PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2(59) | 118--129
Tytuł artykułu

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej inicjatywy JEREMIE w perspektywie finansowej na lata 2007-2013

Warianty tytułu
Support of Small and Medium Enterprises in Poland within the Community Initiative JEREMIE in the Financial Perspective for the Years 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywa JEREMIE utworzona została w związku z modyfikacją polityki spójności na lata 2007-2013. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytów. W Polsce inicjatywę tę wdrożyło sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwa te przeznaczyły na realizację Inicjatywy JEREMIE środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 inicjatywa ta będzie kontynuowana. Jednak na jej realizację przeznaczy się więcej środków, aniżeli w latach 2007-2013.(abstrakt oryginalny)
EN
JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - has been created as a result of the modification of the Cohesion Policy for the 2007-2013 financial framework. The main objective of this initiative is facilitating the access of the Micro, Small to Medium Enterprises to capital in the form of revolving instruments, such as preferential loans and loan guarantees. In Poland this initiative has been implemented by six regions: Dolnośląskie, Łódzkie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie and Zachodniopomorskie. These six regions have committed funds from Regional Operational Programs for implementation of this initiative. In the 2014-2020 financial framework proposal, the JEREMIE initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, compared to the financial framework 2007-2013.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
118--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Czykier-Wierzba D., Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3.
 • 2. Daniluk D., Kredyty z Unii mają przyszłość "Rzeczpospolita" 13.07.2012.
 • 3. Decyzja Rady z 6 października 2006 w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz. Urz. UE L 291/11, 21.10.2006.
 • 4. Inicjatywa JEREMIE: http//www.funduszeeuropejslde.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jeremie-240310,aspx(12.12.2012).
 • 5. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Polski, http//www. jeremie.com.pl (08.03.2013).
 • 6. Inicjatywa: JEREMIE i JESSICA: (04.02.2013).
 • 7. Kała J., Inicjatywa JEREMIE, "Rzeczpospolita" 28.11,2012, Dodatek "Środki unijne".
 • 8. Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M., Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego), Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
 • 9. Kierzkowski T., Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programu operacyjnego na lata 2014- 2020, "Fundusze Europejskie" 2012, nr 6/7.
 • 10. Komunikat Komisji, Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 44,01.10.2004).
 • 11. Kościjańczuk Ł., Jeremie pomaga najmniejszym, "Fundusze Europejskie" 2011, nr 5.
 • 12. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy: (02.04.2013) .
 • 13. Niklewicz K., Rok 2014: rewolucja w funduszach, "Gazeta Wyborcza" 08.10.2010.
 • 14. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 15. Osiecki A., ETO studzi pożyczkowe plany Brukseli, "Rzeczpospolita" 02.04.2012.
 • 16. Osiecki A., Pionierskie umowy pożyczkowe, "Rzeczpospolita" 20.04.2012.
 • 17. Osiecki A., Dolny Śląsk postawił na potyczki, "Rzeczpospolita" 14.12.2012, Dodatek.
 • 18. Osiecki A., Mazowsze na finiszu zwiększą pulę Zwrotnej pomocy finansowej, "Rzeczpospolita" 14.12.2012, Dodatek "Pieniądze z Unii".
 • 19. Osiecki A., Pionierskie podejście Kujaw, "Rzeczpospolita" 14.12.2012, Dodatek "Pieniądze z Unii".
 • 20. Osiecki A., Pomorze - bogata oferta pomocy zwrotnej dla firm i samorządów, "Rzeczpospolita" 14.12.2012. Dodatek "Pieniądze z Unii".
 • 21. Osiecki A., Potyczki dla firm i na rewitalizację, "Rzeczpospolita" 14.12.2012, Dodatek "Pieniądze z Unii".
 • 22. Osiecki A., Rośnie apetyt banków na pieniądze z Brukseli, "Rzeczpospolita" 23.01.2013.
 • 23. Osiecki A., Miliard już u przedsiębiorstw, "Rzeczpospolita" 10.04.2013.
 • 24. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE L 371, 27.12.2006.
 • 25. Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25, 31.07.2006).
 • 26. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dz. Urz. UE L 371, 27.12.2006.
 • 27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. nr245,poz. 1461.
 • 28. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa, Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2007.
 • 29. Słojewska A., Wszyscy ze sobą negocjują, "Rzeczpospolita" 14.05.2005.
 • 30. Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a reforma europejskiej polityki wspólnotowej, Komisja Europejska, Luksemburg 2006.
 • 31. Stabryła-Chudzio K., Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarcze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 • 32. Unijna pomoc zwrotna - pytania i odpowiedzi, "Rzeczpospolita" 12.12.2012, Dodatek "Pieniądze z Unii".
 • 33. Wsparcie dla przedsiębiorców, "Rzeczpospolita" 28.11.2012, Dodatek "Środki unijne".
 • Ździebło A., Mniej dotacji, więcej pożyczek i poręczeń, "Rzeczpospolita" 12.10.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.