PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7 | 12--18
Tytuł artykułu

Implikacje i bariery partnerstwa z dostawcami - case study

Warianty tytułu
Implications and Barriers of Partnership with Suppliers - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie, ze względu na szybkość zmian, jakie dokonują się w naszym otoczeniu, rosnące koszty, ryzyko niepowodzenia, realizacja złożonych projektów inwestycyjnych bez współpracy z tym dynamicznym otoczeniem jest praktycznie niemożliwa. Wychodząc od powyższych stwierdzeń nakreślono, że przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji będą związki kooperacyjne w układzie dostawca - wytwórca. W związku z tym za zasadne uznano zidentyfikowanie obszarów w działalności przedsiębiorstwa istotnie implikowanych tworzeniem rozbudowanych układów kooperacyjnych. Podjęto badania, których zasadniczym celem wyznaczono ustalenie skali wpływu współpracy ze stałymi dostawcami na określone obszary działalności przedsiębiorstwa. Istotne z punktu widzenia realizowanych badań było także określenie istoty i znaczenia podstawowych barier w podejmowaniu stałej współpracy przez wytwórców badanego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, due to the rapid changes taking place in our environment, rising costs, and a risk of failure, the implementation of complex investment projects without cooperation with this dynamic environment is virtually impossible. Beyond the above considerations, it was determined that the subject of considerations of this paper will include cooperative ties in the supplier - manufacturer relation. Therefore, it was considered appropriate to identify the areas of the company activity, which are actually implied by the creation of complex cooperative relations. The research, the main purpose of which is to specify a scale of impact of cooperation with regular suppliers on specific areas of the company activity, was carried out. The determination of the nature and significance of fundamental barriers in establishing permanent cooperation by manufacturers of the tested sector was relevant in terms of the executed research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Austen, A. (2014). Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe (17). Warszawa: C.H. Beck.
 • Chaberek, M. (2014). Logistyczne uwarunkowania proinnowacyjnych relacji w łańcuchach dostaw (37-48). W: M. Chaberek, L. Reszka (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu i Logistyka, (51).
 • Ciesielski, M. (2014). Krytyczne problemy metodologiczne w badaniach nad zarządzaniem łańcuchami dostaw (15-22). W: M. Chaberek, L. Reszka (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu i Logistyka, (51).
 • Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (11), 3.
 • Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski (37). Warszawa: PWE.
 • Grzybowska, K. (2005). Różne oblicza działań outsourcingowych (296-300). W: S. Trzcieliński (red.), Nowoczesne przedsiębiorstwo. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Kaleta, A. (2014). Między tradycją a nowoczesną analizą strategiczną. Przegląd Organizacji, (3), 4-9.
 • Klimek, A., Włodarkiewicz-Klimek, H. (2003). Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie przyszłości (279-284). W: M. Fertsch, S. Trzcieliński (red.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Knosala, R., Tomczak-Horyń, K. (2016). Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, (2), 34-39.
 • Koźmiński, A.K., Zawiślak, A.M. (1982). O organizacji dwugłos względnie uporządkowany (108). Warszawa: PWE.
 • Lewandowska, M.S. (2014). Znaczenie współpracy z partnerami instytucjonalnymi dla sprawności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Mateńalowa & Logistyka, (11), 10-18.
 • Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu (64). Warszawa: PWE.
 • Łuczak, J. (2008). System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań (36). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Niewiadomski, P. (2011). Kwantytatywna ocena jakości procesu komunikacji rynkowej (113). W: B. Pilarczyk (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zeszyty Naukowe, (208).
 • Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2012). Koncepcja zwinnego zakładu wytwórczego - modelowanie wirtualnej struktury organizacyjnej w procesie wytwarzania. Organizacja i Zarządzanie, 4 (20), 97-118.
 • Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2013). Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - strategiczna perspektywa sukcesu. Zarządzanie i Finanse, 11 (4), 277-292.
 • Nowak, D. (2012). Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa (13). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Startegor (1999). Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość (256). Warszawa: PWE.
 • Szołtysek, J., Korovyakovskiy, E. (2015). Logistyka w zbiurokratyzowanej strukturze organizacyjnej. Dyskusja w kontekście regionalnej i państwowej polityki logistycznej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (10), 3-10.
 • Swiatowiec, J. (2008). Znaczenie partnerstwa w relacjach gospodarczych, W: Prace z zakresu handlu i instytucji rynkowych (105-118). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zeszyty Naukowe, (757).
 • Swiatowiec, J. (2006). Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw (15). Warszawa: PWE.
 • Trocki, M. (2002). Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej. W: M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie (38-56). Warszawa: Difin.
 • Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia (2). Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493082

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.