PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 400--416
Tytuł artykułu

Charakterystyka przebiegu działania w priorytecie czwartym PROW 2014-2020

Warianty tytułu
Characteristic of Activity Run in Fourth Priority of RDP 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badaniami objęto 6 działań, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczono do priorytetu czwartego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem. Najwięcej instrumentów wsparcia w ramach całego programu przyznano na działanie płatności z tytułu ONW (2,2 mld euro-50,5%) oraz działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (1,2 mld euro - 27,6%). Ogólnie działania w ramach priorytetu 4 odpowiadają za wydatkowanie 31,8% (4,2 mld euro) indykatywnego budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro, tym 8,6 mld euro środków EFRROW. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents 6 activities, which, according to the European regulations were included into the fourth priority of the RDP 2014-2020. The aim of the activity is renovation, protection and enhancement of ecosystems related to agriculture. The most support instruments in the framework of the whole program were allocated in the LFA payments (2.2 billion euros - 50.5%) and agri-environment-climate activities (1.2 billion euros - 27.6%). General activities under Priority 4 are responsible for spending 31.8% (4.2 billion) of indicative budget program for rural development, estimated on level of 13.5 billion euros, including 8.6 billion euros of EAFRD means. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
400--416
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Rural Development Program, 2014, Ministry of Agriculture and Rural Development].
 • 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Rural Development Program, 2015, Ministry of Agriculture and Rural Development].
 • 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of 23 October 2015 on the detailed conditions and procedures for the granting and payment of financial assistance for "Investments in holdings located in the area of OSN" under the measure "Support for investments in agricultural holdings" covered by the Area Development Program For the years 2014-2020].
 • 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 13 March 2015 on the detailed conditions and procedures for granting financial aid under the "Organic Farming" action covered by the Rural Development Program 2014-2020].
 • 5. Rozporządzenie PE I RADY (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 [Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005].
 • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [.Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 18 March 2015 on the detailed conditions and procedures for granting financial assistance under the Agri-environmental and climatic measure covered by the Rural Development Program 2014-2020].
 • 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development, 2016 on the detailed conditions and procedures for the granting, withdrawal and reimbursement of financial assistance for "Land consolidation" operations under the sub-measure "Support for investment in infrastructure related to the development, modernization and adjustment of agriculture and forestry" covered by the Rural Development Program 2014-2020].
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of 13 March 2015 on the detailed conditions and procedures for granting financial assistance under the "Payments for natural areas or other specific restrictions" area covered by the Rural Development Program 2014-2020].
 • 9. WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, 2010, Bruksela [CAP 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, 2010, Brussels].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493052

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.