PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 266--278
Tytuł artykułu

Project of Implementation Precision Agriculture Techniques in Conventional Holding - Case Study

Warianty tytułu
Projekt wdrożenia techniki rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie konwencjonalnym - studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Intensive technological development requires the agricultural sector to adapt to the requirements of today's economy. To achieve this, agricultural production must seek to minimize costs while increasing production. All this must be achieved while maintaining the principles of sustainable development. To achieve this, precision farming technologies are used. This paper presents the concept of the implementation of precision techniques in a conventional farm. The results obtained allowed us to present a SWOT analysis of the modernization of the farm described above, which showed that the strengths of the system prevail and the opportunities for the farm to develop during its implementation. The initial financial outlays will be returned quickly and significant savings in grain, fertilizers and plant protection products will be achieved, as well as time and health of the farmer. (original abstract)
Intensywny rozwój technologii wymaga na rolnictwie dostosowanie się do wymagań współczesnej gospodarki. Aby to osiągnąć, produkcja rolnicza musi dążyć do zminimalizowania kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji. Wszystko to musi zostać osiągnięte przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Aby to uzyskać stosowane są technologie rolnictwa precyzyjnego. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję wdrożenia technik precyzyjnych w gospodarstwie konwencjonalnym. Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie analizy SWOT modernizacji opisywanego gospodarstwa, która wykazała iż przeważają mocne strony systemu oraz szanse rozwoju dla gospodarstwa przy jego wdrożeniu. Poniesione początkowe nakłady finansowe ulegną szybkiemu zwróceniu oraz uzyskane zostaną duże oszczędności ziarna, nawozów i środków ochrony roślin, ale również czasu i zdrowia rolnika. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
266--278
Opis fizyczny
Twórcy
 • Higher School of Agribusiness in Lomza
 • University of Warmia and Mazury, Olsztyn
Bibliografia
 • 1. Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego w koncepcji zrównoważonego rozwoju [The place and the role of the farming of the sustainable development accurate in the koncept], "Ekonomia i Środowisko" 1, 2012, s. 72-83.
 • 2. Borusiewicz A., Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych, [Using specialist computer programs and the Internet in agricultural farm], "Acta Sci. Pol.", Technica Agraria 9 (1-2), 2009, s. 3-8.
 • 3. Doruchowski G., Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym, [Progress and new concepts in the precise farming], "Inżynieria Rolnicza" 9 (107), 2008, s. 19-31.
 • 4. Dreszer K.A., Globalny system pozycjonowania i możliwości wprowadzenia go w polskim rolnictwie, [The global system of the positioning and possibilities of leading him in the Polish farming], "Inżynieria Rolnicza" 10 (70), 2005, s. 57-63.
 • 5. Gozdowski D., Samborski S., Sioma S., Rolnictwo precyzyjne [Precise farming], SGGW, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7244-858-3, ss. 130.
 • 6. Hołownicki R., Przed agroinżynierią stoją nowe zadania, [Agroengineering calls for new challenge]s, ,,Inżynieria Rolnicza" 4(102), 2008, s. 13-24.
 • 7. Jadczyszyn T., System rolnictwa precyzyjnego. Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym,[System of the precise farming. Fertilizing in the precise farming], "Fragm. Agron." 57, 1998, s. 28-39.
 • 8. Komarnicki P., Zastosowanie systemu monitoringu GPS w efektywnym zarządzaniu pracą pojazdów rolniczych, [Application of the system of the monitoring GPS in the effective work management of agricultural vehicles], "Inżynieria Rolnicza" 9(134), 2011, s. 101-108.
 • 9. Kuś J., Systemy gospodarowania w rolnictwie. Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym, [Systems of farming. Small guide of managing a farm], Mat. szkol. 9. IERiGŻ Warszawa 2002, s. 119-126.
 • 10. Lowenberg - DeBoer J., The Management Time Economics of On-the-go Sensing for Nitrogen Application, SSMC Newsletter 2004, s. 1-5.
 • 11. Munack A., Rolnictwo w trzecim tysiącleciu - bieżące trendy i nowe wyzwania w inżynierii rolniczej, [Farming in the third millennium - current trends and new challenges in the agricultural engineering], "Postępy Nauk Rolniczych" 3, 2004, s. 3-12.
 • 12. Romaniuk W., Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt, [Directions of the sustainable development of the technology and constructions in the breeding of animals], "Problemy Inżynierii Rolniczej" 4, 2010, s. 121-128.
 • 13. Sikora J., Psychospołeczne warunki upowszechniania innowacji na wsi i w rolnictwie, [Psychosocial conditions of popularizing the innovation in the country and in the farming], "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 291(65), 2011, s. 123-132.
 • 14. Turowski J., Kapela K., Możliwość wykorzystywania globalnego systemu pozycjonowania w rolnictwie, [Global system of positioning in the farming], "Inżynieria Rolnicza" 1(21), 2001, s. 333-338.
 • 15. Wielogórska G., Turska E., Czarnocki Sz., Wpływ rolnictwa na środowisko w opinii właścicieli wybranych gospodarstw środkowowschodniej Polski, [Influence of the farming on the environment of belongings in the opinion of owners withdrawn of centre-eastern Poland], "Fragm. Agron." 28(2), 2011, s. 119-127.
 • 16. Wójcicki Z., Rozwój rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego, [Development of sustainable and precise farming], "Problemy Inżynierii Rolniczej" 1(2), 2007, s. 5-12.
 • 17. Zaliwski A.S., Pietruch Cz., Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej, [Computers in the crop production], "Inżynieria Rolnicza" 2(90), 2007, s. 333-339.
 • 18. www.delaval.pl, dostęp dnia, day access, 06.11.2015.
 • 19. www.trimbletl.com/pl, dostęp dnia, day access, 25.10.2015.
 • 20. www.rolnictwoprecyzyje.com.pl, dostęp dnia, day access, 03.12.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.