PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 492 Społeczne gospodarowanie | 28--36
Tytuł artykułu

Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Residential Real Estates in Lower Silesian Cities with County Rights - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wybrane aspekty kształtowania się zasobów nieruchomości mieszkalnych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w latach 2001-2015. Istotność zaspokajania potrzeb bytowych sprawia, że ten rodzaj nieruchomości ma szczególne znaczenie dla konsumenta. Z uwagi na interakcje pomiędzy nieruchomościami a ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem rozważaniom poddano wybrane cechy charakteryzujące demografię, rynek pracy oraz funkcję turystyczną badanych miast. W związku z ograniczeniem objętości artykułu pominięto zagadnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Badania oparto na danych statystycznych GUS. Wyniki badań wskazują na ogromną różnicę pomiędzy zasobem mieszkaniowym Wrocławia a zasobami pozostałych dolnośląskich miast na prawach powiatu. Niepokojąca jest skala obserwowanych zmian. Pod względem przyrostu zasobów przoduje Wrocław (ponad 66% przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań w okresie 2001-2015), co oznacza, że utrzymanie zaobserwowanej tendencji będzie potęgować rozwarstwienie zasobów mieszkaniowych posiadanych przez stolicę regionu i pozostałe badane miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected aspects of the development of residential real estate resources in Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych and Wrocław in the period 2001-2015. The significance of meeting the living needs results in the fact that this type of real estate is of particular importance for a consumer. As a result of interactions between real estate and their socio- economic environment the discussion covers the selected features which are characteristic for demography, job market and the tourist function of the studied cities. Due to the volume limitations of the article the problem of Local Spatial Development Plans was not covered. The research was based on the statistical data obtained from the Central Statistical Office. The research results indicate a great difference between the residential real estate resources of Wrocław and the resources of other Lower Silesian cities with county rights. The scale of the observed changes raises concerns. Wrocław is the leading city in terms of the increase in resources (over 66% of the usable floor area of apartments in the period 2001-2015), which means that maintaining the observed tendency will intensify the delamination of real estate resources at the disposal of the capital of the region and the other analysed cities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • BDL, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Cymerman J., 2013, Efektywność gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Brol R., Bal-Domańska B. (red.), Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 123-130.
 • Doganowski R., 2012, Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Foryś I., 2009, Obrót nieruchomościami jako podsystem rynku nieruchomości, [w:] Foryś I. (red.), Obrót nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-40.
 • Hełdak M., Stacherzak A., 2011, Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości na terenie miasta Wrocławia, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 16, nr 1, Gospodarowanie Nieruchomościami, Olsztyn, s. 19-28.
 • Kachniarz M., 2014, Kooperatywność samorządów lokalnych, [w:] Potocki J., Ładysz J. (red.), Gospodarka przestrzenna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 339, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 36-48.
 • Kowalczyk A., 2002, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E., 2006, Nieruchomości w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurkiewicz B., Filar B., 2012, Podstawy prawa rzeczowego, [w:] Cichoń D., Jurek K., Rogatko B. (red.), Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie, Wydawnictwo Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków, s. 43-97.
 • Przybyła K., 2015, The impact of the polish administrative reform on the central functions of Lower Lilesian cities, [w:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days 2015, Economic Development and Management of Regions, part V, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, s. 131-137.
 • Strzelczyk R., 2012, Prawo nieruchomości, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Świąder M., Szewrański Sz., Kazak J., 2016, Spatial-Temporal Diversification of Poverty in Wroclaw, [w:] Procedia Engineering, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS, Vol. 161, s. 1596-1600.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493208

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.