PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 492 Społeczne gospodarowanie | 9--17
Tytuł artykułu

Współpraca międzysektorowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

Warianty tytułu
Cross-Sectoral Cooperation of Social Economy Entities in the Western Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest diagnoza liczebności istniejących w województwie zachodniopomorskim podmiotów ekonomii społecznej z podziałem na zarejestrowane, istniejące i aktywne; przedstawienie zakresu współpracy międzysektorowej tych podmiotów z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami ekonomii społecznej, sektorem biznesu i nauki oraz wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Spośród 800 zarejestrowanych jednostek 83% faktycznie istnieje, a tylko 64% jest aktywnych. Badane podmioty najczęściej współpracują z sektorem biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a najrzadziej z sektorem nauki. Największą aktywność wykazują KIS-y i CIS-y, a najmniejszą spółdzielnie. Okazało się, że wzajemne potrzeby i oczekiwania przedstawicieli ekonomii społecznej, sektora nauki i biznesu są ze sobą wzajemnie skorelowane, co stanowi szansę na nawiązanie partnerstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to diagnose the numbers of existing in the West Pomeranian Voivodeship social economy entities divided into registered, existing and active ones, presenting the scope of cross-sectoral cooperation of these entities with self-government bodies, non-governmental organizations, social economy entities, social economy centers, business and science and mutual needs and expectations. Out of the 800 registered entities, 83% exist and only 64% are active. The surveyed entities most often cooperate with the business sector, local self-government units and non-governmental organizations, and least often with the science sector. The greatest activity is shown by KISs and CISs and the smallest by co-operatives. It turns out that the mutual needs and expectations of the representatives of social economy, science and business are correlated with each other, which is the chance to establish partnership.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Ekspertyza dotycząca stanu i potrzeb ekonomii społecznej w woj. zachodniopomorskim, 2017, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Szczecin.
  • Gosk I., Pyrka A., 2009, Różne formy współpracy z podmiotami społecznymi, Wyd. FISE, Warszawa.
  • Kaliszewska M., 2012, Partnerstwo międzysektorowe w ekonomii społecznej - współpraca z administracją publiczną i biznesem, [w:] Partnerstwo - współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, red. A. Handzlik, J. Głowacki, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
  • Lewandowska M., 2015, Droga do partnerstwa - kilka ważnych pytań, FISE, Warszawa.
  • Rymsza M., Hryniewiecka A., Derwich P., 2004, Zasada pomocniczości państwa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  • Schimanek T., 2015, Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej, Wyd. FISE, Warszawa.
  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493198

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.