PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (CD) | 543--560
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych (ADR) na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Warianty tytułu
Selected Aspects of Hazardous Materials Transport Process (ADR), Illustrated with an Example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. in Grudziadz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena procesu transportu materiałów niebezpiecznych na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. pod kątem bezpieczeństwa ekologicznego określającego stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. W artykule przeanalizowano i poddano ocenie zagadnienia dotyczące elementów składowych procesu transportu, m.in.: rozładunku wewnątrz przedsiębiorstwa, załadunku i transportu na zewnętrz. Artykuł wyraża określone podejście badawcze względem wypracowania rozwiązań formalno - prawnych, systemowych, organizacyjnych, technicznych, logistycznych oraz odpowiedzialności przewoźnika jako głównego uczestnika przewozu materiałów i odpadów niebezpiecznych. Dokonano analizy postępowania na wypadek awarii oraz omówiono problemy dotyczące sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
This aim of the article is to analyze and evaluate the process of transporting hazardous materials illustrated with an example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA in terms of ecological safety in practical category, determining the actual condition of the environment at a given place and time. The article analyzed and evaluated issues related to the components of the transport process, m.in .: unloading within the company, loading and transport to the outside. The article describes specific research approach in relation to the development of formal and legal solutions, system, organizational, technical solutions concerning logistics and responsibilities of a carrier as a major participant of hazardous materials transport process. The paper presents procedures in case of emergency situations and describes issues of reporting as required by law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
543--560
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Bibliografia
 • Kenig-Witkowska, M. M. (2005 r.). Prawo środowiska Unii Europejskiej zagadnienia systemowe . Warszawa.
 • Grzegorczyk, K., & Buchcar, R. (2013). "Towary niebezpieczne. Transport drogowy ADR. 2013-2015". Błonie: Wydawnictwo ADeR Buch-Car.
 • Praca zbiorowa, Poradnik Galwanotechnika, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002 r.
 • Krupnik, D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami transgranicznego i ich przetwarzania. In Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk Nr 42. Warszawa: WAT.
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957 r.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 655)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).
 • Załącznik III do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312)
 • WZU S.A. (2013). I-07-10.5.0 "Przewóz drogowy, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych". Grudziądz: WZU S.A.
 • WZU S.A. (2013). I-11-03.1.0 Postępowanie z odpadami. Grudziądz: WZU S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.