PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 279--292
Tytuł artykułu

Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin partnerskich na przykładzie ostródzko-iławskiego obszaru funkcjonalnego

Warianty tytułu
Analysis of the Level of Socio-Economic Development of Partnership Groups on the Example of the Owl-Iław Functional Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin partnerskich oraz Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego jako całości w latach 2012-2015. Analizy dokonano na podstawie wskaźników reprezentujących obszary priorytetowe (konkurencyjna i nowoczesna gospodarka, bogata i różnorodna infrastruktura, wysoka jakość życia) zawarte w Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całościowo według kryterium głównego - rozwoju społeczno-gospodarczego. Wskaźniki potrzebne do analizy zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS. W pracy do opracowania rankingu gmin partnerskich wykorzystano metodę Hellwiga, zaś analizę obszaru funkcjonalnego jako całości dokonano na podstawie średniej arytmetycznej dla poszczególnych wskaźników gminnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present changes in the level of socio-economic development of the partner communes and the Ostróda-Iława Functional Area as a whole in 2012-2015. The analyzes were made on the basis of indicators representing priority areas (competitive and modern economy, rich and diverse infrastructure, high quality of life) contained in the Strategy of Development of the Ostróda-Iława Functional Area and overall according to the main criterion - socio-economic development. The indicators needed for the analysis were taken from the GUS Local Data Bank. In the work to develop a ranking of partner communes, the Hellwig method was used, while the analysis of the functional area as a whole was based on the arithmetic mean of the individual commune indicators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
279--292
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • 1. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr [The use of the taxonomic method for the typological division of countries on the basis of their level of development and the resources and structure of qualified human resources.], ,,Przegląd Statystyczny" 15 (4), 1968, s. 307-327.
  • 2. Kociuba D., Miejskie obszary funkcjonalne - wyzwana planistyczne [Urban functional areas - challenging planning], ,,Studia Miejskie", tom 18, Opole 2015, s. 39-53.
  • 3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [Concept of Spatial Development of the Country 2030]. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. M.P. 2012 poz. 252.
  • 4. Szewczuk J. Potkański, T. 2016. Integracja systemu zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych - rekomendacje metodologiczne. [Integration of functional area management system - methodological recommendations]. (w:) T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju [Cooperation of territorial self-government units with a tool supporting Polish development Policy], Poznań 2016, s. 117-126.
  • 5. Śleszyński P., Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw [Delimitation of the Urban Functional Areas of voivodship capitals.]. Przegląd Geograficzny, Warszawa 2013, 85, 2, s. 173-197.
  • 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Law on planning and land use planning] z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 2017 poz. 1073.
  • 7. Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 [Integrated Economic and Social Development Strategy for the Ostróda-Iława Functional Area for 2015-2025]. 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492628

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.