PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 481 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 94--105
Tytuł artykułu

Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital Reporting of an Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie istoty, znaczenia, narzędzi do raportowania o kapitale intelektualnym organizacji. Obiektem oceny są organizacje funkcjonujące w warunkach nowej gospodarki. Metoda badawcza opiera się na krytycznej analizie dostępnej literatury przedmiotu. W artykule wskazano, że kapitał intelektualny stanowi najsilniejszy atut w tworzeniu wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej. Podkreślono, że tworzy on ponadprzeciętną wartość dla przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest mierzenie i komunikowanie jego wartości interesariuszom. Odniesiono się do wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, wskazując jego wady i zalety. Przedstawiono istotę, potrzebę i zalety raportowania o kapitale intelektualnym. Odniesiono się do dyrektywy UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to portray the essence, the meaning and the tools necessary to enable intellectual capital reporting based on the available scientific literature. The subjects of intellectual capital evaluation are organizations functioning in the reality of the new economy. The article finds that intellectual capital is a key asset that adds the most value to the company and helps it build its competitive advantage over rivals. Therefore, it is necessary to evaluate intellectual capital and communicate it to stakeholders. Furthermore, this article covers various methods of intellectual capital valuation. It covers the pros and cons of intellectual capital reporting. Finally, it touches upon EU non-financial reporting directive.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barney J.B., 1991, Firms resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 1, s. 99-120.
 • Bontis N., Fitzenz J., 2002, Intellectual capital ROI: a casual map of human capital antecedens and consequents, Journal of Intellectual Capital, vol. 3, no. 3, s. 223-247.
 • Cuganesan S., Petty R., 2010, Intellectual capital measurement and reporting: issues and challenges for multinational organizations, [w:] Strategic Intellectual Capital Management in Multinational Organizations Sustainability and Successful Implications, ed. K.J. O'Sullivan, Business Science Reference, NY, s. 81.
 • Dominiak P., Mercik J., Szymańska A., 2012, Ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 91, s. 683-693.
 • Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Edvinsson L., 2002, [w:] EC examines reporting rules for intangibles, ed. E. Truth, The Knowledge Management Forum. Henley Management College, February, www.kmmag. co.uk (10.01.2017).
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Fijałkowska J., 2016a, Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem rachunkowości, www.konkurencyjnosc.gpv.pl. (12.01. 2017).
 • Fijałkowska J., 2016b, Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/UE jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, s. 115-122.
 • Guzińska-Błońska A., 2016, Zintegrowane raportowanie - nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse, www.roedl.com (10.02.2016).
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (red.), 2006, Kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Kunasz M., 2005, Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego produktów, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 156.
 • Lipka A., 2007, Nowoczesne metody wyceny kapitału ludzkiego, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 20-23.
 • Luthy D.H., 2001, Intellectual capital and its measurement, www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf (4.03.2017).
 • Mroziewski M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2016, http:// www.mf.gov.pl/c/document_library (10.02.2017).
 • Rogowski W., 2006, Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, [w:] Kapitał intelektualny, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Skrzypek A., 2016, Teoria interesariuszy i zarządzanie relacjami z interesariuszami, [w:] Wołczek P., Skrzypek A., Szymański R., Strategiczny CSR, Texter, Warszawa, s. 39-80.
 • Sopińska A., 2005, Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, SGH, Warszawa.
 • Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sveiby K.E., 2001, Methods of Measuring Intangible Assete, htpp://www.sveiby. com/articles/Intangible-Methods.htm (4.03.2017).
 • Szara K., Pierścionek A., 2007, Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Urbanek G., 2008, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.