PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 492 Społeczne gospodarowanie | 60--70
Tytuł artykułu

Osoby wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez fundacje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Excluded Persons as a Recipient of Actions of Social Integration Clubs Run by Foundations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko wykluczenia społecznego i włączanie się fundacji w jego niwelowanie. Skutecznym instrumentem wsparcia osób marginalizowanych społecznie jest tworzenie klubów integracji społecznej (KIS). Działalność KIS, cechujących się niesamodzielnością pod względem finansowym oraz brakiem osobowości prawnej, realizowana jest za pośrednictwem podmiotów publicznych, jak również organizacji trzeciego sektora. Dlatego istotnym zagadnieniem pozostaje wykazanie aktywności organizacji pozarządowych, a dokładniej fundacji w reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Wnioski obejmują ocenę działań podejmowanych przez fundacje wobec osób wykluczonych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to pay attention to social exclusion and to involve in its bridging by a foundation. An effective instrument of support of socially marginalised people is the creation of Social Integration Clubs (SIC). Their activities, characterised by financial dependence and lack of legal personality, are carried out via public bodies and third sector organisations. That is why it is important to show the activity of non-governmental organisations and more precisely foundations in the social and professional reintegration of excluded persons. The proposals consist in the evaluation of activities undertaken by foundations towards excluded persons.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Cioch H., 2002, Prawo fundacyjne, Difin, Warszawa.
 • Golinowska S., 2010, Praca i polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i konflikty, [w:] J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006, Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, MPiPS, Warszawa.
 • Orzeczenie NSA z 21 kwietnia 1994 r., SA/Po 3259/93, Monitor Podatkowy 1994/11/341.
 • Orzeczenie SN z 8 grudnia 1992 r., I CRN 182/92, OSNC 1993/139.
 • Szarfenberg R., 2005, Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szylko-Skoczny M., 2009, Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalski, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 625 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
 • Żukiewicz A., 2009, Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu opieki społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.