PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (CD) | 381--396
Tytuł artykułu

Pozbawianie cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego w cyklu życia

Warianty tytułu
Depriving Features of Use Parts Equipment Military Life Cycle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest modelowanie procesu pozbawiania cech użytkowych broni bez jej fizycznej likwidacji jako przedmiotu. W ramach prowadzonych badań istotne jest wskazanie, w jaki sposób proces funkcjonuje, jakie można zaproponować działania doskonalące. Artykuł wyraża określone podejście procesowe względem rozwiązań organizacyjno - prawnych, techniczno-technologicznych w celu zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego w aspekcie wycofywanego sprzętu wojskowego. Modelowanie procesu odniesiono do pozbawiania cech użytkowych broni palnej oraz broni innej niż broń palna. Wskazano na celowość istnienia takich procesów w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i popytu na sprzęt wojskowy pozbawiony cech użytkowych. Podejście to opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania i pozbawiania cech użytkowych sprzętu wojskowego zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to model process depriving traits weapons without physical liquidation. In this study, it is important to indicate how the process works, what you can suggest improvement actions. Article expresses the specific process approach in relation to the organizational - legal, technical and technology to ensure national security interests in the context of decommissioned military equipment. Process modeling reference to the deactivation of the functional characteristics of weapons and weapons other than firearms. It pointed to the desirability of the existence of such processes in terms of national security and the demand for military equipment free of traits. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
381--396
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Bibliografia
 • Krupnik, D. (2009). System bezpieczeństwa ekologicznego w siłach zbrojnych RP. Warszawa: AON.
 • Kurasiński, Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: WAT.
 • Mitkow, S. (2015). Wpływ systemu pozyskiwania sprzetu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Gdynia: AMW.
 • Krupnik, D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami transgranicznego i ich przetwarzania. Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk Nr 42. Warszawa: WAT.
 • Gręzicki, M., Krupnik, D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami w eksploatacji sprzętu wojskowego. Logistyka odzysku (4), 58-64.
 • Gawęda M., Potencjał militarny Państwa Islamskiego. Tylko interwencja lądowa zatrzyma "armię nowej generacji"?, www.Defence24.pl październik 2014. (29.03.2016).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 j. t.).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.(Dz.U.2012.1017 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 94 poz.924 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2010.222.1451).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U.z 2015 r., poz. 1468).
 • Decyzja Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z dnia 1 października 2015 r.).
 • (WZU S.A., 2016). Księga Zarządzania, wyd. 6. Grudziądz: WZU S.A.
 • (WZU S.A. 2011). Instrukcja I-07-07.0 "Instrukcja pozbawiania cech użytkowych broni palnej".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.