PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 157--173
Tytuł artykułu

Sprzedaż państwowych gruntów rolnych - uwagi na tle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zagadnienia wybrane)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Acquisition of State-owned Agricultural Land - Remarks to the Amendment to the Act of Agricultural Land Management by the State Treasury (Selected Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie nowych przepisów ograniczających sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma przeciwdziałać nierolniczemu wykorzystywaniu gruntów rolnych. Nowa regulacja może jednak budzić wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres moratorium na sprzedaż nieruchomości. Wskazywane są nowe reguły przetargu oraz nowy kształt ograniczeń w zakresie areału nieruchomości nabywanych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Artykuł porusza także kwestie konsekwencji naruszenia regulacji ustawowej. Opisania wymaga dodatkowo kształt nowych obowiązków umownych nakładanych na nabywców państwowych nieruchomości rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The introduction of the new regulations limiting the sale of the agricultural land from the Agricultural Property Stock of the State Treasury is aimed at counteracting the non-agricultural use of agricultural land. New regulation can raise questions, i.e. as to moratorium concerning the sale of land. New rules of tender and new restrictions concerning land area procured from the Agricultural Property Stock of the State Treasury are described. This article also discusses issues regarding legal consequences of the violation of new regulations. Also, new contractual obligations of the buyers of the state agricultural property need to be described. (original abstract)
Rocznik
Strony
157--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Biuro Analiz Sejmowych, Opinia prawna z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, www.sejm.gov.pl [dostęp: 15.11.2016].
 • Ciszewski J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.12.2006 r., III CZP 121/06, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2008, nr 2.
 • Czechowski P., Agencja Nieruchomości Rolnych - restrukturyzacja czy likwidacja?, "Przegląd Prawa Rolnego" 2008, nr 2.
 • Decyzje w sprawie działania ANR, www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-w-sprawie-dzialania-ANR [dostęp: 15.11.2016].
 • Michałowski R., Przetarg ograniczony przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a wsparcie gospodarstw rodzinnych (wybrane zagadnienia), "Studia Iuridica Agraria" 2014, t. 12.
 • Michałowski R., Przetarg przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Ewolucja rozwiązań, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, Białystok 2012.
 • Mikołajczyk J., Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, "Studia Prawniczo-Ekonomiczne" 2004, nr 69.
 • Możdżeń-Marcinkowski M., Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, www.nik.gov.pl [dostęp: 15.11.2016].
 • Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, "Rejent" 2016, nr 5.
 • Porozumienie z dnia 4 maja 2015 r. pomiędzy Dolnośląską Izbą Rolniczą a Oddziałem Terenowym ANR we Wrocławiu dotyczące zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, www.izbarolnicza.pl/images/dokumenty/zasady11.pdf [dostęp: 15.11.2016].
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2015 roku, Warszawa 2015, http://bip.anr.gov.pl/bip [dostęp: 15.11.2016].
 • Uchwała SN z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U., poz. 1433).
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).
 • Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1996 r., III CZP 36/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 115.
 • Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK 437/08, LEX nr 599752.
 • Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014 r., IV CSK 636/13, LEX nr 1511202.
 • Wyrok TK z dnia 18 czerwca 1996 r., W 19/95, OTK 1996, nr 3, poz. 25.
 • Wyrok TK z dnia 18 marca 2010 r., K 8/08, OTK-A 2010, nr 3, poz. 23.
 • Zarządzenie Prezesa ANR nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, www.krir.pl/files/zarzadzeniaPrezesANR2013/10%20z%202013.pdf [dostęp: 15.11.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493006

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.