PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 191--211
Tytuł artykułu

Środowiskowe zrównoważenie gospodarstw rolnych FADN i jego determinanty

Warianty tytułu
Environmental Sustainability of FADN Farms and Its Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest określenie środowiskowego zrównoważenia gospodarstw rolnych FADN i jego determinantów poprzez określenie skuteczności subsydiów wspólnej polityki rolnej dla kształtowania syntetycznego wskaźnika zrównoważenia środowiskowego. Syntetyczny wskaźnik zrównoważenia środowiskowego dla przeciętnego gospodarstwa rolnego w regionie określono metodą Hellwiga. Analiza zrównoważenia środowiskowego została przeprowadzone w trzech przekrojach: w regionach europejskich, krajach UE oraz klasach wielkości ekonomicznej. Dla zrównoważenia środowiskowego kluczowy okazał się wzrost udziału płatności środowiskowych i płatności na rozwój obszarów wiejskich w puli subsydiów, a nie tylko wzrost środków alokowanych na ten cel. Nasuwa się ogólna konkluzja, że jednolite płatności obszarowe nie sprzyjają osiąganiu równowagi środowiskowej, choć ta zalicza się do priorytetów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to determine the environmental sustainability of FADN farms and its determinants by determining the effectiveness of the common agricultural policy subsidies for shaping a synthetic index of environmental sustainability. The synthetic index of environmental sustainability for the average farm in the region was determined by the Hellwig method. The differentiation of environmental sustainability has been carried out in three sections: in European regions, EU countries and economic classes. The increase in share of environmental payments and rural development in the total amount of subsidies has proved to be crucial for environmental sustainability, not just the increase in funds for this purpose. There is a general conclusion that single area payments do not help to achieve environmental sustainability, although this is a priority for the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Boyce J. K., A Future for Small Farms? Biodiversity and Sustainable Agriculture, 2004, http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=peri_workingpapers.
 • 2. Brinzan O., Dezvoltare rurala, Editura Universitatii "Aurel Vlaicu" Arad, 2006 Rural Development Strategy, 2014-2020, www.madr.ro.
 • 3. Environmental Indicators for Agriculture. Methods And Results, Executive Summary 2001, OECD, http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/1916629.pdf.
 • 4. European Commission 2000 (DG XI), http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/dairy.pdf.
 • 5. Hayati D., Karami E., A proposed scale to measure sustainability at farm level in socio-economic studies. Paper presented at first agricultural economic conference of Iran, Zabol, Iran, 5-7 April 1996
 • 6. http://ec.europa.eu/ agriculture/rica/database/database_en.cfm oraz http://fadn.pl/wp-content/uploads/2012/12/RICC-882-rev9.2-Definitions-of-Variables.pdf, (dostęp: 07.04.2017).
 • 7. Latruffe, L., Diazabakana, A. Bockstaller, C. Desjeux, Y., Finn, J., Kelly, E., Ryan, M., Uthes, S. Measurement of sustainability in agriculture: a review of indicators, ,,Studies in Agricultural Economics" 118 (2016) 123-130, http://dx.doi.org/10.7896/j.1624
 • 8. Kania, J., Kapłon, A., Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/205164/2/16-4-Kania.pdf.
 • 9. Majewski, E., Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów, "Roczniki Rolniczych", SERIA G, T. 97, z. 3, 2010, s. 162-163.
 • 10. OECD (2001). Environmental Indicators for Agriculture: Methods and Results. Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • 11. Poczta-Wajda, A., Poczta, J., The role of natural conditions in qualified agritourism - case of Poland, ,,Agric.Econ - Czech", 62, 2016 (4) s. 167-180.
 • 12. Reijs, J., F. Verhoeven, J. Van Bruchem, J.D. Van Der Ploeg And E. Lantinga.2004). The nutrient management project of the VEL and VANLA environmental co-operatives. In: J. Wiskerke and J.D. van der Ploeg (red.). Seeds of transition. Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture. Assen: van Gorcum,. 149-182.
 • 13. Reytar, K. i in.. 2014. "Indicators of Sustainable Agriculture: A Scoping Analysis." Working Paper, Installment 6 of Creating a Sustainable Food Future.Washington, DC: World Resources Institute. Available online at http://www.worldresourcesreport.org
 • 14. Saltiel J, Baunder Jw, Palakovich S Adoption of sustainable agricultural practices: diffusion, farm structure and profitability. "Rural Social" 59(2) 1994:333-347
 • 15. Small Farms and Sustainable Development: Is Small More Sustainable? Gerard D'Souza and John Ikerd, "Journal of Agricultural and Applied Economics", 28,1 (Ju1Y 1996):73-83
 • 16. Smędzik-Ambroży, K., Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z Regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004-2010, "Progress in Economic Sciences" nr 1, 2014, 65-73
 • 17. Smędzik-Ambroży, K. Efektywność ekonomiczna i zrównoważenie środowiskowe gospodarstw indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa (przykład gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego), "Roczniki Naukowe SERiA", T XII, z. 5, rn.seria.com.pl/rn/category/40-13-5.html?download=2037:13-5-smedzik.
 • 18. Stolze, M., Piorr, A., Häring, A. M., & Dabbert, S. Environmental impacts of organic farming in Europe. Organic farming in Europe: ,,Economics and Policy". Vol. 6, 2000.
 • 19. Suiver, M. And J. Wiskerke. The VEL and VANLA environmental co-operatives as a niche for sustainable development. In: J. Wiskerke and J.D. van der Ploeg (red.). Seeds of transition. Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture. Assen: van Gorcum, 2004. 119-148.
 • 20. Thompson, E., JR. Small Is Bontiful: The Importance of Small Farms in America. Washington DC: American Farmland Tiwst, 1986.
 • 21. Troccoli, A., Maddaluno, C., Mucci, M., Russo, M., & Rinaldi, M. Is it appropriate to support the farmers for adopting conservation agriculture? Economic and environmental impact assessment. ,,Italian Journal of Agronomy", 2015. 10(4), 169-177.
 • 22. Wrzaszcz, W., Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce objętych FADN. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, 334 (1), 73-90
 • 23. Zhen L., Routray J.K., Operational indicators for measuring agricultural sustainability in developing countries. "Environ Manage" 2003 32(1):34-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.