Studia Prawnicze , 1-2 , 217-241.
 • Ruhwedel, R.H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht . München: C.H. Beck, Franz Vahlen
 • Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym . Kraków: Zakamycze.
 • Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe . Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR . Wa r - szawa: Wolters Kluwer.
 • Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) . Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.