PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 (133) | 95--150
Tytuł artykułu

Interoperacyjność jako kluczowy czynnik rozwoju cyfrowych usług publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interoperability as a Key Factor in the Development of Digital Public Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę interoperacyjności w budowie cyfrowych usług publicznych oraz w udostępnianiu zasobów otwartych danych na poziomach krajowym i europejskim. Zaprezentowano wybrane rozwiązania wspierające interoperacyjność w dwóch wymienionych obszarach; zostały one opracowane w ramach programów zainicjowanych przez Komisję Europejską. Przeprowadzono analizę zakresu ich stosowania i korzyści z ich wdrożenia oraz sformułowano wnioski, które stały się podstawą do opracowania propozycji zaleceń dla administracji rządowej, jak również podmiotów publicznych (w tym dla ZUS). Ich wdrożenie - zdaniem autora - wytworzy warunki sprzyjające zrealizowaniu wizji nowoczesnego sektora publicznego w obszarze krajowym. W modelowaniu diagramów wykorzystano notację standardu modelowania ArchiMate 2.1 opracowanego przez organizację The Open Group. ArchiMate jest standardem wykorzystywanym w tworzeniu dokumentacji dla projektów IT realizowanych z inspiracji agend UE. Do opracowania diagramów w standardzie ArchiMate zostało wykorzystane otwarte oprogramowanie Archi, wersja 3.3.2. Użyte w modelach pojęcia i powiązania między nimi zostały opisane na końcu artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role of interoperability in the development of digital public services and the provision of open data resources at national and European levels. The selected solutions supporting interoperability in the two areas are presented. They were developed under programs initiated by the European Commission. e scope of their application and the benefits of their implementation has been analyzed, and conclusions have been drawn which have been the basis for the development of recommendations for governmental administration as well as for public entities (including ZUS, this is Polish Social Insurance Institution). Their implementation will - according to the author - create conditions conducive to the nationwide realization of the vision of a modern public sector. The modeling of diagrams uses the notation of the ArchiMate® 2.1 modeling standard developed by The Open Group organisation. ArchiMate® is a standard used in the documentation for IT projects and one drawing its inspiration from EU agency realizations. Archi® v. 3.3.2 open source software has been used to develop Diagrams. The concepts and relationships used in the models are described at the end of the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Departament Aplikacji Autorskich Centrali ZUS
Bibliografia
 • A vision for public services, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_ id=3179 (28.01.2017).
 • Abril R., The European Interoperability Reference Architecture (EIRA), Warsaw 2015, https://mc.gov.pl/files/d1_4_raul_abril_-_the_european_interoperability_reference_architecture.pdf (25.01.2017).
 • Abril R., EIRA semantic inter-operability specifications based on standards, Rome 2016, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_les/files/11-Abril_EIR A%20 semantic%20iop%20specs%20based%20on%20standardsvFinal.pdf (25.01.2017).
 • Asset Description Metadata Schema (ADMS), https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/asset_release/adms-ap-joinup-version-20 (25.01.2017).
 • Bijata M., Opis i porównanie wybranych ram architektonicznych pod kątem przydatności w administracji publicznej, Warszawa 2013, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_ kae_z33_02.pdf (25.01.2017).
 • Bliźniuk G., Interoperacyjność systemów informatycznych, spojrzenie spoza Europy, Warszawa 2009, https://www.mswia.gov.pl/download/1/10661/BlizniukGinteroperacyjno spozaEuropa.pdf (25.01.2017).
 • Common Assessment Method for Standards and Specifications, https://joinup.ec.europa. eu/community/camss/wiki/camss-03-detailed-camss-process (11.03.2017).
 • Core Public Service Vocabulary Application Pro le, https://joinup.ec.europa.eu/asset/ cpsv-ap/asset_release/core-public-service-vocabularyapplication-pro le-20-version-public-rev (25.01.2017).
 • D. Zięba, K. Śledziewska, E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, Warszawa 2016, http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/DELab-raporte- administracja-WWW.pdf (28.01.2017).
 • DCAT application pro le implementation guidelines, https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat-ap_implementation_guidelines/home (25.01.2017).
 • e-Government Core Vocabularies, https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_vocabularies/ asset_release/all (25.01.2015).
 • e-Government Core Vocabularies handbook. Using horizontal data standards for promoting interoperability, Luxembourg 2015, https://joinup.ec.europa.eu/site/core_vocabularies/ Core_Vocabularies_user_handbook/ISA%20Hanbook%20for%20using%20Core%20 Vocabularies.pdf (25.01.2017).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_ part1_v1.pdf (25.01.2017).
 • European Interoperability Reference Architecture (EIRA), https://joinup.ec.europa.eu/ asset/eia/description (29.01.2017).
 • Jedlikowski R., Zapewnienie jakości w utrzymaniu serwisów informacyjnych (intranetowego i internetowego) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2005.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52010DC0245 (27.01.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejskie ramy interoperacyjności - strategia wdrażania, Bruksela 2017, https://ec.europa.eu/transparency/.../1/.../COM-2017-134- F1-PL-MAIN-PART-1.PDF (30.08.2017).
 • Open Data Maturity in Europe 2015. Insights into the European state of play, 2015, https://www.europeandataportal.eu/sites/default/ les/edp_landscaping_insight_report_ n2_2016.pdf (25.01.2017).
 • Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji, Bruksela 2016, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179 (25.01.2017).
 • Press Release details. Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy, Bruksela 2010, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_pl.htm (23.01. 2017).
 • Program zintegrowanej informatyzacji państwa, https://mc.gov.pl/files/program_ zintegrowanej_informatyzacji_panstwa_czerwiec_2016_r.pdf (28.01.2017).
 • Scholl H.J., Hovy E., Kavanaugh A., Pardo T., Williams Ch., Kesan J., A Grand Challenge: Shaping the Government of the Information Age, 2010, http://www.dgsociety.org/ publications/sbe-2020-white-paper (23.01.2017).
 • Share and reuse interoperability solutions for public administrations, https://joinup. ec.europa.eu/elibrary/document/interoperability-maturity-model (25.01.2017).
 • Sobczak A., Architektura korporacyjna (państwa) jako katalizator otwartych danych, https://mac.gov.pl/files/architektura_korporacyjna_-_prof._andrzej_sobczak.pdf (25.01.2017).
 • Sobczak A., Metodyczne aspekty opracowywania architektury korporacyjnej państwa, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z38_15.pdf (28.01.2017).
 • Sobczak A., Wprowadzenie do architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture), http:// www.andrzejsobczak.net/sites/default/files/architektura_korporacyjna_sobczak.pdf (28.01.2017).
 • Streżyńska A., Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, Warszawa 2015, http://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/91983/wytyczne-do-kontroli-z-ustawy-o-inf-i-rozp-kri-bip-pdf.html (25.01.2017).
 • The Open Group, ArchiMate® 2.1 Specification, Zaltbommel 2013.
 • Valayer C., Project Report - "CAMSS" Common Assessment Method for Standards and Specifications. Framework Contract DI 5719, http://ec.europa.eu/idabc/servlets/ Doc92fa.pdf?id=31491 (28.01.2017).
 • W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0744 (28.01.2017).
 • Załącznik nr 1 do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz interoperacyjności, Bruksela 2017, https://ec.europa.eu/transparency/.../1/.../COM-2017- 134-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF (30.08.2017).
 • Załącznik nr 2 do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejskie ramy interoperacyjności, Bruksela 2017, https://ec.europa.eu/transparency/.../1/.../COM-2017-134-F1- PL-MAIN-PART-1.PDF (30.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492966

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.