PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 150--160
Tytuł artykułu

Kierunki zmian w produkcji, powierzchni uprawy oraz handlu ziemniakiem w latach 2010-2016

Warianty tytułu
Directions of Changes in the Potato Production, Growing Area and Trade in the Years 2010-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie problemów związanych z uprawą o raz rynkiem ziemniaka w Polsce. Wskazano na najważniejsze problemy ekonomiczne, produkcyjne oraz społeczne, które warunkują opłacalność uprawy bulw zmienika. Z punktu widzenia produkcyjnego najważniejsza jest intensyfikacja uprawy w celu poprawy konkurencyjności produktu względem innych roślin uprawnych. Ważną rolę odgrywa strona popytowa powodując szereg zmian w podejściu do uprawy. Zarówno konsument, jak i pośrednie, mają bardzo wysokie oczekiwania nie tylko cenowe, ale również jakościowe. Jeśli chodzi o te drugie należy uwzględnić zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, co może stać się niszą rynkową szczególnie dla mniejszych gospodarstw z ekstensywną technologią uprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article has been to demonstrate problems related to the cultivation and market of potatoes in Poland. The most important economic, production-oriented and social problems which are the underlying conditions of the profitability of potato tuber production have been discussed. Production-wise, it is most important to intensify potato cultivation so as to improve the competitiveness of potato relative to other crops. The demand side plays an important role, as it initiates many changes in the approach to crop cultivation. Both the consumer and intermediary parties between potato producers and consumers have high expectations in terms of the price and the quality of potatoes. With respect to quality, it is necessary to take into account the demand for organic products, and production of organic potatoes can become a niche on the market to be supplied especially by small farms, with an extensive cultivation technology. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
150--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Bogucka B., Winnicki T. An economic assessment of different fertilization systems in the cultivation of potatoes for industrial processing. ,,Acta Sci. Pol. Agricultura" 2016, 15(4), s. 15-24.
 • 2. Chotkowsk,i J. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków [Technological and market-related factors of the profitability of potato production], ,,Zag. Ekon. Rol." 2000, 2-3, s. 48-59.
 • 3. Dane GUS, prognoza IERiGŻ-PIB, IHAR-PIB.
 • 4. Dreetz D. Harte Zeiten für die Stärkekartoffel. Land & Forst 2011, 164, 4, s. 22-24.
 • 5. Dzwonkowski W. Rynek ziemniaków. Rynek rolny. Analizy Tendencje Oceny [Potato market. Agricultural market. Analyses, trends and assessments], Maj 2017, s. 21-24.
 • 6. Emmann C. H., Oelke S., Theuvsen L. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie 2012, 21(1), s. 105-114.
 • 7. Grudzińska M. Trwałość przechowalnicza wybranych odmian ziemniaka przechowywanych w temperaturze 5º C [Storability of selected potato varieties stored at a temperature of 5oC], Ziemniak Polski 2016, nr 3, s. 51-55.
 • 8. Gugała M., Zarzecka, K. Wpływ uprawy roli i sposobów odchwaszczania na plony składników odżywczych i efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaka. Cz. II. Ekonomiczny efekt różnej intensywności odchwaszczania ziemniaka [Effect of land cultivation and weeding techniques on yields of nutrients and the economic efficiency of potato cultivation. Part II. The economic effect of different potato weeding intensity], Acta Sci. Pol., Agricultura 2008, 7(2), s. 33-40
 • 9. GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa [Statistical Yearbook of Agriculture], Warszawa.
 • 10. GUS Główny Urząd Statystyczny. stat.gov.pl: 10.08.2017.
 • 11. GUS 2014. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. [Employment and remunerations in the domestic economy in 2013], Dz. Urz. GUS 2017:12.
 • 12. GUS 2017. Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku [Announcement regarding the average monthly remuneration in the sector of business enterprises in January 2017], Warszawa.
 • 13. Moritz H. Israel: Kartoffeln in der Krise. Top Agrar 2015, nr 12, s. 64-66.
 • 14. Nowacki, W. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce [Factors which affect the profitability of potato production in Poland], ,,Rocz. Nauk. SERiA" 2009, t. XI, z. 1. s. 320-323.
 • 15. Nowacki W. Systemy produkcji ziemniaka stosowane w kraju ich wady i zalety [Potato production systems in Poland, their advantages and disadvantages], Wieś Jutra 2011, 1/2 (150/151), s. 5-7.
 • 16. Nowacki W. Opportunities and threats on the potato market in Poland. Roczniki Naukowe SERiA A 2015, t. XVII, z. 2, Warszawa- Poznań - Kołobrzeg.
 • 17. Nowacki W. Ziemniaki. Cenne skarby ziemi o różnorodnym wykorzystaniu [The Earth's valuable treasure with various types of use], Wydawnictwo IHAR 2016.
 • 18. Oerke E. Crop losses to pests. Centenary review. ,,J. of Agricultural Science" 2006, nr 144, s. 31-43.
 • 19. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 [Report on the condition of organic agriculture in Poland, in 2013-2014], Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Warszawa 2015, s. 36.
 • 20. Rynek ziemniaka Stan i perspektywy [Potato market. The current state and prospects], Oprac. zbior. nr 40, 42, 43 Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013, 2014, 2016.
 • 21. Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy [Market of the production means for agriculture: the current state and prospects], Oprac. zbior. 2016, nr 43 Wydawnictwo IERIGŻ.
 • 22. Sutor P., Iimon M., Riester R. Kartoffeln. Agrarmärkte 2016, s. 70-91.
 • 23. Szczepaniak I. Perspektywy rozwoju przetwórstwa ziemniaków na skrobię [Prospects of potato processing for starch], Ziemniak Polski 2005, nr 2, s 4-10.
 • 24. Trajer M. Dopłaty do materiału siewnego [Subsidies to seeding material], Biuletyn informacyjny ARR 2017, nr 3, s. 6-8.
 • 25. Top Agrar. 2010. Stärkekartoffeln: Kampf ums Überleben 2010, 1, s. 50-53.
 • 26. UNIKA (Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e.V.) (2011): Bericht 2010. Berlin.
 • 27. Zarzyńska K. Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych Mezoregionach Polski [Fluctuations in the yields of potato varieties grown in organic systems in selected mesoregions of Poland], Ziemniak Polski 2017, nr 2, s. 9-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.